Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEFROLOJİ VE DİYALİZ I 4+0 4 6,0
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kronik böbrek yetmezliğini hastalığının hazırlayıcı nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerinin yanında hemodiyaliz uygulamasının tüm yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Böbrek anatomi ve fizyolojisi.Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri,2. Asit, baz ve iyon metabolizması bozuklukları,3. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyopatogenez,4.Kronik böbrek yetmezliğinde konservatif tedaviler. Kalsiyum fosfor metabolizması,5. Renal replasman tedavileri,6. Hemodiyalizde genel prensipler,7. Akut Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Yeterliliği, Hemodiyalizde Mg. Komplikasyonları,8. Hemodiyaliz seansı sırasında görülen komplikasyonlar ve tedavisi, Hipertansiyon,9.Hemodiyalizde oluşan komplikasyonlar ve müdahaleler.,10.Kronik böbrek yetmezliğinde anemi,11. KBY’de Enfeksiyonlara Eğilim, Hepatitler Ve KBY’de Aşılama,12. KBY’de İlaçlar Böbrek Ve Diyaliz Etkileşimi,13. Diyaliz hastasında Diabetes mellitus,14. Yönetmelikler, böbrek hastalıklarında maliyet; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kronik böbrek yetmezliğinin nedenlerini ve konservatif tedavileri açıklayabilecektir. 1, 14, 15 A
1.1. KBY tanımlar. 1, 14, 15 A
1.2. Diyaliz endikasyonlarını sıralar. 1, 14, 15 A
1.3. Diyaliz hastasının enfeksiyonlara eğilimini tartışır. 1, 14, 15 A
2. Akut ve kronik hemodiyalizi tanımlayabilecektir. 1, 14, 2 A
2.1. Hemodiyaliz prensiplerini açıklar. 1, 14, 4 A
2.2. Hemodiyaliz öncesi hazırlığı sıralar. 1, 15, 4 A
2.3. Hemodiyalizde hasta takibini açıklar. 1, 14, 4 A
3. Özel durumlardaki hemodiyaliz uygulamalarını açıklayabilecektir. 1, 14, 4 A
3.1. Çocuklarda hemodiyaliz uygulamasını açıklar. 1, 14, 4 A
3.2. Bulaşıcı bir enfeksiyonu olan hastanın hemodiyaliz uygulamasını açıklar. 1, 4 A
3.3. Yönetmelikler ve diyaliz hastasının tedavisi için gereken maliyeti yorumlayabilecektir. 1, 14, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Böbrek anatomi ve fizyolojisi.Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri
2 2. Asit, baz ve iyon metabolizması bozuklukları
3 3. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyopatogenez
4 4.Kronik böbrek yetmezliğinde konservatif tedaviler. Kalsiyum fosfor metabolizması
5 5. Renal replasman tedavileri
6 6. Hemodiyalizde genel prensipler
7 7. Akut Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Yeterliliği, Hemodiyalizde Mg. Komplikasyonları
8 8. Hemodiyaliz seansı sırasında görülen komplikasyonlar ve tedavisi, Hipertansiyon
9 9.Hemodiyalizde oluşan komplikasyonlar ve müdahaleler.
10 10.Kronik böbrek yetmezliğinde anemi
11 11. KBY’de Enfeksiyonlara Eğilim, Hepatitler Ve KBY’de Aşılama
12 12. KBY’de İlaçlar Böbrek Ve Diyaliz Etkileşimi
13 13. Diyaliz hastasında Diabetes mellitus
14 14. Yönetmelikler, böbrek hastalıklarında maliyet
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, 2009 -Lewis S.H., Heitkemper H.M, Dirksen S.R., MEdical-Surgical Nursing, Mosby Year Book, St.Lois, 2004 -Akpolat, T, Ulaş C., Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 5 4 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 1 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 25 25
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu