Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ IADL1162600Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTicaret Hukuku Bilgisi dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez – Şube Kavramı.,Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar.,Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi,Tacir Sıfatına Bağlı Sonuçlar,Bağımlı Tacir Yardımcıları,Bağımsız Tacir Yardımcıları,Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka,Haksız Rekabet,Cari Hesap Sözleşmesi,Adi Şirket,Kollektif Şirketin Kuruluşu ve Kollektif Şirkette İç İlişkiler,Kollektif Şirkette Dış İlişkiler ve Kollektif Şirketin Sona Ermesi,Komandit Şirketin Kuruluşu ve Komandit Şirkette İç İlişkiler,Komandit Şirkette Dış İlişkiler ve Komandit Şirketin Sona Ermesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;9A
1. Ticaret hukukuna ilişkin temel hükümleri örnekler. 9A
1.1. Genel ilke ve kavramları tanır.9A
1.2. Ticaret hukukuna ilişkin temel düzenlemeleri örnekler. 9A
1.3. Ticaret hukukuna ilişkin temel tanımları adlandırır. 9A
2. Ticari işletmeye ilişkin temel işlemleri yorumlar. 9A
2.1. Ticari işletmeyi tanır.9A
2.2. Ticari işi tanımlar. 16, 19, 9A
2.3. Tacir sıfatını tanır. 9A
2.4. Şahıs şirketlerini sıralar. 9A
3. Ticaret hukukuna ilişkin sorunlar hakkında fikir yürütür. 12, 14, 9A
3.1. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri yorumlar. 13, 9A
3.2. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlere ilişkin çözümlere işaret eder. 9A
3.3. Sorunları ve çözümleri somut olaylara uygular.13, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez – Şube Kavramı.Ön hazırlık gerekmemektedir.
2Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar.Bahtiyar, Ticari İşletme, 2.Ticari İşletme başlığının okunması
3Tacir Sıfatının Kazanılması ve KaybedilmesiBahtiyar, Ticari İşletme, 6.Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları başlığının okunması
4Tacir Sıfatına Bağlı SonuçlarBahtiyar, Ticari İşletme, 6.Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları başlığının okunması
5Bağımlı Tacir YardımcılarıBahtiyar, Ticari İşletme, 11.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
6Bağımsız Tacir YardımcılarıBahtiyar, Ticari İşletme, 11.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
7Ticaret Unvanı, İşletme Adı, MarkaBahtiyar, Ticari İşletme, 7.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
8Haksız RekabetBahtiyar, Ticari İşletme, 7.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
9Cari Hesap SözleşmesiBahtiyar, Ticari İşletme, 12. Cari Hesap başlığının okunması
10Adi ŞirketBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 4. Adi Ortaklık başlığının okunması
11Kollektif Şirketin Kuruluşu ve Kollektif Şirkette İç İlişkilerBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 6. Kollektif Ortaklık başlığının okunması
12Kollektif Şirkette Dış İlişkiler ve Kollektif Şirketin Sona ErmesiBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 6. Kollektif Ortaklık başlığının okunması
13Komandit Şirketin Kuruluşu ve Komandit Şirkette İç İlişkilerBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 7. Komandit Ortaklık başlığının okunması
14Komandit Şirkette Dış İlişkiler ve Komandit Şirketin Sona ErmesiBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 7. Komandit Ortaklık başlığının okunması
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
1- Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku (Ders Notları) , Beta Yayıncılık 2- Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , Beta Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14342
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı166
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ IADL1162600Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTicaret Hukuku Bilgisi dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez – Şube Kavramı.,Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar.,Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi,Tacir Sıfatına Bağlı Sonuçlar,Bağımlı Tacir Yardımcıları,Bağımsız Tacir Yardımcıları,Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka,Haksız Rekabet,Cari Hesap Sözleşmesi,Adi Şirket,Kollektif Şirketin Kuruluşu ve Kollektif Şirkette İç İlişkiler,Kollektif Şirkette Dış İlişkiler ve Kollektif Şirketin Sona Ermesi,Komandit Şirketin Kuruluşu ve Komandit Şirkette İç İlişkiler,Komandit Şirkette Dış İlişkiler ve Komandit Şirketin Sona Ermesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;9A
1. Ticaret hukukuna ilişkin temel hükümleri örnekler. 9A
1.1. Genel ilke ve kavramları tanır.9A
1.2. Ticaret hukukuna ilişkin temel düzenlemeleri örnekler. 9A
1.3. Ticaret hukukuna ilişkin temel tanımları adlandırır. 9A
2. Ticari işletmeye ilişkin temel işlemleri yorumlar. 9A
2.1. Ticari işletmeyi tanır.9A
2.2. Ticari işi tanımlar. 16, 19, 9A
2.3. Tacir sıfatını tanır. 9A
2.4. Şahıs şirketlerini sıralar. 9A
3. Ticaret hukukuna ilişkin sorunlar hakkında fikir yürütür. 12, 14, 9A
3.1. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri yorumlar. 13, 9A
3.2. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlere ilişkin çözümlere işaret eder. 9A
3.3. Sorunları ve çözümleri somut olaylara uygular.13, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez – Şube Kavramı.Ön hazırlık gerekmemektedir.
2Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar.Bahtiyar, Ticari İşletme, 2.Ticari İşletme başlığının okunması
3Tacir Sıfatının Kazanılması ve KaybedilmesiBahtiyar, Ticari İşletme, 6.Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları başlığının okunması
4Tacir Sıfatına Bağlı SonuçlarBahtiyar, Ticari İşletme, 6.Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları başlığının okunması
5Bağımlı Tacir YardımcılarıBahtiyar, Ticari İşletme, 11.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
6Bağımsız Tacir YardımcılarıBahtiyar, Ticari İşletme, 11.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
7Ticaret Unvanı, İşletme Adı, MarkaBahtiyar, Ticari İşletme, 7.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
8Haksız RekabetBahtiyar, Ticari İşletme, 7.Tacir Yardımcıları başlığının okunması
9Cari Hesap SözleşmesiBahtiyar, Ticari İşletme, 12. Cari Hesap başlığının okunması
10Adi ŞirketBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 4. Adi Ortaklık başlığının okunması
11Kollektif Şirketin Kuruluşu ve Kollektif Şirkette İç İlişkilerBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 6. Kollektif Ortaklık başlığının okunması
12Kollektif Şirkette Dış İlişkiler ve Kollektif Şirketin Sona ErmesiBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 6. Kollektif Ortaklık başlığının okunması
13Komandit Şirketin Kuruluşu ve Komandit Şirkette İç İlişkilerBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 7. Komandit Ortaklık başlığının okunması
14Komandit Şirkette Dış İlişkiler ve Komandit Şirketin Sona ErmesiBahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , 7. Komandit Ortaklık başlığının okunması
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
1- Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku (Ders Notları) , Beta Yayıncılık 2- Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Ders Notları) , Beta Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18