Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ IADL2118160Güz Dönemi4+046
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serdar KALE
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıDönem boyunca, öğrencilere, Türkiye’de hukuk mahkemelerinin yapısı, davalarda uygulanan usul hukuku kuralları, davada davacı ve davalının durumları, hakları ve yükümlülükleri, davanın açılması ve davada temsil, hakimlerin ve diğer görevlilerin görevleri ve yükümlülükleri mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Medeni Usul Hukuku Kavramı, Medeni Usulün Amacı,Hakimin Yasaklılığı ve Hakimin Reddi,Görev, Yetki,Davada Taraflar,Davada Vekalet, Davaya Müdahale, Tarafların Usuli İşlemleri,Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya İlişkin İlkeler,Dava Çeşitleri, Dava Şartları,Davanın Açılması,Davalının Savunmaları ve Hakimin Rolü,Tahkikat Aşamasının Özellikleri,Dava Konusunun Devri,Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması- Ön Sorun Bekletici Sorun,Islah,Tahkikatın Sona Ermesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yargı çeşitleri içinde yer alan mahkemeleri sayar.16, 9A
2. Görev ve yetki kurallarını tanımlar. 16, 9A
3. Hakimlerin yasaklılık ve red sebeplerini sayar.16, 9A
4. Yargılama hukukuna hakim olan ilkeleri tartışır.19, 9A
5. Yargılamanın safhalarını ayırır.16, 9A
6. Taraf, dava ehliyeti ve dava takip yetkisi kavramlarını tanımlar.16, 9A
7. Dava Çeşitlerini kategorize eder.13, 16, 9A
8. Davanın açılmasından tahkikat aşaması sonuna kadar yapılacak işlemleri açıklar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medeni Usul Hukuku Kavramı, Medeni Usulün AmacıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Medeni Usul Hukuku Kavramı ve Medeni Usul Hukukunun Amacı" bölümünü okur.
2Hakimin Yasaklılığı ve Hakimin ReddiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Hakimin Yasaklılığı ve Hakimin Reddi" bölümünü okur.
3Görev, YetkiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Görev ve Yetki" bölümünü okur.
4Davada TaraflarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Taraflar" bölümünü okur.
5Davada Vekalet, Davaya Müdahale, Tarafların Usuli İşlemleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Davaya Vekalet, Davaya Müdahale ve Usul İşlemleri" bölümünü okur.
6Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya İlişkin İlkelerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Yargılamaya Hakim Olan İlkeler" bölümünü okur.
7Dava Çeşitleri, Dava ŞartlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Dava Çeşitleri ve Dava Şartları" bölümünü okur.
8Davanın AçılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Davanın Açılması- Dava Dilekçesi" bölümünü okur. Dava dilekçesi örneği inceler.
9Davalının Savunmaları ve Hakimin RolüÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Davaya Cevap" bölümünü okur. Cevap dilekçesi örneği inceler
10Tahkikat Aşamasının ÖzellikleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tahkikat Aşamasının Özellikleri" bölümünü okur.
11Dava Konusunun DevriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Dava Konusunun Devri" bölümünü okur.
12Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması- Ön Sorun Bekletici SorunÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Dosyanın işlemden kaldırılması ve davanın açılmaması sayılması" ve "Ön sorun- Bekletici Sorun" bölümünü okur.
13IslahÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Islah" bölümünü okur.
14Tahkikatın Sona Ermesi Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tahkikatın Sona Ermesi" bölümünü okur.
Kaynak
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, 17.Bası, 2023. (Güncel Bası) Ali Cem Budak/ Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Bası)
Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan/Sema Taşpınar Ayvaz/ Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Baskı) Ali Cem Budak/Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2023(Güncel Baskı) Baki KURU/ Ramazan ARSLAN/ Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 28. Baskı, Ankara, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme8216
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı17070
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ IADL2118160Güz Dönemi4+046
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serdar KALE
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıDönem boyunca, öğrencilere, Türkiye’de hukuk mahkemelerinin yapısı, davalarda uygulanan usul hukuku kuralları, davada davacı ve davalının durumları, hakları ve yükümlülükleri, davanın açılması ve davada temsil, hakimlerin ve diğer görevlilerin görevleri ve yükümlülükleri mevzuat hükümleri ve uygulama pratikleri eşliğinde bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Medeni Usul Hukuku Kavramı, Medeni Usulün Amacı,Hakimin Yasaklılığı ve Hakimin Reddi,Görev, Yetki,Davada Taraflar,Davada Vekalet, Davaya Müdahale, Tarafların Usuli İşlemleri,Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya İlişkin İlkeler,Dava Çeşitleri, Dava Şartları,Davanın Açılması,Davalının Savunmaları ve Hakimin Rolü,Tahkikat Aşamasının Özellikleri,Dava Konusunun Devri,Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması- Ön Sorun Bekletici Sorun,Islah,Tahkikatın Sona Ermesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yargı çeşitleri içinde yer alan mahkemeleri sayar.16, 9A
2. Görev ve yetki kurallarını tanımlar. 16, 9A
3. Hakimlerin yasaklılık ve red sebeplerini sayar.16, 9A
4. Yargılama hukukuna hakim olan ilkeleri tartışır.19, 9A
5. Yargılamanın safhalarını ayırır.16, 9A
6. Taraf, dava ehliyeti ve dava takip yetkisi kavramlarını tanımlar.16, 9A
7. Dava Çeşitlerini kategorize eder.13, 16, 9A
8. Davanın açılmasından tahkikat aşaması sonuna kadar yapılacak işlemleri açıklar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medeni Usul Hukuku Kavramı, Medeni Usulün AmacıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Medeni Usul Hukuku Kavramı ve Medeni Usul Hukukunun Amacı" bölümünü okur.
2Hakimin Yasaklılığı ve Hakimin ReddiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Hakimin Yasaklılığı ve Hakimin Reddi" bölümünü okur.
3Görev, YetkiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Görev ve Yetki" bölümünü okur.
4Davada TaraflarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Taraflar" bölümünü okur.
5Davada Vekalet, Davaya Müdahale, Tarafların Usuli İşlemleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Davaya Vekalet, Davaya Müdahale ve Usul İşlemleri" bölümünü okur.
6Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya İlişkin İlkelerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Yargılamaya Hakim Olan İlkeler" bölümünü okur.
7Dava Çeşitleri, Dava ŞartlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Dava Çeşitleri ve Dava Şartları" bölümünü okur.
8Davanın AçılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Davanın Açılması- Dava Dilekçesi" bölümünü okur. Dava dilekçesi örneği inceler.
9Davalının Savunmaları ve Hakimin RolüÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Davaya Cevap" bölümünü okur. Cevap dilekçesi örneği inceler
10Tahkikat Aşamasının ÖzellikleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tahkikat Aşamasının Özellikleri" bölümünü okur.
11Dava Konusunun DevriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Dava Konusunun Devri" bölümünü okur.
12Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması- Ön Sorun Bekletici SorunÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Dosyanın işlemden kaldırılması ve davanın açılmaması sayılması" ve "Ön sorun- Bekletici Sorun" bölümünü okur.
13IslahÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Islah" bölümünü okur.
14Tahkikatın Sona Ermesi Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tahkikatın Sona Ermesi" bölümünü okur.
Kaynak
Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, 17.Bası, 2023. (Güncel Bası) Ali Cem Budak/ Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Bası)
Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan/Sema Taşpınar Ayvaz/ Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku, 2022 (Güncel Baskı) Ali Cem Budak/Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku, 2023(Güncel Baskı) Baki KURU/ Ramazan ARSLAN/ Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 28. Baskı, Ankara, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18