Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK CEZA ADALET SİS. ALTER. UYUŞ. ÇÖZÜM YOL.ADL2211953Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ALAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza hukukundaki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriğiBu ders; Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama ve buna ilişkin değerlendirme ,Ceza muhakemesinde klasik yargılamaya alternatif çözüm yolları ,Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkışı ve onarıcı adalet kavramı ,Ceza mahakemesi hukukunda uzlaştırma kurumu ve şartları,Uzlaştırmanın sonuçları ,Alternatif Uyuşmazlık çözüm yolu olarak Önödeme,Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ,Seri muhakeme usulü,Ceza muhakemesi hukukunda basit yargılama usulü ,Alternatif çözüm yollarında kanun yoluna başvuru imkanı,Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolları ,Alternatif çözüm yollarına başvurunun yargının iş yükünü hafifletmesi meselesi ,Kıta Avrupası hukuk sistemi ile Anglo Amerikan hukuk sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılması ,Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama yöntemi ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ceza muhakemesi hukukunda uyuşmazlıkların klasik yargılama dışında da çözüm yolları olduğunu öğrenir9A
Uzlaştırmanın hukuki niteliği ve sonucunu inceler9A
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunu öğrenir 9A
Önödeme kurumunu inceler9A
Seri muhakeme kurumuna ilişkin sorunları çözümler 9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama ve buna ilişkin değerlendirme Konu hakkında okuma yapma
2Ceza muhakemesinde klasik yargılamaya alternatif çözüm yolları Konu hakkında okuma yapma
3Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkışı ve onarıcı adalet kavramı Konu hakkında okuma yapma
4Ceza mahakemesi hukukunda uzlaştırma kurumu ve şartlarıKonu hakkında okuma yapma
5Uzlaştırmanın sonuçları Konu hakkında okuma yapma
6Alternatif Uyuşmazlık çözüm yolu olarak ÖnödemeKonu hakkında okuma yapma
7Kamu davasının açılmasının ertelenmesi Konu hakkında okuma yapma
8Seri muhakeme usulüKonu hakkında okuma yapma
9Ceza muhakemesi hukukunda basit yargılama usulü Konu hakkında okuma yapma
10Alternatif çözüm yollarında kanun yoluna başvuru imkanıKonu hakkında okuma yapma
11Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolları Konu hakkında okuma yapma
12Alternatif çözüm yollarına başvurunun yargının iş yükünü hafifletmesi meselesi Konu hakkında okuma yapma
13Kıta Avrupası hukuk sistemi ile Anglo Amerikan hukuk sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılması Konu hakkında okuma yapma
14Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama yöntemi ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi Konu hakkında okuma yapma
Kaynak
Bahri Öztürk ve diğerleri, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. baskı, Ankara, 2021

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme515
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)87
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(87/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK CEZA ADALET SİS. ALTER. UYUŞ. ÇÖZÜM YOL.ADL2211953Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ALAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza hukukundaki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriğiBu ders; Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama ve buna ilişkin değerlendirme ,Ceza muhakemesinde klasik yargılamaya alternatif çözüm yolları ,Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkışı ve onarıcı adalet kavramı ,Ceza mahakemesi hukukunda uzlaştırma kurumu ve şartları,Uzlaştırmanın sonuçları ,Alternatif Uyuşmazlık çözüm yolu olarak Önödeme,Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ,Seri muhakeme usulü,Ceza muhakemesi hukukunda basit yargılama usulü ,Alternatif çözüm yollarında kanun yoluna başvuru imkanı,Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolları ,Alternatif çözüm yollarına başvurunun yargının iş yükünü hafifletmesi meselesi ,Kıta Avrupası hukuk sistemi ile Anglo Amerikan hukuk sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılması ,Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama yöntemi ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ceza muhakemesi hukukunda uyuşmazlıkların klasik yargılama dışında da çözüm yolları olduğunu öğrenir9A
Uzlaştırmanın hukuki niteliği ve sonucunu inceler9A
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunu öğrenir 9A
Önödeme kurumunu inceler9A
Seri muhakeme kurumuna ilişkin sorunları çözümler 9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama ve buna ilişkin değerlendirme Konu hakkında okuma yapma
2Ceza muhakemesinde klasik yargılamaya alternatif çözüm yolları Konu hakkında okuma yapma
3Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya çıkışı ve onarıcı adalet kavramı Konu hakkında okuma yapma
4Ceza mahakemesi hukukunda uzlaştırma kurumu ve şartlarıKonu hakkında okuma yapma
5Uzlaştırmanın sonuçları Konu hakkında okuma yapma
6Alternatif Uyuşmazlık çözüm yolu olarak ÖnödemeKonu hakkında okuma yapma
7Kamu davasının açılmasının ertelenmesi Konu hakkında okuma yapma
8Seri muhakeme usulüKonu hakkında okuma yapma
9Ceza muhakemesi hukukunda basit yargılama usulü Konu hakkında okuma yapma
10Alternatif çözüm yollarında kanun yoluna başvuru imkanıKonu hakkında okuma yapma
11Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolları Konu hakkında okuma yapma
12Alternatif çözüm yollarına başvurunun yargının iş yükünü hafifletmesi meselesi Konu hakkında okuma yapma
13Kıta Avrupası hukuk sistemi ile Anglo Amerikan hukuk sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılması Konu hakkında okuma yapma
14Ceza muhakemesi hukukunda klasik yargılama yöntemi ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi Konu hakkında okuma yapma
Kaynak
Bahri Öztürk ve diğerleri, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. baskı, Ankara, 2021

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18