Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ2+023
Ders Programı Salı 18:30-19:15 Salı 19:30-20:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnayasacılık hareketinin Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimini ve 1982 Anayasasının tüm temel kavram ve kurumlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketi,Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk,Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleri,Hükümet sistemleri, Anayasa yargısı,Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları,1960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler,1982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.,Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.,Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.,Yürütme organı, Bakanlar Kurulu.,Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.,Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.,Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.,Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir devlet yapısı içinde hukukun temel kaynağı olan anayasaların tarihi gelişimini ve farklı devlet geleneklerinin faklılıkları ile ortak yönlerinin anlatabilecektir.1, 2, 3A
Anayasacılık hareketinin küresel ve ulusal tarihi gelişimini anlatır.1, 2, 3A
Anayasacılık hareketinin temel ilkeleri ve tarih içinde bu ilkelerin nasıl uygulandığını anlatır.1, 2, 3A
Anayasa sistemleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri listeler.1, 2, 3A
Günümüz anayasa hukuku sistemlerinde yer verilen temel kavram ve kurumları açıklayabilecektir.1, 2, 3A
İnsan hakları, katılımcılık, çoğulculuk, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü kavramlarının anayasal anlamları hakkında gerek ulusal gerekse karşılaştırmalı hukuk bakış açılarıyla açıklar.1, 2, 3A
Anayasa hukukunun temel kavramlarını açıklar.1, 2, 3A
Hükümet sistemleri, federalizm, üniter devlet, merkezi idare ve yerel yönetimler düzenlemelerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.1, 2, 3A
Anayasa yargısı sistemlerinin gelişimini ve anayasa yargısı sistemlerini ve yargı kararlarını özetleyebilecektir.1, 2, 3A
Yasaların anayasa uygunluğunun denetlenmesi konusunda geliştirilen farklı modelleri açıklar.1, 2, 3A
Anayasa yargısının temel sorunlarını tanır.1, 2, 3A
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yargı kararlarını karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla tanır.1, 2, 3A
Türkiye’de anayasacılık hareketi içindeki gelişmeleri özetleyebilecektir.1, 2, 3A
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında yer alan temel kurum ve kavramları anlatır.1, 2, 3A
Türkiye’deki anayasal sistemin sorunlarını ifade eder.1, 2, 3A
1982 Anayasasında yer alan tüm temel kurum ve kuralları açıklar.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketi
2Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk
3Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleri
4Hükümet sistemleri, Anayasa yargısı
5Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları
61960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler
71982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.
8Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.
9Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.
10Yürütme organı, Bakanlar Kurulu.
11Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.
12Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.
13Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.
14Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.
Kaynak
Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 1999. Erdoğan, Mustafa: Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, Ankara 2010.
Başgil, Ali Fuat: Esas Teşkilat Hukuku, Baha Matbaası, İstanbul 1960. Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2010. Özbudun, Ergun: Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2009. Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000. Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2009. Yazıcı, Serap, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu