Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TİCARET SİCİLİ HUKUKUADL1268390Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTicaret sicili hukukunun dayandığı esaslar ve Ticaret sicili işlemleri hakkında genel bilgiler vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; TİCARET SİCİLİ KAVRAMI VE SİSTEMLER, TİCARET SİCİL TEŞKİLATI, TİCARET SİCİLİ KURUMUNUN GELİŞİMİ ,ULUSLARARASI ALANDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI ,TİCARET SİCİLİNİN İŞLEYİŞİ ,TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ ,TESCİL İŞLEMİNİN GENEL ŞARTLARI ,SİCİL İŞLEMLERİ ,SİCİL İŞLEMLERİNE İTİRAZ YOLLARI,İLAN,TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMLU ETKİ),TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMSUZ ETKİ),SİCİL KAYITLARININ ALENİLİĞİ,SİCİL KAYITLARINA GÜVEN İLKESİ,TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ,DEVLETİN SORUMLULUĞU; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ticaret siciline kayıt yapılmasının esaslarını sıralar. 16, 9A
1.1. Ticaret sicilini tanır.10, 13, 16, 9A
1.2. Ticaret siciline yapılabilecek kayıtları adlandırır. 10, 13, 16, 9A
1.3. Ticaret siciline kayıt yapılmasının yöntemini analiz eder. 10, 13, 16, 9A
2. Ticaret siciline dair ilkeleri, Ticaret sicili teşkilatını ve Ticaret sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğunu eşleştirir. 10, 12, 13, 14, 16, 9A
2.1. Ticaret siciline hakim olan ilkeleri sıralar. 10, 13, 16, 9A
2.2. Ticaret sicili teşkilatını tanımlar. 10, 13, 14, 16, 9A
2.3. Ticaret sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğunu örneklendirir. 10, 13, 16, 9A
3. Ticaret sicilindeki kayıtların gerçek duruma aykırı olmasının sonuçlarını tanır. 10, 13, 16, 9A
3.1. Kayıtların gerçek duruma aykırı olmasının sebeplerini örnekler. 10, 13, 16, 19, 9A
3.2. Kayıtların gerçek duruma aykırı olmasının sonuçlarını tanır. 10, 13, 16, 9A
3.3. Gerçeğe aykırı kayıtların düzeltilmesini özetler. 10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TİCARET SİCİLİ KAVRAMI VE SİSTEMLER, TİCARET SİCİL TEŞKİLATI, TİCARET SİCİLİ KURUMUNUN GELİŞİMİ Duygu Demirel, Ticaret Sicili, 1. Baskı, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), 1. Kısım, 1. Bölüm, 1., 2. ve 3. Ayrım, s. 25-87; 1. Kısım, 2. Bölüm, 4. Ayrım, s. 93-133.
2ULUSLARARASI ALANDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Ön hazırlık gerekmemektedir.
3TİCARET SİCİLİNİN İŞLEYİŞİ Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s. 133-135; s.210-213.
4TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s. 133-135; s.210-213.
5TESCİL İŞLEMİNİN GENEL ŞARTLARI Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s. 135-210.
6SİCİL İŞLEMLERİ Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s.210-213.
7SİCİL İŞLEMLERİNE İTİRAZ YOLLARIDemirel, 2. Kısım, 1. Bölüm
8İLANDemirel, 2. Kısım, 2. Bölüm
9TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMLU ETKİ)6102 sayılı kanun 36-40 maddelerinin okunması
10TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMSUZ ETKİ)6102 sayılı kanun 36-40 maddelerinin okunması
11SİCİL KAYITLARININ ALENİLİĞİDemirel, 2. Kısım, 3. Bölüm
12SİCİL KAYITLARINA GÜVEN İLKESİDemirel, 2. Kısım, 3. Bölüm
13TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK Ön hazırlık gerekmemektedir.
14DEVLETİN SORUMLULUĞUÖn hazırlık gerekmemektedir.
Kaynak
Ders notları slayt şeklinde paylaşılacaktır.
