Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL FİZYOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programı Pazartesi 11:00-11:45 Pazartesi 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zeynep ALADAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan organizmasını oluşturan hücre, organ ve sistemlerin işlevsel mekanizmalarını ve bu işlevsel süreçlerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji,2. Hücre Fizyolojisi,3. Sinir ve Kas Fizyolojisi,4. Kan Fizyolojisi,5. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 1: Kalp,6. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 2: Dolaşım,7. Solunum Sistemi Fizyolojisi,8. Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ve Anatomisi,9. Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi,10. Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi,11. Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi,12. Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi,13. Endokrin Sistem Fizyolojisi,14. Üreme Sistemi Fizyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hücre ve organ sistemlerinin işlevsel mekanizmalarını, birbirleri ile ilişkilerini ve vücuttaki fizyolojik kontrol mekanizmalarını açıklayabilmesi 1, 2
2. Sağlıklı durumda vücut işlevlerin nasıl gerçekleştiğini ve patolojik durumlarda hangi fizyolojik işlevlerde problemler olduğunu örneklerle açıklayabilmesi 1, 2
3. Hücre membranının yapısını ve görevlerini, kas tiplerinde kasılma mekanizmalarını tanımlayabilmesi 1, 2
4. Kanın özellikleri ve kan hücrelerinin görevlerini, hemostaz, koagülasyon ve bağışıklık mekanizmalarını tanımlayabilmesi 1, 2
5. Kalbin pompalama işlevini, kalp faaliyetlerinin ve dolaşımın düzenlenmesi ile ilgili fizyolojik mekanizmaları açıklayabilmesi 1, 2
6. Solunumun fizyolojik mekanizmasını ve düzenlenmesini, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınma yolları ile ilgili süreçleri açıklayabilmesi 1, 2
7. Böbreğin görevlerini, idrarın oluşum mekanizmasını, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin düzenlenmesinde yer alan temel mekanizmaları tanımlayabilmesi 1, 2
8. Gastrointestinal kanalda besinlerin sindirim ve emilimi ile ilgili gerçekleşen olayları ve sindirim enzim/hormonlarının işlevlerini ayırt edebilmesi 1, 2
9. Nöronların ve sinapsların özelliklerini, merkezi ve periferik sinir sisteminin işlevsel yapısını ve fonksiyonlarını açıklayabilmesi 1, 2
10. Endokrin bezlerin ve hormonların fonksiyonlarını, hormonların az veya çok salgılanmaları durumunda meydana gelen işlev bozukluklarını tanımlayabilmesi 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji Ders Notları
2 2. Hücre Fizyolojisi Ders Notları
3 3. Sinir ve Kas Fizyolojisi Ders Notları
4 4. Kan Fizyolojisi Ders Notları
5 5. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 1: Kalp Ders Notları
6 6. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 2: Dolaşım Ders Notları
7 7. Solunum Sistemi Fizyolojisi Ders Notları
8 8. Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ve Anatomisi Ders Notları
9 9. Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi Ders Notları
10 10. Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi Ders Notları
11 11. Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi Ders Notları
12 12. Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi Ders Notları
13 13. Endokrin Sistem Fizyolojisi Ders Notları
14 14. Üreme Sistemi Fizyolojisi Ders Notları
Kaynak
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Fizyoloji, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Baskı (2012) 2. Arthur C. Guyton, John E. Hall, Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, 11.Baskı (2007)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 14 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu