Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CEZA HUKUKU BİLGİSİ I-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ALAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ALAN, Dr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza Hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında temel düzeyde bilgi vermek
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku,Ceza Normunun Kaynağı,Ceza Normunun Sınırları,Ceza Kanunu'nun Uygulanması,Suçluların Geri Verilmesi,Ceza Normunun Tasnifi,Ceza Hukukunun Güvence İşlevi,Ceza Hukukunun Temel İlkeleri,Ceza Hukukunda Yorum,Ceza Hukukunun Dİğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi,Türk Ceza Hukukun Tarihçesi,Suç Kavramı,Suçta ve Cezada Kanunilik,Suçun Unsurları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ceza hukukunun temel ilkelerini tarihsel gelişim süreci ile birlikte özetler, ceza sorumluluğunun esaslarını, kaynaklarını, ceza kanunlarının uygulama esaslarını kavrar.9A
1.1. Tarihten günümüze ceza hukukunun gelişimini değerlendirir. 9A
1.2. Ceza hukukuna hakim olan ilkeleri tanımlar.9A
1.3. Ceza hukukunun temel kavramlarını tanımlar.9A
2. Suçluların adli yardımlaşma ile iadesi, suçun tipiklik unsuru, hukuka aykırılık unsuru, hukuka uygunluk nedenleri, kusurluluk ve suç ve yaptırım teorilerini genel olarak değerlendirir.9A
2.1. Suçun unsurlarını tanımlar.9A
2.2. Suçlara uygulanacak yaptırımları belirler.9A
2.3. Cezanın bireyselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesine ilişkin temel ilkeleri özetler.9A
3. Derste öğrenilen bilgileri somut uyuşmazlıklara uygular.13, 16, 4, 9A
3.1. Ceza adalet sisteminin temel kurumlarını tanır.16, 9A
3.2. Teorik bilgi ile somut güncel problemleri çözer.10, 13, 16, 4, 9A
3.3. Cezai uyuşmazlıkları hukuki muhakeme yeteneği ile çözümler.13, 14, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Normu Olarak Ceza HukukuÖn hazırlık bulunmamaktadır.
2Ceza Normunun KaynağıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
3Ceza Normunun SınırlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
4Ceza Kanunu'nun UygulanmasıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
5Suçluların Geri VerilmesiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
6Ceza Normunun TasnifiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
7Ceza Hukukunun Güvence İşleviÖn hazırlık bulunmamaktadır.
8Ceza Hukukunun Temel İlkeleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
9Ceza Hukukunda YorumÖn hazırlık bulunmamaktadır.
10Ceza Hukukunun Dİğer Hukuk Dallarıyla İlişkisiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
11Türk Ceza Hukukun TarihçesiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
12Suç KavramıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
13Suçta ve Cezada KanunilikÖn hazırlık bulunmamaktadır.
14Suçun UnsurlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
Esra ALAN, Alaaddin EGEMENOĞLU, Ceza Hukuku Temel Kavramlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CEZA HUKUKU BİLGİSİ I-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ALAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ALAN, Dr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza Hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında temel düzeyde bilgi vermek
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku,Ceza Normunun Kaynağı,Ceza Normunun Sınırları,Ceza Kanunu'nun Uygulanması,Suçluların Geri Verilmesi,Ceza Normunun Tasnifi,Ceza Hukukunun Güvence İşlevi,Ceza Hukukunun Temel İlkeleri,Ceza Hukukunda Yorum,Ceza Hukukunun Dİğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi,Türk Ceza Hukukun Tarihçesi,Suç Kavramı,Suçta ve Cezada Kanunilik,Suçun Unsurları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ceza hukukunun temel ilkelerini tarihsel gelişim süreci ile birlikte özetler, ceza sorumluluğunun esaslarını, kaynaklarını, ceza kanunlarının uygulama esaslarını kavrar.9A
1.1. Tarihten günümüze ceza hukukunun gelişimini değerlendirir. 9A
1.2. Ceza hukukuna hakim olan ilkeleri tanımlar.9A
1.3. Ceza hukukunun temel kavramlarını tanımlar.9A
2. Suçluların adli yardımlaşma ile iadesi, suçun tipiklik unsuru, hukuka aykırılık unsuru, hukuka uygunluk nedenleri, kusurluluk ve suç ve yaptırım teorilerini genel olarak değerlendirir.9A
2.1. Suçun unsurlarını tanımlar.9A
2.2. Suçlara uygulanacak yaptırımları belirler.9A
2.3. Cezanın bireyselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesine ilişkin temel ilkeleri özetler.9A
3. Derste öğrenilen bilgileri somut uyuşmazlıklara uygular.13, 16, 4, 9A
3.1. Ceza adalet sisteminin temel kurumlarını tanır.16, 9A
3.2. Teorik bilgi ile somut güncel problemleri çözer.10, 13, 16, 4, 9A
3.3. Cezai uyuşmazlıkları hukuki muhakeme yeteneği ile çözümler.13, 14, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Normu Olarak Ceza HukukuÖn hazırlık bulunmamaktadır.
2Ceza Normunun KaynağıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
3Ceza Normunun SınırlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
4Ceza Kanunu'nun UygulanmasıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
5Suçluların Geri VerilmesiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
6Ceza Normunun TasnifiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
7Ceza Hukukunun Güvence İşleviÖn hazırlık bulunmamaktadır.
8Ceza Hukukunun Temel İlkeleriÖn hazırlık bulunmamaktadır.
9Ceza Hukukunda YorumÖn hazırlık bulunmamaktadır.
10Ceza Hukukunun Dİğer Hukuk Dallarıyla İlişkisiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
11Türk Ceza Hukukun TarihçesiÖn hazırlık bulunmamaktadır.
12Suç KavramıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
13Suçta ve Cezada KanunilikÖn hazırlık bulunmamaktadır.
14Suçun UnsurlarıÖn hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
Esra ALAN, Alaaddin EGEMENOĞLU, Ceza Hukuku Temel Kavramlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
X
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18