Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDENİ HUKUK BİLGİSİ-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, medeni hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hukuk Kavramı ve Hukukun Diğer Toplumsal Düzen Kurumları ile İlişkisi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Ayrımı,Hukuk Kuralı ve Kurallar Hiyerarşisi,Hukuk Kurallarının Yer, Zaman ve İçerik İtibariyle Uygulanması, Hâkimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratması, Hak Kavramı, Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybı,Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet Kavramı,Kişiler Hukuku Temel Kavramları, Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi,Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti,Kişilik Hakları ve Korunması,Tüzel Kişilere Dair Temel Kavramlar, Türleri, Hak ve Fiil Ehliyeti, Aile Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunları, Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunları,Miras Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hukuk, hukuk düzeni, hukuk kuralı ve özel hukuk haklarına dair temel kavramları açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
1.1. Hukuk ve hukuk kuralı kavramlarını açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
1.2. Özel hukukun kapsamını ayırt eder.16, 9A
1.3. Özel hukuk haklarını ifade eder.16, 4, 9A
2. Hukuk kurallarının hâkim tarafından uygulanmasının yeri ve fonksiyonunu analiz eder.16, 4, 9A
2.1. Hâkimin medeni hukuktaki konumunu öğrenir.13, 16, 9A
2.2. Medeni hukuk kurallarının uygulanma şekillerini öğrenir.12, 16, 9A
2.3. Medeni hukuk kurallarının hâkim tarafından uygulanmasının fonksiyonunu açıklar.16, 4, 9A
3. Kişilik, kişilik hakkı, hak ve fiil ehliyetinin kavramlarını karşılaştırır.12, 13, 16, 4, 9A
3.1. Kişilik kavramını ifade eder.12, 13, 4A
3.2. Kişilik hakkının kapsamını açıklar.12, 13, 16, 9A
3.3. Hak ve fiil ehliyeti kavramlarını ayırt eder.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Hukuk Kavramı ve Hukukun Diğer Toplumsal Düzen Kurumları ile İlişkisikonu hakkında okuma yapma
2 Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Ayrımıkonu hakkında okuma yapma
3Hukuk Kuralı ve Kurallar Hiyerarşisikonu hakkında okuma yapma
4Hukuk Kurallarının Yer, Zaman ve İçerik İtibariyle Uygulanmasıkonu hakkında okuma yapma
5 Hâkimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratmasıkonu hakkında okuma yapma
6 Hak Kavramı, Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybıkonu hakkında okuma yapma
7Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet KavramıKonu hakkında okuma yapma
8Kişiler Hukuku Temel Kavramları, Kişiliğin Başlaması ve Sona ErmesiKonu hakkında okuma yapma
9Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyetikonu hakkında okuma yapma
10Kişilik Hakları ve Korunmasıkonu hakkında okuma yapma
11Tüzel Kişilere Dair Temel Kavramlar, Türleri, Hak ve Fiil Ehliyetikonu hakkında okuma yapma
12 Aile Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunlarıyargı kararı inceleme
13 Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunlarıörnek olay inceleme
14Miras Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunlarıkonu hakkında okuma yapma
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Ömer Ergün/Zafer Zeytin, Türk Medeni Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2022; Serap Helvacı/Fulya Erlüle, Medeni Hukuk, Legal Yayınevi, İstanbul, 2023.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5420
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı11818
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDENİ HUKUK BİLGİSİ-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, medeni hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hukuk Kavramı ve Hukukun Diğer Toplumsal Düzen Kurumları ile İlişkisi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Ayrımı,Hukuk Kuralı ve Kurallar Hiyerarşisi,Hukuk Kurallarının Yer, Zaman ve İçerik İtibariyle Uygulanması, Hâkimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratması, Hak Kavramı, Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybı,Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet Kavramı,Kişiler Hukuku Temel Kavramları, Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi,Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti,Kişilik Hakları ve Korunması,Tüzel Kişilere Dair Temel Kavramlar, Türleri, Hak ve Fiil Ehliyeti, Aile Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunları, Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunları,Miras Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hukuk, hukuk düzeni, hukuk kuralı ve özel hukuk haklarına dair temel kavramları açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
1.1. Hukuk ve hukuk kuralı kavramlarını açıklar.12, 13, 16, 4, 9A
1.2. Özel hukukun kapsamını ayırt eder.16, 9A
1.3. Özel hukuk haklarını ifade eder.16, 4, 9A
2. Hukuk kurallarının hâkim tarafından uygulanmasının yeri ve fonksiyonunu analiz eder.16, 4, 9A
2.1. Hâkimin medeni hukuktaki konumunu öğrenir.13, 16, 9A
2.2. Medeni hukuk kurallarının uygulanma şekillerini öğrenir.12, 16, 9A
2.3. Medeni hukuk kurallarının hâkim tarafından uygulanmasının fonksiyonunu açıklar.16, 4, 9A
3. Kişilik, kişilik hakkı, hak ve fiil ehliyetinin kavramlarını karşılaştırır.12, 13, 16, 4, 9A
3.1. Kişilik kavramını ifade eder.12, 13, 4A
3.2. Kişilik hakkının kapsamını açıklar.12, 13, 16, 9A
3.3. Hak ve fiil ehliyeti kavramlarını ayırt eder.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Hukuk Kavramı ve Hukukun Diğer Toplumsal Düzen Kurumları ile İlişkisikonu hakkında okuma yapma
2 Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Ayrımıkonu hakkında okuma yapma
3Hukuk Kuralı ve Kurallar Hiyerarşisikonu hakkında okuma yapma
4Hukuk Kurallarının Yer, Zaman ve İçerik İtibariyle Uygulanmasıkonu hakkında okuma yapma
5 Hâkimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratmasıkonu hakkında okuma yapma
6 Hak Kavramı, Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybıkonu hakkında okuma yapma
7Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet KavramıKonu hakkında okuma yapma
8Kişiler Hukuku Temel Kavramları, Kişiliğin Başlaması ve Sona ErmesiKonu hakkında okuma yapma
9Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyetikonu hakkında okuma yapma
10Kişilik Hakları ve Korunmasıkonu hakkında okuma yapma
11Tüzel Kişilere Dair Temel Kavramlar, Türleri, Hak ve Fiil Ehliyetikonu hakkında okuma yapma
12 Aile Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunlarıyargı kararı inceleme
13 Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunlarıörnek olay inceleme
14Miras Hukukunun Temel Kavramları ve Sorunlarıkonu hakkında okuma yapma
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Ömer Ergün/Zafer Zeytin, Türk Medeni Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2022; Serap Helvacı/Fulya Erlüle, Medeni Hukuk, Legal Yayınevi, İstanbul, 2023.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18