Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİADL1249200Bahar Dönemi3+037
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme gibi borç doğuran ilişkiler ve tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar ve Borçlar Hukukuna Hâkim İlkeler,Borcun Kaynakları, Sözleşmenin Kurulması,Sözleşmenin Geçerlik Şartları, İrade Bozuklukları ve Aşırı Yararlanma,Temsil,Haksız Fiil,Kusursuz Sorumluluk Halleri, Sebepsiz Zenginleşme, İfa,İfa İmkânsızlığı, Borçlu Temerrüdü, Borç İlişkisinde Özel Durumlar, Borçların Sona Erme Sebepleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sözleşmelerin kuruluşunu, geçerlik şartlarını ve sözleşmeye aykırılık halinde doğacak sonuçları öğrenir.16, 9A
1.1. Sözleşmenin kuruluşunu değerlendirir.16, 9A
1.2. Sözleşmenin geçerlilik şartlarını ifade eder.16, 9A
1.3. Sözleşmeye aykırılığın sonuçlarını belirtir.12, 16, 9A
2. Tazminat yükümlülüğü doğuran hukuka aykırı eylemin şartlarını öğrenir.16, 4, 9A
2.1. Tazminat kavramını açıklar.12, 16, 9A
2.2. Hukuka aykırı fiil kavramını yorumlar.12, 16, 4, 9A
2.3. Hukuka aykırı fiilin şartlarını ifade eder.12, 13, 16, 4, 9A
3. Sebepsiz zenginleşme teşkil eden durumlarda iade yükümlülüğü için aranan şartları ifade eder.12, 13, 16, 21, 4, 9A
3.1. Sebepsiz zenginleşme kavramını açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
3.2. Sebepsiz zenginleşmenin çeşitlerini ifade eder.12, 13, 16, 4, 9A
3.3. Sebepsiz zenginleşmede iade yükümlülüğünü ayırt eder.12, 13, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar ve Borçlar Hukukuna Hâkim İlkelerkonu hakkında okuma yapma
2Borcun KaynaklarıKonu hakkında okuma yapma
3 Sözleşmenin KurulmasıKonu hakkında okuma yapma
4Sözleşmenin Geçerlik ŞartlarıKonu hakkında okuma yapma
5 İrade Bozuklukları ve Aşırı Yararlanmaörnek olay inceleme
6TemsilKonu hakkında okuma yapma
7Haksız Fiilyargı kararları inceleme
8Kusursuz Sorumluluk HalleriKonu hakkında okuma yapma
9 Sebepsiz ZenginleşmeKonu hakkında okuma yapma
10 İfaKonu hakkında okuma yapma
11İfa İmkânsızlığıKonu hakkında okuma yapma
12 Borçlu Temerrüdüörnek olay inceleme
13 Borç İlişkisinde Özel DurumlarKonu hakkında okuma yapma
14 Borçların Sona Erme SebepleriKonu hakkında okuma yapma
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
1) Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, , Beta Yayınları, İstanbul 2023. 2) Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman, Borçlar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme8756
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8864
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)204
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(204/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİADL1249200Bahar Dönemi3+037
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme gibi borç doğuran ilişkiler ve tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar ve Borçlar Hukukuna Hâkim İlkeler,Borcun Kaynakları, Sözleşmenin Kurulması,Sözleşmenin Geçerlik Şartları, İrade Bozuklukları ve Aşırı Yararlanma,Temsil,Haksız Fiil,Kusursuz Sorumluluk Halleri, Sebepsiz Zenginleşme, İfa,İfa İmkânsızlığı, Borçlu Temerrüdü, Borç İlişkisinde Özel Durumlar, Borçların Sona Erme Sebepleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sözleşmelerin kuruluşunu, geçerlik şartlarını ve sözleşmeye aykırılık halinde doğacak sonuçları öğrenir.16, 9A
1.1. Sözleşmenin kuruluşunu değerlendirir.16, 9A
1.2. Sözleşmenin geçerlilik şartlarını ifade eder.16, 9A
1.3. Sözleşmeye aykırılığın sonuçlarını belirtir.12, 16, 9A
2. Tazminat yükümlülüğü doğuran hukuka aykırı eylemin şartlarını öğrenir.16, 4, 9A
2.1. Tazminat kavramını açıklar.12, 16, 9A
2.2. Hukuka aykırı fiil kavramını yorumlar.12, 16, 4, 9A
2.3. Hukuka aykırı fiilin şartlarını ifade eder.12, 13, 16, 4, 9A
3. Sebepsiz zenginleşme teşkil eden durumlarda iade yükümlülüğü için aranan şartları ifade eder.12, 13, 16, 21, 4, 9A
3.1. Sebepsiz zenginleşme kavramını açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
3.2. Sebepsiz zenginleşmenin çeşitlerini ifade eder.12, 13, 16, 4, 9A
3.3. Sebepsiz zenginleşmede iade yükümlülüğünü ayırt eder.12, 13, 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar ve Borçlar Hukukuna Hâkim İlkelerkonu hakkında okuma yapma
2Borcun KaynaklarıKonu hakkında okuma yapma
3 Sözleşmenin KurulmasıKonu hakkında okuma yapma
4Sözleşmenin Geçerlik ŞartlarıKonu hakkında okuma yapma
5 İrade Bozuklukları ve Aşırı Yararlanmaörnek olay inceleme
6TemsilKonu hakkında okuma yapma
7Haksız Fiilyargı kararları inceleme
8Kusursuz Sorumluluk HalleriKonu hakkında okuma yapma
9 Sebepsiz ZenginleşmeKonu hakkında okuma yapma
10 İfaKonu hakkında okuma yapma
11İfa İmkânsızlığıKonu hakkında okuma yapma
12 Borçlu Temerrüdüörnek olay inceleme
13 Borç İlişkisinde Özel DurumlarKonu hakkında okuma yapma
14 Borçların Sona Erme SebepleriKonu hakkında okuma yapma
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
1) Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, , Beta Yayınları, İstanbul 2023. 2) Turgut Akıntürk/Derya Ateş Karaman, Borçlar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18