Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
CEZA HUKUKU BİLGİSİ I3+035
Ders Programı Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra ALAN, Dr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCeza Hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında temel düzeyde bilgi vermek
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku,Ceza Normunun Kaynağı,Ceza Normunun Sınırları,Ceza Kanunu'nun Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması,Suçluların Geri Verilmesi,Ceza Normunun Tasnifi I,Ceza Normunun Tasnifi II,Ceza Normunun Yorumu I,Ceza Normunun Yorumu II,Ceza Hukuku Doktrinleri,Türk Ceza Hukukun Tarihçesi,Genel Olarak Suç I,Genel Olarak Suç II,Suçun Unsurları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;1, 12, 18, 2, 3A
1.Ceza hukukunun tarihsel gelişim süreci ile birlikte temel ilkelerini, ceza sorumluluğunun esaslarını, kaynaklarını, ceza yasalarının uygulanma esaslarını özetleyebilecektir.1, 12, 14, 18, 2, 3A
2.Adli yardımlaşma ile suçluların geri verilmesini, suçun tipiklik unsurunu, hukuka aykırılık unsurunu, hukuka uygunluk nedenlerini, kusurluluğu ve genel olarak suç ve yaptırım teorilerini özetleyebilecektir.1, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3A
1, 10, 12, 14, 18, 2, 3A
1.1. Ceza hukukunun tarihçesini bilir.1, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 3A
1.2. Ceza hukukuna hakim olan ilkeleri tanımlar.1, 12, 14, 15, 18, 2, 4A
1.3. Ceza hukukunun temel kavramlarını tanımlar.1, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
2.1. Suçun unsurlarını tanımlar.1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 3A
2.2. Suçlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu saptar.1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
2.3. Cezaların bireyselleştirilmesi ve şahsileştirilmesine dair temel ilkeleri özetler.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 5A
3. Bunları, somut uyuşmazlıklara uygulayabilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3A
3.1. Ceza adalet sisteminin temel kurumlarını tanır.1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3A
3.2. Somut güncel sorunları teorik bilgisiyle çözümler.1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3A
3.3. Cezai uyuşmazlıkların çözümüne dair görüşlerini ifade eder.1, 10, 12, 14, 18, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku
2Ceza Normunun Kaynağı
3Ceza Normunun Sınırları
4Ceza Kanunu'nun Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması
5Suçluların Geri Verilmesi
6Ceza Normunun Tasnifi I
7Ceza Normunun Tasnifi II
8Ceza Normunun Yorumu I
9Ceza Normunun Yorumu II
10Ceza Hukuku Doktrinleri
11Türk Ceza Hukukun Tarihçesi
12Genel Olarak Suç I
13Genel Olarak Suç II
14Suçun Unsurları
Kaynak
Verilmeyecektir.
Veli Özer Özbek/Koray Doğan/Pınar Bacaksız, Ceza Hukuku Bilgisi - Genel Hükümler, 6. Baskı, Seçkin, 2015, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu