Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KRİMİNOLOJİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSuç işlemenin sebepleri ve suçluluk hakkında genel esasların öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi.,Kriminolojinin Tarihi,Kriminolojide Araştırma Metodları,Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler.,Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri.,Kriminolojide Teoriler,Suçlu Türleri,Suçluluğa Etki Eden Nedenler,Suçta Siyah Sayılar,Klasik okul ve klasik okulun bakış açısı.,Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar.,Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri.,Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çeşitli teoriler ışığında suç ve suçluluk arasındaki ilişkiyi ve suçun nedenlerini inceler.16, 4, 6A
Suç ve suç olgusu ile suçlu arasındaki ilişkiyi farklı ölçütler kullanarak bilimsel açıdan inceler. 10, 13, 16, 4A
Kriminoloji biliminin tarihsel gelişimini anlar.10, 16, 9A
Suçun niteliği ve miktarı irdelenerek, suçluluk biçimlerini ve suçun sosyal değişime etkilerini anlar.10, 12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
2Kriminolojinin TarihiÖn hazırlık bulunmamaktadır
3Kriminolojide Araştırma MetodlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
4Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
5Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
6Kriminolojide TeorilerÖn hazırlık bulunmamaktadır
7Suçlu TürleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
8Suçluluğa Etki Eden NedenlerÖn hazırlık bulunmamaktadır
9Suçta Siyah SayılarÖn hazırlık bulunmamaktadır.
10Klasik okul ve klasik okulun bakış açısı.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
11Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar.Ön hazırlık bulunmamaktadır
13Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri.Ön hazırlık bulunmamaktadır
14Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler
Kaynak
Mehmet Emin Artuk / Mehmet Emin Alşahin, Kriminoloji, 3. baskı, Ankara, 2021
Prof. Dr. Timur Demirbaş Kriminoloji, 6. Baskı, Ankara, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KRİMİNOLOJİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSuç işlemenin sebepleri ve suçluluk hakkında genel esasların öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi.,Kriminolojinin Tarihi,Kriminolojide Araştırma Metodları,Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler.,Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri.,Kriminolojide Teoriler,Suçlu Türleri,Suçluluğa Etki Eden Nedenler,Suçta Siyah Sayılar,Klasik okul ve klasik okulun bakış açısı.,Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar.,Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri.,Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çeşitli teoriler ışığında suç ve suçluluk arasındaki ilişkiyi ve suçun nedenlerini inceler.16, 4, 6A
Suç ve suç olgusu ile suçlu arasındaki ilişkiyi farklı ölçütler kullanarak bilimsel açıdan inceler. 10, 13, 16, 4A
Kriminoloji biliminin tarihsel gelişimini anlar.10, 16, 9A
Suçun niteliği ve miktarı irdelenerek, suçluluk biçimlerini ve suçun sosyal değişime etkilerini anlar.10, 12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
2Kriminolojinin TarihiÖn hazırlık bulunmamaktadır
3Kriminolojide Araştırma MetodlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
4Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
5Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
6Kriminolojide TeorilerÖn hazırlık bulunmamaktadır
7Suçlu TürleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
8Suçluluğa Etki Eden NedenlerÖn hazırlık bulunmamaktadır
9Suçta Siyah SayılarÖn hazırlık bulunmamaktadır.
10Klasik okul ve klasik okulun bakış açısı.Ön hazırlık bulunmamaktadır.
11Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar.Ön hazırlık bulunmamaktadır
13Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri.Ön hazırlık bulunmamaktadır
14Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler
Kaynak
Mehmet Emin Artuk / Mehmet Emin Alşahin, Kriminoloji, 3. baskı, Ankara, 2021
Prof. Dr. Timur Demirbaş Kriminoloji, 6. Baskı, Ankara, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18