Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSEL İŞ HUKUKUADL2151680Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Hilal ALKILIÇ BALCI
Dersin Amacıİşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hukuki düzenlemelerle, uygulamaya yönelik bilgilerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve Kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme Kavramları,İş Kanunu'nun Kapsamı,İş Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve Kurulması,İş Sözleşmesinin Türleri,İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları,İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları,İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi,İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi,İş Güvencesi ve İşe İade Davası,Geçerli Neden ve Haklı Nedenle Fesih,İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki Sonuçları,Çalışma Süreleri, Fazla Saatlerle Çalışmalar ve Özellik Arzeden Çalışmalar,Dinlenme ve Tatil Hakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirir.16, 9A
2. İş Hukukunun işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, asıl işveren-alt işveren (taşeron) gibi temel kavramlarını tanımlar.13, 16, 9A
3. İş Hukukuna yön veren işçi yararına yorum ilkesi ve sınırlarını, iş hukukuna özgü kaynakları açıklar. 13, 16, 9A
4. İş Kanunu’nun kapsamına ilişkin kuralları ve istisnaları tespit eder.13, 16, 4, 9A
5. İş sözleşmesinin kurulmasını, türlerini, içeriğini, işverenin ve işçinin iş sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerini açıklar.13, 16, 4, 9A
6. İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.13, 16, 19, 9A
7. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.16, 9A
8. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslara vâkıftır.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve KaynaklarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Hukukunun Konusu, Amacı ve Kaynakları" bölümünü okur.
2İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme KavramlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Hukukunun Temel Kavramları" bölümünü okur.
3İş Kanunu'nun KapsamıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Kanunu'nun Kapsamı" bölümünü okur.
4İş Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve KurulmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve Kurulması" bölümünü okur.
5İş Sözleşmesinin TürleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesinin Türleri" bölümünü okur.
6İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşçinin Borçları" bölümünü okur.
7İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşverenin Borçları" bölümünü okur.
8İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesi Fesih Dışında Sona Erdiren Durumlar" bölümünü okur.
9İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi" bölümünü okur.
10İş Güvencesi ve İşe İade DavasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Güvencesi " bölümünü okur.
11Geçerli Neden ve Haklı Nedenle FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi " bölümünü okur. İşverenin geçerli neden-haklı nedenle feshine ilişkin güncel yargı kararlarını inceler.
12İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki Sonuçları" bölümünü okur.
13Çalışma Süreleri, Fazla Saatlerle Çalışmalar ve Özellik Arzeden ÇalışmalarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Çalışma Süreleri " bölümünü okur.
14Dinlenme ve Tatil HaklarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Dinlenme ve Tatil Hakları" bölümünü okur.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 35. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2022. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 22. Tıpkı Basım, İstanbul 2022. ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2022. EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim/ BASKAN, Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020. EKMEKÇİ, Ömer/ YİĞİT, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul 20212.
NAZLI, Seçkin, Anayasanın Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemelerinin İş Hukukuna Etkileri, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSEL İŞ HUKUKUADL2151680Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Hilal ALKILIÇ BALCI
Dersin Amacıİşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hukuki düzenlemelerle, uygulamaya yönelik bilgilerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve Kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme Kavramları,İş Kanunu'nun Kapsamı,İş Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve Kurulması,İş Sözleşmesinin Türleri,İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları,İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları,İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi,İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi,İş Güvencesi ve İşe İade Davası,Geçerli Neden ve Haklı Nedenle Fesih,İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki Sonuçları,Çalışma Süreleri, Fazla Saatlerle Çalışmalar ve Özellik Arzeden Çalışmalar,Dinlenme ve Tatil Hakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirir.16, 9A
2. İş Hukukunun işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, asıl işveren-alt işveren (taşeron) gibi temel kavramlarını tanımlar.13, 16, 9A
3. İş Hukukuna yön veren işçi yararına yorum ilkesi ve sınırlarını, iş hukukuna özgü kaynakları açıklar. 13, 16, 9A
4. İş Kanunu’nun kapsamına ilişkin kuralları ve istisnaları tespit eder.13, 16, 4, 9A
5. İş sözleşmesinin kurulmasını, türlerini, içeriğini, işverenin ve işçinin iş sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerini açıklar.13, 16, 4, 9A
6. İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.13, 16, 19, 9A
7. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.16, 9A
8. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslara vâkıftır.10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve KaynaklarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Hukukunun Konusu, Amacı ve Kaynakları" bölümünü okur.
2İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme KavramlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Hukukunun Temel Kavramları" bölümünü okur.
3İş Kanunu'nun KapsamıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Kanunu'nun Kapsamı" bölümünü okur.
4İş Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve KurulmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve Kurulması" bölümünü okur.
5İş Sözleşmesinin TürleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesinin Türleri" bölümünü okur.
6İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşçinin Borçları" bölümünü okur.
7İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan BorçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşverenin Borçları" bölümünü okur.
8İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesi Fesih Dışında Sona Erdiren Durumlar" bölümünü okur.
9İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi" bölümünü okur.
10İş Güvencesi ve İşe İade DavasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Güvencesi " bölümünü okur.
11Geçerli Neden ve Haklı Nedenle FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi " bölümünü okur. İşverenin geçerli neden-haklı nedenle feshine ilişkin güncel yargı kararlarını inceler.
12İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki Sonuçları" bölümünü okur.
13Çalışma Süreleri, Fazla Saatlerle Çalışmalar ve Özellik Arzeden ÇalışmalarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Çalışma Süreleri " bölümünü okur.
14Dinlenme ve Tatil HaklarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Dinlenme ve Tatil Hakları" bölümünü okur.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 35. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2022. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 22. Tıpkı Basım, İstanbul 2022. ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2022. EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim/ BASKAN, Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020. EKMEKÇİ, Ömer/ YİĞİT, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul 20212.
NAZLI, Seçkin, Anayasanın Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemelerinin İş Hukukuna Etkileri, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18