Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL FARMAKOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. NERİMAN İPEK KIRMIZI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Bade Cevriye BAHTİYAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel farmakoloji ve ilaç toksisitesi konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.,2. İlaçların Farmasötik şekilleri.,3. İlaç Uygulama Yolları.,4. İlaçların Absorbsiyonu.,5. İlaçların Dağılımı.,6. İlaçların Biyotransformasyonu.,7. İlaçların Atılımı.,8. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.,9. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.,10.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.,11.Farmakogenetik, Farmakovijilans.,12.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler.,13.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları.,14.İlaç Alerjisi.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 1, 10, 15, 2 A
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar. 1, 10, 2 A
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler. 1, 10, 2 A
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar. 1, 10, 2 A
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 15, 2 A
2.3.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini adlandırır. 1, 10, 2, 4 A
3.1.İlaç alerjisini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
3.2.İlaç alerjisini ve bunların mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
3.3.İlaç alerjisini adlandırır. 1, 10, 2, 3, 4 A
1. Farmakolojinin temel konularını özetleyebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini özetleyebilecektir. 1, 10, 15, 2 A
3. İlaç alerjisi konularını özetleyebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Farmakolojiye Giriş-Yeni İlaçların Geliştirilmesi.
2 2. İlaçların Farmasötik şekilleri.
3 3. İlaç Uygulama Yolları.
4 4. İlaçların Absorbsiyonu.
5 5. İlaçların Dağılımı.
6 6. İlaçların Biyotransformasyonu.
7 7. İlaçların Atılımı.
8 8. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.
9 9. İlaçların Etki Mekanizmaları ve Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.
10 10.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.
11 11.Farmakogenetik, Farmakovijilans.
12 12.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler.
13 13.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları.
14 14.İlaç Alerjisi.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu