Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CEZA HUKUKU BİLGİSİ IIADL2218250Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ALAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza Hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında değerlendirme yapacak düzeye gelinmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Suçun Unsurları,Suçun Unsurları 1- Manevi Unsur ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler,Suçun Unsurları 2-Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri,Suçun İşleniş Biçimleri 1: Teşebbüs,Suçun İşleniş Biçimleri 2: İştirak,Suçun İşleniş Biçimleri 3: İçtima,Suçun unsurları dışında kalan haller,Suçlu,İsnat Yeteneği,Cezalar,Güvenlik Tedbirleri,Ceza Hukukunda Zamanaşımı,Ceza Hukukunda Af,Ceza Mahkumiyetinin Sonuçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Suçun unsurlarını açıklar.9A
1.1. Suçun maddi unsurunu tanımlar.9A
1.2. Suçun manevi unsurunu tanımlar.9A
1.3. Kusurluluğu tanımlar.9A
2. Suçun özel görünüş biçimlerini açıklar.9A
2.1. Teşebbüsün içeriğini belirler.9A
2.2. İştirakın içeriğini belirler.9A
2.3. İçtimanın içeriğini açıklar.9A
3. Suçluyu tanımlar.9A
3.1. İsnat Yeteneğini açıklar.9A
3.2. Cezalar ve güvenlik tedbirlerini açıklar.9A
3.3. Dava ve ceza ilişkisini kesen nedenlere ilişkin temel terimleri tanımlar.9A
3.4. Dava ve ceza ilişkisini kesen nedenleri çözümler.9A
4. Suç teorisi bağlamında edindiği bilgileri somut vakalara uygular ve problem çözme becerilerini geliştirir.13, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Suçun UnsurlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
2Suçun Unsurları 1- Manevi Unsur ve Kusurluluğu Kaldıran NedenlerÖn hazırlık bulunmamaktadır.
3Suçun Unsurları 2-Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk NedenleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
4Suçun İşleniş Biçimleri 1: TeşebbüsÖn hazırlık bulunmamaktadır.
5Suçun İşleniş Biçimleri 2: İştirakÖn hazırlık bulunmamaktadır.
6Suçun İşleniş Biçimleri 3: İçtimaÖn hazırlık bulunmamaktadır.
7Suçun unsurları dışında kalan hallerÖn hazırlık bulunmamaktadır.
8SuçluÖn hazırlık bulunmamaktadır.
9İsnat YeteneğiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
10CezalarÖn hazırlık bulunmamaktadır.
11Güvenlik TedbirleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
12Ceza Hukukunda ZamanaşımıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
13Ceza Hukukunda AfÖn hazırlık bulunmamaktadır.
14Ceza Mahkumiyetinin SonuçlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
Esra ALAN, Alaaddin EGEMENOĞLU, Ceza Hukuku Temel Kavramlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(144/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CEZA HUKUKU BİLGİSİ IIADL2218250Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ALAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza Hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında değerlendirme yapacak düzeye gelinmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Suçun Unsurları,Suçun Unsurları 1- Manevi Unsur ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler,Suçun Unsurları 2-Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri,Suçun İşleniş Biçimleri 1: Teşebbüs,Suçun İşleniş Biçimleri 2: İştirak,Suçun İşleniş Biçimleri 3: İçtima,Suçun unsurları dışında kalan haller,Suçlu,İsnat Yeteneği,Cezalar,Güvenlik Tedbirleri,Ceza Hukukunda Zamanaşımı,Ceza Hukukunda Af,Ceza Mahkumiyetinin Sonuçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Suçun unsurlarını açıklar.9A
1.1. Suçun maddi unsurunu tanımlar.9A
1.2. Suçun manevi unsurunu tanımlar.9A
1.3. Kusurluluğu tanımlar.9A
2. Suçun özel görünüş biçimlerini açıklar.9A
2.1. Teşebbüsün içeriğini belirler.9A
2.2. İştirakın içeriğini belirler.9A
2.3. İçtimanın içeriğini açıklar.9A
3. Suçluyu tanımlar.9A
3.1. İsnat Yeteneğini açıklar.9A
3.2. Cezalar ve güvenlik tedbirlerini açıklar.9A
3.3. Dava ve ceza ilişkisini kesen nedenlere ilişkin temel terimleri tanımlar.9A
3.4. Dava ve ceza ilişkisini kesen nedenleri çözümler.9A
4. Suç teorisi bağlamında edindiği bilgileri somut vakalara uygular ve problem çözme becerilerini geliştirir.13, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Suçun UnsurlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
2Suçun Unsurları 1- Manevi Unsur ve Kusurluluğu Kaldıran NedenlerÖn hazırlık bulunmamaktadır.
3Suçun Unsurları 2-Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk NedenleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
4Suçun İşleniş Biçimleri 1: TeşebbüsÖn hazırlık bulunmamaktadır.
5Suçun İşleniş Biçimleri 2: İştirakÖn hazırlık bulunmamaktadır.
6Suçun İşleniş Biçimleri 3: İçtimaÖn hazırlık bulunmamaktadır.
7Suçun unsurları dışında kalan hallerÖn hazırlık bulunmamaktadır.
8SuçluÖn hazırlık bulunmamaktadır.
9İsnat YeteneğiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
10CezalarÖn hazırlık bulunmamaktadır.
11Güvenlik TedbirleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
12Ceza Hukukunda ZamanaşımıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
13Ceza Hukukunda AfÖn hazırlık bulunmamaktadır.
14Ceza Mahkumiyetinin SonuçlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
Esra ALAN, Alaaddin EGEMENOĞLU, Ceza Hukuku Temel Kavramlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18