Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİYALİZE GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programı Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin hemodiyaliz uygulaması hakkında bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hemodiyalizin tarihçesi ve hemodiyaliz cihazının tanıtımı ,2. Hemodiyaliz uygulaması için gereklilikler,3. Hemodiyaliz uygulaması için damarsal giriş yolları ve hemodiyaliz su sistemi,4. Kronik böbrek yetmezliği belirti bulgularının tanınması,5. Kronik böbrek yetmezliği tedavi seceçenekleri,6. Hemodiyaliz öncesi hasta hazırlığı,7.fizyolojik prensipler ,diyalizörler,diyaliz solusyonlarının kulanımı ve bakımı,8. Hemodiyaliz su arıtma sistemi ve hemodiyaliz cıhaz özellikleri,9. Hemodiyaliz uygulaması -I,10. Hemodiyaliz uygulaması sonrası hasta takibi,11. Hemodiyaliz katater implantasyon sonrası bakımı,cderrahi komplikasyonların takibi,12. Enfeksiyon ve komplikasyonların bakım ve tedavileri,13. Hasta seçim kriterleri ve diyaliz yeterliliği,14. Hasta ve hasta yakını Eğitimleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Hemodiyaliz tedavi yöntemini açıklar. 1, 10, 2, 3, 4 A
1.2.Hemodiyaliz hastalarının klinik değerlendirmelerini bilir. 1, 15, 2 A
1.3.Hemodiyaliz gerekliliğini tartışır.kullanılan ekipmanlarını bilir.makine hazırlığı yapar. 1, 10, 2 A
2.1.Hemodiyaliz öncesi hastayı fiziksel ve psikolojik olarak hazırlama basamaklarını sıralar. 1, 10, 3 A
2.2.Hemodiyaliz sırasında hasta takibinde önemli noktaları belirler. 1, 10, 15, 2 A
2.3.Hemodiyaliz işlemini sonlandırılması basamaklarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
3.1.Hemodiyaliz komplikasyonlarını bilir. 1, 2, 3 A
3.2.Hemodiyaliz kopmlikasyonu belirti ve bulgularını sıralar. 1, 15, 2 A
3.3.Komplikasyonların yönetimini açıklar. 1, 15, 2 A
1. Hemodiyaliz uygulamasını gerektiren durumları sıralayabilecektir. 1, 10, 15, 4, 6 A
2. Hemodiyaliz uygulanması ve takibine ilişkin uygulama adımlarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 2 A
3. Diyaliz hastasında karşılaşılabilecek komplikasyonları ve bu komplikasyonların belirtilerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hemodiyalizin tarihçesi ve hemodiyaliz cihazının tanıtımı
2 2. Hemodiyaliz uygulaması için gereklilikler
3 3. Hemodiyaliz uygulaması için damarsal giriş yolları ve hemodiyaliz su sistemi
4 4. Kronik böbrek yetmezliği belirti bulgularının tanınması
5 5. Kronik böbrek yetmezliği tedavi seceçenekleri
6 6. Hemodiyaliz öncesi hasta hazırlığı
7 7.fizyolojik prensipler ,diyalizörler,diyaliz solusyonlarının kulanımı ve bakımı
8 8. Hemodiyaliz su arıtma sistemi ve hemodiyaliz cıhaz özellikleri
9 9. Hemodiyaliz uygulaması -I
10 10. Hemodiyaliz uygulaması sonrası hasta takibi
11 11. Hemodiyaliz katater implantasyon sonrası bakımı,cderrahi komplikasyonların takibi
12 12. Enfeksiyon ve komplikasyonların bakım ve tedavileri
13 13. Hasta seçim kriterleri ve diyaliz yeterliliği
14 14. Hasta ve hasta yakını Eğitimleri
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, 2009 -Lewis S.H., Heitkemper H.M, Dirksen S.R., MEdical-Surgical Nursing, Mosby Year Book, St.Lois, 2004 -Akpolat, T, Ulaş C., Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı, 1999.diyaliz prensipleri ve uygulaması.William.L.Henrich.3.baskı 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu