Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ IIADL2218190Bahar Dönemi4+046
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Serdar KALE
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem Ar. Gör. E. Hande Boztosun Bozkurt
Dersin Amacıİflas hukukunun genel esasları, iflas sisteminin işleyisinin kavratılması, küli icrada takip yollarının teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenip, aktarılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla Takip,Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri-İflasın Kaldırılması,İflasın Hukuki Sonuçları,İflasın Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri, Sıra Cetveli,İflas Organları- İflas Masasının Teşkili ve İdaresi,İflas Tasfiyesi ve İflas Tasfiyesinin Hukuki Sonuçları,İkinci Alacaklılar Toplanması,İflasta Paraya Çevirme, Paraların Paylaştırılması,İflasta Aciz Vesikası, İflasın Kapanması,,Konkordato Çeşitleri- Konkordatoya Başvuru Şartları,Konkordatoda Mühlet Kararı- Konkordatonon Tasdiki- Konkordatonon Sonuçları,Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,,Tasarrufun İptali Davası,İcra ve İflas Hukuku Suçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlam kavramını tanımlar; ilam niteliğindeki belgeleri örnekler.13, 16, 9A
2. İhtiyati haczin şartlarını ve sonuçlarını açıklar.16, 9A
3. Külli icrayı tanımlar.16, 9A
4. İflas sebeplerini analiz eder.9A
5. İflasın hukuki niteliğini açıklar.9A
6. İflas tasfiyesindeki işlemleri ana hatlarıyla değerlendirir.13, 9A
7. Konkordato ve iflas süreci arasındaki farkı bulur.19, 9A
8. Tasarrufun iptali davasını analiz eder.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla TakipÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Yolları- Kambiyo Senetlerin Dayanan İflas Yolları" bölümlerini okur.
2Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri-İflasın KaldırılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Yolları- Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri" bölümünü okur.
3İflasın Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Hukuki Sonuçları" bölümünü okur.
4İflasın Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri, Sıra CetveliÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Alacaklılar Bakımından Sonuçları- Sıra Cetveli" bölümünü okur.
5İflas Organları- İflas Masasının Teşkili ve İdaresiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Organları- İflas Masasının Teşkili ve İdaresi" bölümünü okur.
6İflas Tasfiyesi ve İflas Tasfiyesinin Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Tasfiyesi ve Tasfiyenin Sonuçları" bölümünü okur.
7İkinci Alacaklılar ToplanmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Masasının İdaresi- İkinci Alacaklılar Toplanması" bölümünü okur.
8İflasta Paraya Çevirme, Paraların PaylaştırılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasta Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması" bölümünü okur.
9İflasta Aciz Vesikası, İflasın Kapanması,Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Kapanması- İflasta Aciz Vesikası Verilmesi" bölümünü okur.
10Konkordato Çeşitleri- Konkordatoya Başvuru ŞartlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Konkordato Çeşitleri ve Konkordato Hakkında Genel Bilgiler" bölümünü okur.
11Konkordatoda Mühlet Kararı- Konkordatonon Tasdiki- Konkordatonon SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Konkordatoda Geçici ve Kesin Mühlet Kararı- Konkordatonun Tasdiki ve Tasdik Kararının Sonuçları" bölümünü okur.
12Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması" bölümünü okur.
13Tasarrufun İptali DavasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tasarrufun İptali Davası" bölümünü okur.
14İcra ve İflas Hukuku SuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İcra Suçları" bölümünü okur.
Kaynak
Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler (Güncel Bası).
Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, (Güncel Bası), Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (Güncel Bası), Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin, İcra ve İflas Hukuku, Üstündağ, Saim, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004,Üstündağ, Saim, İflas Hukuku, İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme8216
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı17070
Toplam İş Yükü (Saat)213
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(213/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ IIADL2218190Bahar Dönemi4+046
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Serdar KALE
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem Ar. Gör. E. Hande Boztosun Bozkurt
Dersin Amacıİflas hukukunun genel esasları, iflas sisteminin işleyisinin kavratılması, küli icrada takip yollarının teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenip, aktarılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla Takip,Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri-İflasın Kaldırılması,İflasın Hukuki Sonuçları,İflasın Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri, Sıra Cetveli,İflas Organları- İflas Masasının Teşkili ve İdaresi,İflas Tasfiyesi ve İflas Tasfiyesinin Hukuki Sonuçları,İkinci Alacaklılar Toplanması,İflasta Paraya Çevirme, Paraların Paylaştırılması,İflasta Aciz Vesikası, İflasın Kapanması,,Konkordato Çeşitleri- Konkordatoya Başvuru Şartları,Konkordatoda Mühlet Kararı- Konkordatonon Tasdiki- Konkordatonon Sonuçları,Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,,Tasarrufun İptali Davası,İcra ve İflas Hukuku Suçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlam kavramını tanımlar; ilam niteliğindeki belgeleri örnekler.13, 16, 9A
2. İhtiyati haczin şartlarını ve sonuçlarını açıklar.16, 9A
3. Külli icrayı tanımlar.16, 9A
4. İflas sebeplerini analiz eder.9A
5. İflasın hukuki niteliğini açıklar.9A
6. İflas tasfiyesindeki işlemleri ana hatlarıyla değerlendirir.13, 9A
7. Konkordato ve iflas süreci arasındaki farkı bulur.19, 9A
8. Tasarrufun iptali davasını analiz eder.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla TakipÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Yolları- Kambiyo Senetlerin Dayanan İflas Yolları" bölümlerini okur.
2Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri-İflasın KaldırılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Yolları- Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri" bölümünü okur.
3İflasın Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Hukuki Sonuçları" bölümünü okur.
4İflasın Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri, Sıra CetveliÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Alacaklılar Bakımından Sonuçları- Sıra Cetveli" bölümünü okur.
5İflas Organları- İflas Masasının Teşkili ve İdaresiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Organları- İflas Masasının Teşkili ve İdaresi" bölümünü okur.
6İflas Tasfiyesi ve İflas Tasfiyesinin Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Tasfiyesi ve Tasfiyenin Sonuçları" bölümünü okur.
7İkinci Alacaklılar ToplanmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Masasının İdaresi- İkinci Alacaklılar Toplanması" bölümünü okur.
8İflasta Paraya Çevirme, Paraların PaylaştırılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasta Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması" bölümünü okur.
9İflasta Aciz Vesikası, İflasın Kapanması,Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Kapanması- İflasta Aciz Vesikası Verilmesi" bölümünü okur.
10Konkordato Çeşitleri- Konkordatoya Başvuru ŞartlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Konkordato Çeşitleri ve Konkordato Hakkında Genel Bilgiler" bölümünü okur.
11Konkordatoda Mühlet Kararı- Konkordatonon Tasdiki- Konkordatonon SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Konkordatoda Geçici ve Kesin Mühlet Kararı- Konkordatonun Tasdiki ve Tasdik Kararının Sonuçları" bölümünü okur.
12Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması" bölümünü okur.
13Tasarrufun İptali DavasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tasarrufun İptali Davası" bölümünü okur.
14İcra ve İflas Hukuku SuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İcra Suçları" bölümünü okur.
Kaynak
Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler (Güncel Bası).
Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, (Güncel Bası), Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (Güncel Bası), Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin, İcra ve İflas Hukuku, Üstündağ, Saim, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004,Üstündağ, Saim, İflas Hukuku, İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18