Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEBLİGAT HUKUKUADL2118240Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serdar KALE
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıDönem boyunca, öğrencilere, tebligat kavramı, tebligat hukukunun kaynakları, tebligat hukukuna ilişkin kavramlar, tebligat çeşitleri ve özellikleri, usulsüz tebligat, tebligat giderleri, tebliğ evraklarına ilişkin mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi, Temel Yargısal Hak ve Güvenceler İle İlişkisi,Tebligata İlişkin Mevzuat ve Uygulama Alanı,Tebligat Çeşitleri,Tebligatı Yapacak Makam,Tebligat Usulü, Tebligat Zamanı,Vekile Tebliğ,Tüzel Kişilere Tebligat,Tebligat Engelleri, Adres Değişikliği ve Tebligat İlişkisi,İlanen Tebligat,Usulsüz Tebligat,Teblig Evrağı,Yurtdışına Tebligat,Tebligat Suçları,Tebligat Giderleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tebligat kavramını tanımlar.16, 9A
2. Tebligat çeşitlerini kategorize eder.13, 16, 9A
3. Usulsüz tebligatı analiz eder.13, 16, 19, 9A
4. Usulüne uygun tebligatın şartlarını özetler.13, 16, 9A
5. Tebliğ evraklarını karşılaştırır.13, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi, Temel Yargısal Hak ve Güvenceler İle İlişkisiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi" ve "Tebligatın İlkelerle İlişkisi" bölümünü okur.
2Tebligata İlişkin Mevzuat ve Uygulama AlanıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Hukukunun Kaynakları ve Uygulama Alanı" bölümünü okur.
3Tebligat ÇeşitleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Çeşitleri" bölümünü okur.
4Tebligatı Yapacak MakamÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligatı Yapacak Makam" bölümünü okur.
5Tebligat Usulü, Tebligat ZamanıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Usulü, Tebligat Zamanı" bölümünü okur.
6Vekile TebliğÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Vekile Tebliğ" bölümünü okur.
7Tüzel Kişilere TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tüzel Kişilere Tebligat" bölümünü okur.
8Tebligat Engelleri, Adres Değişikliği ve Tebligat İlişkisiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Engelleri- Adres Değişikliği" bölümünü okur.
9İlanen TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İlanen Tebligat" bölümünü okur.
10Usulsüz TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Usulsüz Tebligat" bölümünü okur.
11Teblig EvrağıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebliğ Evrakları" bölümünü okur.
12Yurtdışına TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Yurtdışına Tebligat" bölümünü okur.
13Tebligat SuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Suçları" bölümünü okur.
14Tebligat GiderleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Giderleri" bölümünü okur.
Kaynak
Hakan Albayrak, Tebligat Hukuku, 2022.(Güncel Baskı) Nedim Meriç, Tuğçe Arslanpınar Tat,Melih Işık, Döne Nurdan Korkmaz, Barçın Özkan Kıdıl, Olaylarla Tebligat Hukuku, 2022 (Güncel Baskı)
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler (Tebligat Hukuku Bölümü), 17.Bası, 2023. (Güncel Bası) Ali Cem Budak/ Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku (Tebligat Hukuku Bölümü), 2022 (Güncel Bası)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme616
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(79/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEBLİGAT HUKUKUADL2118240Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serdar KALE
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıDönem boyunca, öğrencilere, tebligat kavramı, tebligat hukukunun kaynakları, tebligat hukukuna ilişkin kavramlar, tebligat çeşitleri ve özellikleri, usulsüz tebligat, tebligat giderleri, tebliğ evraklarına ilişkin mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi, Temel Yargısal Hak ve Güvenceler İle İlişkisi,Tebligata İlişkin Mevzuat ve Uygulama Alanı,Tebligat Çeşitleri,Tebligatı Yapacak Makam,Tebligat Usulü, Tebligat Zamanı,Vekile Tebliğ,Tüzel Kişilere Tebligat,Tebligat Engelleri, Adres Değişikliği ve Tebligat İlişkisi,İlanen Tebligat,Usulsüz Tebligat,Teblig Evrağı,Yurtdışına Tebligat,Tebligat Suçları,Tebligat Giderleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tebligat kavramını tanımlar.16, 9A
2. Tebligat çeşitlerini kategorize eder.13, 16, 9A
3. Usulsüz tebligatı analiz eder.13, 16, 19, 9A
4. Usulüne uygun tebligatın şartlarını özetler.13, 16, 9A
5. Tebliğ evraklarını karşılaştırır.13, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi, Temel Yargısal Hak ve Güvenceler İle İlişkisiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Kavramı ve Tebligatın Önemi" ve "Tebligatın İlkelerle İlişkisi" bölümünü okur.
2Tebligata İlişkin Mevzuat ve Uygulama AlanıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Hukukunun Kaynakları ve Uygulama Alanı" bölümünü okur.
3Tebligat ÇeşitleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Çeşitleri" bölümünü okur.
4Tebligatı Yapacak MakamÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligatı Yapacak Makam" bölümünü okur.
5Tebligat Usulü, Tebligat ZamanıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Usulü, Tebligat Zamanı" bölümünü okur.
6Vekile TebliğÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Vekile Tebliğ" bölümünü okur.
7Tüzel Kişilere TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tüzel Kişilere Tebligat" bölümünü okur.
8Tebligat Engelleri, Adres Değişikliği ve Tebligat İlişkisiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Engelleri- Adres Değişikliği" bölümünü okur.
9İlanen TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İlanen Tebligat" bölümünü okur.
10Usulsüz TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Usulsüz Tebligat" bölümünü okur.
11Teblig EvrağıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebliğ Evrakları" bölümünü okur.
12Yurtdışına TebligatÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Yurtdışına Tebligat" bölümünü okur.
13Tebligat SuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Suçları" bölümünü okur.
14Tebligat GiderleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tebligat Giderleri" bölümünü okur.
Kaynak
Hakan Albayrak, Tebligat Hukuku, 2022.(Güncel Baskı) Nedim Meriç, Tuğçe Arslanpınar Tat,Melih Işık, Döne Nurdan Korkmaz, Barçın Özkan Kıdıl, Olaylarla Tebligat Hukuku, 2022 (Güncel Baskı)
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler (Tebligat Hukuku Bölümü), 17.Bası, 2023. (Güncel Bası) Ali Cem Budak/ Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku (Tebligat Hukuku Bölümü), 2022 (Güncel Bası)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18