Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLAVYE KULLANIMI IVADL2218220Bahar Dönemi4+045
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin F klavyede öğrenilen 12 karakteri hatasız biçimde ve dakikada en az 35 kelime yazabilme becerisine sahip olmasını sağlama.
Dersin İçeriğiBu ders; Klavyede ! karakteri,Klavyede ‘ karakteri,3Klavyede $ karakteri, Klavyede % karakteri,Klavyede & karakteri, Klavyede / karakteri, Klavyede ( ) karakteri,Klavyede { } karakteri,Klavyede ? karakteri,Klavyede * karakteri,Klavyede # karakteri,Manüskri Yazma,Mektup Yazma, Antet Hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. F klavye ile ve on parmakla 12 karakteri hatasız yazmayı uygular.9H
1.1. F klavyeyi öğrenir.6, 8H
1.2. F klavye üzerindeki 12 karakteri hatırlar.6, 8, 9H
1.3. F klavye üzerindeki 12 karakteri on parmakla yazmayı gerçekleştirir.14, 6, 8H
2. Öğrenilen harfler ile dakikada 35 kelime yazmayı uygular.6, 8H
2.1. Öğrenilen harfler ile kelimeler yazmayı uygular.14, 6, 8H
2.2. Öğrenilen harfleri sınırlı sürede yazmayı gösterir.14, 6, 8H
2.3. Dakikada hatasız olarak 35 kelime yazmayı gerçekleştirir.6, 8H
3. Klavyeye bakmaksızın 12 karakteri yazmayı gösterir.14, 6, 8H
3.1. Klavyeye bakmaksızın yazmayı uygular.14, 6, 8H
3.2. Klavyeye bakmaksızın harflerin klavyedeki yerlerini fark eder.14, 6, 8H
3.3. Klavyeye bakmaksızın 12 karakteri yazmayı uygular.14, 15, 6H
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klavyede ! karakteriKlavye yazımı pratik yapma
2Klavyede ‘ karakteriKlavye yazımı pratik yapma
33Klavyede $ karakteriKlavye yazımı pratik yapma
4 Klavyede % karakteriKlavye yazımı pratik yapma
5Klavyede & karakteriKlavye yazımı pratik yapma
6 Klavyede / karakteriKlavye yazımı pratik yapma
7 Klavyede ( ) karakteriKlavye yazımı pratik yapma
8Klavyede { } karakteriKlavye yazımı pratik yapma
9Klavyede ? karakteriKlavye yazımı pratik yapma
10Klavyede * karakteriKlavye yazımı pratik yapma
11Klavyede # karakteriKlavye yazımı pratik yapma
12Manüskri YazmaKlavye yazımı pratik yapma
13Mektup YazmaKlavye yazımı pratik yapma
14 Antet HazırlamaKlavye yazımı pratik yapma
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Muzaffer Okutan, Daktilo, MEB, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı12323
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)153
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(153/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLAVYE KULLANIMI IVADL2218220Bahar Dönemi4+045
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin F klavyede öğrenilen 12 karakteri hatasız biçimde ve dakikada en az 35 kelime yazabilme becerisine sahip olmasını sağlama.
Dersin İçeriğiBu ders; Klavyede ! karakteri,Klavyede ‘ karakteri,3Klavyede $ karakteri, Klavyede % karakteri,Klavyede & karakteri, Klavyede / karakteri, Klavyede ( ) karakteri,Klavyede { } karakteri,Klavyede ? karakteri,Klavyede * karakteri,Klavyede # karakteri,Manüskri Yazma,Mektup Yazma, Antet Hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. F klavye ile ve on parmakla 12 karakteri hatasız yazmayı uygular.9H
1.1. F klavyeyi öğrenir.6, 8H
1.2. F klavye üzerindeki 12 karakteri hatırlar.6, 8, 9H
1.3. F klavye üzerindeki 12 karakteri on parmakla yazmayı gerçekleştirir.14, 6, 8H
2. Öğrenilen harfler ile dakikada 35 kelime yazmayı uygular.6, 8H
2.1. Öğrenilen harfler ile kelimeler yazmayı uygular.14, 6, 8H
2.2. Öğrenilen harfleri sınırlı sürede yazmayı gösterir.14, 6, 8H
2.3. Dakikada hatasız olarak 35 kelime yazmayı gerçekleştirir.6, 8H
3. Klavyeye bakmaksızın 12 karakteri yazmayı gösterir.14, 6, 8H
3.1. Klavyeye bakmaksızın yazmayı uygular.14, 6, 8H
3.2. Klavyeye bakmaksızın harflerin klavyedeki yerlerini fark eder.14, 6, 8H
3.3. Klavyeye bakmaksızın 12 karakteri yazmayı uygular.14, 15, 6H
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klavyede ! karakteriKlavye yazımı pratik yapma
2Klavyede ‘ karakteriKlavye yazımı pratik yapma
33Klavyede $ karakteriKlavye yazımı pratik yapma
4 Klavyede % karakteriKlavye yazımı pratik yapma
5Klavyede & karakteriKlavye yazımı pratik yapma
6 Klavyede / karakteriKlavye yazımı pratik yapma
7 Klavyede ( ) karakteriKlavye yazımı pratik yapma
8Klavyede { } karakteriKlavye yazımı pratik yapma
9Klavyede ? karakteriKlavye yazımı pratik yapma
10Klavyede * karakteriKlavye yazımı pratik yapma
11Klavyede # karakteriKlavye yazımı pratik yapma
12Manüskri YazmaKlavye yazımı pratik yapma
13Mektup YazmaKlavye yazımı pratik yapma
14 Antet HazırlamaKlavye yazımı pratik yapma
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Muzaffer Okutan, Daktilo, MEB, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18