Duygu Demirel- Ticaret Sicili, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme070
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14342
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)94
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(94/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TİCARET SİCİLİ HUKUKUADL1268390Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTicaret sicili hukukunun dayandığı esaslar ve Ticaret sicili işlemleri hakkında genel bilgiler vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; TİCARET SİCİLİ KAVRAMI VE SİSTEMLER, TİCARET SİCİL TEŞKİLATI, TİCARET SİCİLİ KURUMUNUN GELİŞİMİ ,ULUSLARARASI ALANDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI ,TİCARET SİCİLİNİN İŞLEYİŞİ ,TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ ,TESCİL İŞLEMİNİN GENEL ŞARTLARI ,SİCİL İŞLEMLERİ ,SİCİL İŞLEMLERİNE İTİRAZ YOLLARI,İLAN,TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMLU ETKİ),TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMSUZ ETKİ),SİCİL KAYITLARININ ALENİLİĞİ,SİCİL KAYITLARINA GÜVEN İLKESİ,TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ,DEVLETİN SORUMLULUĞU; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ticaret siciline kayıt yapılmasının esaslarını sıralar. 16, 9A
1.1. Ticaret sicilini tanır.10, 13, 16, 9A
1.2. Ticaret siciline yapılabilecek kayıtları adlandırır. 10, 13, 16, 9A
1.3. Ticaret siciline kayıt yapılmasının yöntemini analiz eder. 10, 13, 16, 9A
2. Ticaret siciline dair ilkeleri, Ticaret sicili teşkilatını ve Ticaret sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğunu eşleştirir. 10, 12, 13, 14, 16, 9A
2.1. Ticaret siciline hakim olan ilkeleri sıralar. 10, 13, 16, 9A
2.2. Ticaret sicili teşkilatını tanımlar. 10, 13, 14, 16, 9A
2.3. Ticaret sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğunu örneklendirir. 10, 13, 16, 9A
3. Ticaret sicilindeki kayıtların gerçek duruma aykırı olmasının sonuçlarını tanır. 10, 13, 16, 9A
3.1. Kayıtların gerçek duruma aykırı olmasının sebeplerini örnekler. 10, 13, 16, 19, 9A
3.2. Kayıtların gerçek duruma aykırı olmasının sonuçlarını tanır. 10, 13, 16, 9A
3.3. Gerçeğe aykırı kayıtların düzeltilmesini özetler. 10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TİCARET SİCİLİ KAVRAMI VE SİSTEMLER, TİCARET SİCİL TEŞKİLATI, TİCARET SİCİLİ KURUMUNUN GELİŞİMİ Duygu Demirel, Ticaret Sicili, 1. Baskı, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), 1. Kısım, 1. Bölüm, 1., 2. ve 3. Ayrım, s. 25-87; 1. Kısım, 2. Bölüm, 4. Ayrım, s. 93-133.
2ULUSLARARASI ALANDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Ön hazırlık gerekmemektedir.
3TİCARET SİCİLİNİN İŞLEYİŞİ Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s. 133-135; s.210-213.
4TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s. 133-135; s.210-213.
5TESCİL İŞLEMİNİN GENEL ŞARTLARI Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s. 135-210.
6SİCİL İŞLEMLERİ Demirel, 1. Kısım, 2. Bölüm, 5. Ayrım, s.210-213.
7SİCİL İŞLEMLERİNE İTİRAZ YOLLARIDemirel, 2. Kısım, 1. Bölüm
8İLANDemirel, 2. Kısım, 2. Bölüm
9TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMLU ETKİ)6102 sayılı kanun 36-40 maddelerinin okunması
10TESCİLİN HUKUKİ ETKİLERİ (OLUMSUZ ETKİ)6102 sayılı kanun 36-40 maddelerinin okunması
11SİCİL KAYITLARININ ALENİLİĞİDemirel, 2. Kısım, 3. Bölüm
12SİCİL KAYITLARINA GÜVEN İLKESİDemirel, 2. Kısım, 3. Bölüm
13TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK Ön hazırlık gerekmemektedir.
14DEVLETİN SORUMLULUĞUÖn hazırlık gerekmemektedir.
Kaynak
Ders notları slayt şeklinde paylaşılacaktır.
Duygu Demirel- Ticaret Sicili, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18