Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇEVRE KORUMA 2+0 2 2,0
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çevrenin sağlığa etkisinin öğrenilmesi, nüfus artışı ve kalkınmanın getirdiği çevre sorunlarının kavranılması ve çalışan sağlığı yaklaşımıyla değerlendirilmesinin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çevre Sağlığı Kavramı ve Sağlığın Belirleyicileri,Hava Kirliliği,Su Kirliliği,Katı Atıklar,Radyasyon,Gürültü,Gıda Güvenliği,Toprak Kirliliği,Enerji,İsraf,Meslek Hastalıkları, Kazalar ve Zehirlenmeler,Çevre Sağlığında Koruyucu Önlemler,Çevre Sorunlarına Yaklaşım,Dünyada ve Türkiye'de Çevre Sağlığı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çevre Sağlığı sorunlarını özetleyebilecektir. 1, 2, 3, A
1.1. Çevre sağlığını açıklar. 1, 2, 3, A
1.2. Çevre kirliliğine yol açan olayları açıklar. 1, 12, 2, A
1.3. Çevre sağlığı konusunda çalışan kuruluşları tanır. 1, 2, 8, A
2. Çalışan sağlığını açıklayabilecektir. 1, 15, 2, 3, A
2.1. İş ve çalışan sağlığı kavramlarını ifade eder. 1, 2, 3, A
2.2. Meslek hastalıklarını tanır. 1, 12, 2, A
2.3. Çalıştığı kurumda çalışan sağlığı açısından koruyucu önlemleri tasvir eder. 1, 2, 3, A
3. Çevre Sağlığı açısından koruyucu çalışmaları açıklayabilecektir. 1, 15, 2, A
3.1. Koruma programlarını aktarır. 1, 2, 4, A
3.2. Bu konuda ilgili sektörleri tanır. 1, 2, 3, A
3.3. Çalıştığı kurumda atık yönetimini belirler. 1, 15, 2, 3, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çevre Sağlığı Kavramı ve Sağlığın Belirleyicileri Sunumlar
2 Hava Kirliliği Sunumlar
3 Su Kirliliği Sunumlar
4 Katı Atıklar Sunumlar
5 Radyasyon Sunumlar
6 Gürültü Sunumlar
7 Gıda Güvenliği Sunumlar
8 Toprak Kirliliği Sunumlar
9 Enerji Sunumlar
10 İsraf Sunumlar
11 Meslek Hastalıkları, Kazalar ve Zehirlenmeler Sunumlar
12 Çevre Sağlığında Koruyucu Önlemler Sunumlar
13 Çevre Sorunlarına Yaklaşım Sunumlar
14 Dünyada ve Türkiye'de Çevre Sağlığı Sunumlar
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir. .

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 1 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 3 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 61
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu