Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ IIADL2218170Bahar Dönemi4+046
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serdar KALE
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıDönem boyunca, öğrencilere, delillerin sunulması ve ispat yükü, kesin hüküm, temyiz ve istinafa ilişkin kanun yolları, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konularında detaylı ve mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İspat Hukukuna Hakim Olan Kavramlar,Delil Türleri- Kesin Deliller,Delil Türleri- Takdiri Deliller,Karar ve Hüküm,Davaya Son Veren Taraf Usul İşlemleri (Sulh, Kabul, Feragat),Basit Yargılama Usulü,Yargılama Harç ve Giderleri- Adli Yardım,Kanun Yollarının Özellikleri,Olağan Kanun Yolu ( İstinaf),Olağan Kanun Yolu (Temyiz),Olağanüstü Kanun Yolu- Yargılamanın İadesi,Geçici Koruma Tedbirleri (İhtiyati Tedbir- Delil Tespiti),Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yoları,Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İspat hukukunun temel kavramlarını tanımlar.16, 9A
2. Medeni yargılamada yer alan delilleri sınıflandırır. 16, 9A
3. Hüküm çeşitlerinin etkilerini değerlendirir.13, 9A
4. Olağan ve olağanüstü kanun yollarını karşılaştırır.13, 16, 9A
5. Geçici hukuki koruma tedbirlerinin özelliklerini sıralar.16, 9A
6. Yargılama harç ve giderlerini hesaplar.13, 9A
7. Tahkim yargılamasını tarif eder.16, 9A
8. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını alt bölümlere ayırır.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İspat Hukukuna Hakim Olan KavramlarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İspat" bölümünü okur.
2Delil Türleri- Kesin DelillerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kesin Deliller" bölümünü okur.
3Delil Türleri- Takdiri DelillerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Takdiri Deliller- Tanık- Bilirkişi-Keşif- Uzman Görüşü" bölümünü okur.
4Karar ve HükümÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Karar ve Hüküm" bölümünü okur.
5Davaya Son Veren Taraf Usul İşlemleri (Sulh, Kabul, Feragat)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Davayı Sona Erdiren Taraf Usul İşlemleri (Sulh-Kabul-Feragat)" bölümünü okur.
6Basit Yargılama UsulüÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Basit Yargılama Usulü" bölümünü okur.
7Yargılama Harç ve Giderleri- Adli YardımÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Yargılama Giderleri ve Adli Yardım" bölümünü okur.
8Kanun Yollarının ÖzellikleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kanun Yolları" bölümünü okur.
9Olağan Kanun Yolu ( İstinaf)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İstinaf" bölümünü okur.
10Olağan Kanun Yolu (Temyiz)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Temyiz" bölümünü okur.
11Olağanüstü Kanun Yolu- Yargılamanın İadesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Yargılamanın İadesi" bölümünü okur.
12Geçici Koruma Tedbirleri (İhtiyati Tedbir- Delil Tespiti)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İhtiyati Tedbirler" bölümünü okur.
13Alternatif Uyuşmazlık Çözüm YolarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları" bölümünü okur.
14Anayasa Mahkemesine Bireysel BaşvuruÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" bölümünü okur.
Kaynak
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, 17.Bası, 2023. (Güncel Bası) Ali Cem Budak/ Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Bası)
Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan/Sema Taşpınar Ayvaz/ Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Baskı) Ali Cem Budak/Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2023(Güncel Baskı) Baki KURU/ Ramazan ARSLAN/ Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 28. Baskı, Ankara, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme10220
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(166/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ IIADL2218170Bahar Dönemi4+046
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serdar KALE
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıDönem boyunca, öğrencilere, delillerin sunulması ve ispat yükü, kesin hüküm, temyiz ve istinafa ilişkin kanun yolları, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konularında detaylı ve mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İspat Hukukuna Hakim Olan Kavramlar,Delil Türleri- Kesin Deliller,Delil Türleri- Takdiri Deliller,Karar ve Hüküm,Davaya Son Veren Taraf Usul İşlemleri (Sulh, Kabul, Feragat),Basit Yargılama Usulü,Yargılama Harç ve Giderleri- Adli Yardım,Kanun Yollarının Özellikleri,Olağan Kanun Yolu ( İstinaf),Olağan Kanun Yolu (Temyiz),Olağanüstü Kanun Yolu- Yargılamanın İadesi,Geçici Koruma Tedbirleri (İhtiyati Tedbir- Delil Tespiti),Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yoları,Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İspat hukukunun temel kavramlarını tanımlar.16, 9A
2. Medeni yargılamada yer alan delilleri sınıflandırır. 16, 9A
3. Hüküm çeşitlerinin etkilerini değerlendirir.13, 9A
4. Olağan ve olağanüstü kanun yollarını karşılaştırır.13, 16, 9A
5. Geçici hukuki koruma tedbirlerinin özelliklerini sıralar.16, 9A
6. Yargılama harç ve giderlerini hesaplar.13, 9A
7. Tahkim yargılamasını tarif eder.16, 9A
8. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını alt bölümlere ayırır.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İspat Hukukuna Hakim Olan KavramlarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İspat" bölümünü okur.
2Delil Türleri- Kesin DelillerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kesin Deliller" bölümünü okur.
3Delil Türleri- Takdiri DelillerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Takdiri Deliller- Tanık- Bilirkişi-Keşif- Uzman Görüşü" bölümünü okur.
4Karar ve HükümÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Karar ve Hüküm" bölümünü okur.
5Davaya Son Veren Taraf Usul İşlemleri (Sulh, Kabul, Feragat)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Davayı Sona Erdiren Taraf Usul İşlemleri (Sulh-Kabul-Feragat)" bölümünü okur.
6Basit Yargılama UsulüÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Basit Yargılama Usulü" bölümünü okur.
7Yargılama Harç ve Giderleri- Adli YardımÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Yargılama Giderleri ve Adli Yardım" bölümünü okur.
8Kanun Yollarının ÖzellikleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kanun Yolları" bölümünü okur.
9Olağan Kanun Yolu ( İstinaf)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İstinaf" bölümünü okur.
10Olağan Kanun Yolu (Temyiz)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Temyiz" bölümünü okur.
11Olağanüstü Kanun Yolu- Yargılamanın İadesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Yargılamanın İadesi" bölümünü okur.
12Geçici Koruma Tedbirleri (İhtiyati Tedbir- Delil Tespiti)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İhtiyati Tedbirler" bölümünü okur.
13Alternatif Uyuşmazlık Çözüm YolarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları" bölümünü okur.
14Anayasa Mahkemesine Bireysel BaşvuruÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" bölümünü okur.
Kaynak
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, 17.Bası, 2023. (Güncel Bası) Ali Cem Budak/ Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Bası)
Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan/Sema Taşpınar Ayvaz/ Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Baskı) Ali Cem Budak/Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2023(Güncel Baskı) Baki KURU/ Ramazan ARSLAN/ Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 28. Baskı, Ankara, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18