Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKUADL2218270Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Serdar KALE
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem Ar. Gör. E. Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıAvukatlık ve noterlik mesleğinin özellikleri, meslek sahiplerinin hak ve yetkileri, ilgili meslek kuruluşlarının oluşumu ve görevleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel Bilgiler,Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları,Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşler,Avukatlık Stajı,Avukatın Hakları,Avukatın Görevleri,Avukatlık Sözleşmesi,Avukatın Disiplin Sorumluluğu,Baroların Kuruluş ve Nitelikleri ,Noterliğin Tanımı ve Hukuktaki Yeri,Noterlik ve Mesleki Organizasyonu,Noter İşlemleri,Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri,Noterlerin Denetimi ve Sorumlulukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Avukatın hak ve yükümlülüklerini sayar.16, 9A
Noterin hak ve yükümlülüklerini listeler.9A
Avukatlık mesleğine kabul şartlarını ifade eder.16, 9A
Noterlik mesleğine kabul şartlarını sayar.9A
Avukatın hukuki sorumluluğunu açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel BilgilerÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel Bilgiler" bölümünü okur.
2Avukatlık Mesleğine Kabul ŞartlarıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları" bölümünü okur.
3Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşlerÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşler" bölümünü okur.
4Avukatlık StajıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Stajı" bölümünü okur.
5Avukatın HaklarıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatın Hakları" bölümünü okur.
6Avukatın GörevleriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatın Görevleri" bölümünü okur.
7Avukatlık SözleşmesiÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Sözleşmesi" bölümünü okur.
8Avukatın Disiplin SorumluluğuÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatın Disiplin Sorumluluğu" bölümünü okur.
9Baroların Kuruluş ve Nitelikleri Öğrenci önerilen kaynaklardan "Baroların Kuruluş ve Nitelikleri" bölümünü okur.
10Noterliğin Tanımı ve Hukuktaki YeriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterliğin Tanımı ve Hukuktaki Yeri" bölümünü okur.
11Noterlik ve Mesleki OrganizasyonuÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterlik ve Mesleki Organizasyonu" bölümünü okur.
12Noter İşlemleriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noter İşlemleri" bölümünü okur.
13Noterlerin Hak ve YükümlülükleriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri" bölümünü okur.
14Noterlerin Denetimi ve SorumluluklarıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterlerin Denetimi ve Sorumlulukları" bölümünü okur.
Kaynak
Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol/ Apaydın, Eylem/ Aydemir, Fatih, Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Güncel Baskı).
1- Süha Tanrıver, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, Ankara 2011. 2- Refik Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(100/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKUADL2218270Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Serdar KALE
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem Ar. Gör. E. Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıAvukatlık ve noterlik mesleğinin özellikleri, meslek sahiplerinin hak ve yetkileri, ilgili meslek kuruluşlarının oluşumu ve görevleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel Bilgiler,Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları,Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşler,Avukatlık Stajı,Avukatın Hakları,Avukatın Görevleri,Avukatlık Sözleşmesi,Avukatın Disiplin Sorumluluğu,Baroların Kuruluş ve Nitelikleri ,Noterliğin Tanımı ve Hukuktaki Yeri,Noterlik ve Mesleki Organizasyonu,Noter İşlemleri,Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri,Noterlerin Denetimi ve Sorumlulukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Avukatın hak ve yükümlülüklerini sayar.16, 9A
Noterin hak ve yükümlülüklerini listeler.9A
Avukatlık mesleğine kabul şartlarını ifade eder.16, 9A
Noterlik mesleğine kabul şartlarını sayar.9A
Avukatın hukuki sorumluluğunu açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel BilgilerÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Mesleğinin Tanımı, Özellikleri ve Meslek Hakkında Genel Bilgiler" bölümünü okur.
2Avukatlık Mesleğine Kabul ŞartlarıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları" bölümünü okur.
3Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşlerÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan ve Bağdaşmayan İşler" bölümünü okur.
4Avukatlık StajıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Stajı" bölümünü okur.
5Avukatın HaklarıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatın Hakları" bölümünü okur.
6Avukatın GörevleriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatın Görevleri" bölümünü okur.
7Avukatlık SözleşmesiÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatlık Sözleşmesi" bölümünü okur.
8Avukatın Disiplin SorumluluğuÖğrenci önerilen kaynaklardan "Avukatın Disiplin Sorumluluğu" bölümünü okur.
9Baroların Kuruluş ve Nitelikleri Öğrenci önerilen kaynaklardan "Baroların Kuruluş ve Nitelikleri" bölümünü okur.
10Noterliğin Tanımı ve Hukuktaki YeriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterliğin Tanımı ve Hukuktaki Yeri" bölümünü okur.
11Noterlik ve Mesleki OrganizasyonuÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterlik ve Mesleki Organizasyonu" bölümünü okur.
12Noter İşlemleriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noter İşlemleri" bölümünü okur.
13Noterlerin Hak ve YükümlülükleriÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri" bölümünü okur.
14Noterlerin Denetimi ve SorumluluklarıÖğrenci önerilen kaynaklardan "Noterlerin Denetimi ve Sorumlulukları" bölümünü okur.
Kaynak
Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol/ Apaydın, Eylem/ Aydemir, Fatih, Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Güncel Baskı).
1- Süha Tanrıver, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, Ankara 2011. 2- Refik Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18