Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİYALİZ EKİPMANLARI KULLANIMI VE BAKIMI 2+2 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye hemodiyaliz ve periton diyalizi bilgisinin verilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin İçeriği ve Öğrenim Aktiviteleri;,1. Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan klinik bulgu ve belirtiler,2. Hemodiyalizin akut komplikasyonları,3. Hemodiyalizde hipertansiyon ve kuru ağırlık kavramı,4. Hemodiyaliz hastalarında kardüyovasküler sorunlar,5. Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyonlar,6. Hemodiyaliz hastalarında hepatit enfeksiyonları,7. KBY ve Anemi I,8. KBY ve Anemi II,9. Vize,10. Diyabetik hastalarda Hemodiyaliz tedavisi,11. Hemodiyaliz hastalarında GİS sorunlar ve kanamalı hastalarda Hemodiyaliz uygulaması,12. Hemodiyaliz hastalarında endokrin sorunlar,13. Hemodiyaliz hastalarında Nörolojik sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Periton diyalizi ile ilgili kavramları tanımlayabileceklerdir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. periton diyaliz uygulamasını tanımlar. 1, 2, 3 A
1.2. periton diyaliz endikasyonlarını tanımlar. 1, 2, 3 A
1.3. periton diyalizde hasta takibini açıklar. 1, 2, 3 A
2. periton diyalizi cihazının çalışma kurallarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. periton diyaliz cihazlarının hazırlanma basamaklarını sıralar. 1, 2, 3 A
2.2. periton diyalizde hasta hasta kabulünü uygulama basamaklarını sıralar. 1, 10, 2, 3 A
2.3. periton diyalizi sonrası hasta takibinde önemli noktaları açıklar. 1, 15, 2, 3 A
3. Diyaliz hastasında karşılaşabilecek sağlık sorunlarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Kan basıncı izleminin önemini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Bulaşıcı hastalıklarının önemini ve koruma yöntemlerini açıklar. 1, 2, 8 A
3.3. Alınabilecek önlemleri açıklar. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriği ve Öğrenim Aktiviteleri;
2 1. Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan klinik bulgu ve belirtiler
3 2. Hemodiyalizin akut komplikasyonları
4 3. Hemodiyalizde hipertansiyon ve kuru ağırlık kavramı
5 4. Hemodiyaliz hastalarında kardüyovasküler sorunlar
6 5. Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyonlar
7 6. Hemodiyaliz hastalarında hepatit enfeksiyonları
8 7. KBY ve Anemi I
9 8. KBY ve Anemi II
10 9. Vize
11 10. Diyabetik hastalarda Hemodiyaliz tedavisi
12 11. Hemodiyaliz hastalarında GİS sorunlar ve kanamalı hastalarda Hemodiyaliz uygulaması
13 12. Hemodiyaliz hastalarında endokrin sorunlar
14 13. Hemodiyaliz hastalarında Nörolojik sorunlar
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
• Karadakovan A. , Eti Aslan F. , Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel kitabevi 2009 • Lewia S.H. , Heitkemper H.M , Dirksen S.R. , Medical – Surgical Nursing, Mosby year Book, St Lois • Akpolat T, Ulaş C. , Hemodiyaliz Hemşiresi El kitabı 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu