Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEFROLOJİ VE HEMODİYALİZ UYGULAMALARI I 0+10 5 10,0
Ders Programı Çarşamba 08:00-08:45 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Cumartesi 17:30-18:15 Cumartesi 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kronik böbrek yetmezliğini hastalığının hazırlayıcı nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerinin yanında hemodiyaliz uygulamasının tüm yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; iş güvenliği konusunda kişisel koruyucu ekipman kullanır.,sterilizasyon dezenfeksiyon ve tıbbı atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ,kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için yeterli bilgiye sahip olur ,üniversal önlemler hakkında bilgi ve uygulamaya sahip olurlar.,damar erişim yolları hakkında bilgi sahibi olur.,Damar erişim yolu ve korunması hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olurlar.,Hastaların diyaliz esnasında yaşayabilecek komplikasyonları öğrenme yetisine sahip olurlar.,hemodiyalizde hastada yaşanabilecek komplikasyonlarda koruyabilecek düzeyde beceriye sahip olma.,Hemodiyaliz laboratuvarında kullanılan malzemeleri tanıyıp kullanabilme ,Su arıtma sisteminin temel ilkelerini, uygulama yöntemi hakkında yeterli bilgiye ve denetimin yapılması becerisine sahip olma ,Hemodiyaliz cihazını tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olurlar.,Diyalizör tanıma ve kullanma becerisine sahip olma.,Hasta diyalizde iken takip takip işlemlerini etkin bir şekilde yapabilme becerisine sahip olma.,İnsan sağlığı ve etik değerlere önem verme becerisi gelişir.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.3. Yönetmelikler ve diyaliz hastasının tedavisi için gereken maliyeti yorumlayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 iş güvenliği konusunda kişisel koruyucu ekipman kullanır.
2 sterilizasyon dezenfeksiyon ve tıbbı atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
3 kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için yeterli bilgiye sahip olur
4 üniversal önlemler hakkında bilgi ve uygulamaya sahip olurlar.
5 damar erişim yolları hakkında bilgi sahibi olur.
6 Damar erişim yolu ve korunması hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olurlar.
7 Hastaların diyaliz esnasında yaşayabilecek komplikasyonları öğrenme yetisine sahip olurlar.
8 hemodiyalizde hastada yaşanabilecek komplikasyonlarda koruyabilecek düzeyde beceriye sahip olma.
9 Hemodiyaliz laboratuvarında kullanılan malzemeleri tanıyıp kullanabilme
10 Su arıtma sisteminin temel ilkelerini, uygulama yöntemi hakkında yeterli bilgiye ve denetimin yapılması becerisine sahip olma
11 Hemodiyaliz cihazını tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olurlar.
12 Diyalizör tanıma ve kullanma becerisine sahip olma.
13 Hasta diyalizde iken takip takip işlemlerini etkin bir şekilde yapabilme becerisine sahip olma.
14 İnsan sağlığı ve etik değerlere önem verme becerisi gelişir.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, 2009 -Lewis S.H., Heitkemper H.M, Dirksen S.R., MEdical-Surgical Nursing, Mosby Year Book, St.Lois, 2004 -Akpolat, T, Ulaş C., Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 10 140
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 30 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 3 3 9
Toplam İş Yükü (Saat) 297
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu