Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKA GİRİŞ ADL1148800Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal düzen kuralları,Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği, Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk, Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler., Kanunlaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, Özel hukuk bölümleri, Kamu hukuku bölümleri, Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması,Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler, Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması, Hakların korunması ve dava hakkı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini öğrenir.16, 9A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları değerlendirir.13, 16, 9A
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar.16, 9A
1.3. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini açıklar.12, 13, 9A
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında uygular.12, 13, 16, 4, 9A
2.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla belirler.12, 13, 16, 4, 9A
2.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini analiz eder.12, 13, 16, 4, 9A
2.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini ifade eder.12, 13, 16, 9A
3. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
3.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini gösterir.9A
3.2. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler.12, 13, 4, 9A
3.3. Hakkın korunmasının yollarını ifade eder.12, 13, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Sosyal düzen kurallarıkonu hakkında okuma yapma
2Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliğikonu hakkında okuma yapma
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adetkonu hakkında okuma yapma
4Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukukKonu hakkında okuma yapma
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.Konu hakkında okuma yapma
6 Kanunlaştırma hareketleriKonu hakkında okuma yapma
7Özel hukuk-kamu hukuku ayırımıKonu hakkında okuma yapma
8 Özel hukuk bölümleriKonu hakkında okuma yapma
9 Kamu hukuku bölümleriKonu hakkında okuma yapma
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılmasıKonu hakkında okuma yapma
11Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemlerKonu hakkında okuma yapma
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerKonu hakkında okuma yapma
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunmasıKonu hakkında okuma yapma
14 Hakların korunması ve dava hakkıKonu hakkında okuma yapma
Kaynak
Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2023; Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa, 2023 - A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara 2023.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı11818
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(88/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKA GİRİŞ ADL1148800Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal düzen kuralları,Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği, Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk, Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler., Kanunlaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, Özel hukuk bölümleri, Kamu hukuku bölümleri, Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması,Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler, Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması, Hakların korunması ve dava hakkı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini öğrenir.16, 9A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları değerlendirir.13, 16, 9A
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar.16, 9A
1.3. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini açıklar.12, 13, 9A
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında uygular.12, 13, 16, 4, 9A
2.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla belirler.12, 13, 16, 4, 9A
2.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini analiz eder.12, 13, 16, 4, 9A
2.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini ifade eder.12, 13, 16, 9A
3. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
3.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini gösterir.9A
3.2. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler.12, 13, 4, 9A
3.3. Hakkın korunmasının yollarını ifade eder.12, 13, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Sosyal düzen kurallarıkonu hakkında okuma yapma
2Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliğikonu hakkında okuma yapma
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adetkonu hakkında okuma yapma
4Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukukKonu hakkında okuma yapma
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.Konu hakkında okuma yapma
6 Kanunlaştırma hareketleriKonu hakkında okuma yapma
7Özel hukuk-kamu hukuku ayırımıKonu hakkında okuma yapma
8 Özel hukuk bölümleriKonu hakkında okuma yapma
9 Kamu hukuku bölümleriKonu hakkında okuma yapma
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılmasıKonu hakkında okuma yapma
11Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemlerKonu hakkında okuma yapma
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerKonu hakkında okuma yapma
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunmasıKonu hakkında okuma yapma
14 Hakların korunması ve dava hakkıKonu hakkında okuma yapma
Kaynak
Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2023; Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa, 2023 - A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara 2023.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18