Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLERHM1239670Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilere Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler ile ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi Kavramı,Bilginin Epistemolojik Kökenleri,Bilgi Yaratma Süreci,Örgütsel Bilgi,Oyun Teorisi,Bilgi Yönetimi Kavramı: Örgütsel ve Endüstriyel Seviyede Sınıflandırılması,Örgütsel Öğrenme,Öğrenen Örgütler,Örgütsel Hafıza,Enformasyon Teknolojileri,Bilgi Kodlama Süreci,Bilgi Transferi,Bilgi Paylaşımı,Bilgi Ekonomisi ve Entelektüel Sermaye; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Bilgi yönetimi ve organizasyon ile ilgili kavramları tartışır. 16, 9A
2.Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olur.16, 9A
3.Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.16, 9A
4.Günümüz bilgi teknolojisi takibini yapar ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.16, 9A
5.Girişimcilik yetenekleriyle organizasyon yönetimi yaparak takımı ile bilgi iletişimi içerisinde olacak ve onlara karşı sorumluluk üstelenir.16, 9A
6.Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olur.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi KavramıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Bilginin Epistemolojik KökenleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Bilgi Yaratma SüreciKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Örgütsel BilgiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Oyun TeorisiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Bilgi Yönetimi Kavramı: Örgütsel ve Endüstriyel Seviyede SınıflandırılmasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Örgütsel ÖğrenmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Öğrenen ÖrgütlerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Örgütsel HafızaKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Enformasyon TeknolojileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Bilgi Kodlama SüreciKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Bilgi TransferiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Bilgi PaylaşımıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Bilgi Ekonomisi ve Entelektüel SermayeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler,Prof. Dr. Ali EKber AKGÜN, Doç. Dr. Halit KESKİN, Dr. Ayşe GÜNSEL, Eflatun Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14228
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(102/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLERHM1239670Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilere Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler ile ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi Kavramı,Bilginin Epistemolojik Kökenleri,Bilgi Yaratma Süreci,Örgütsel Bilgi,Oyun Teorisi,Bilgi Yönetimi Kavramı: Örgütsel ve Endüstriyel Seviyede Sınıflandırılması,Örgütsel Öğrenme,Öğrenen Örgütler,Örgütsel Hafıza,Enformasyon Teknolojileri,Bilgi Kodlama Süreci,Bilgi Transferi,Bilgi Paylaşımı,Bilgi Ekonomisi ve Entelektüel Sermaye; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Bilgi yönetimi ve organizasyon ile ilgili kavramları tartışır. 16, 9A
2.Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olur.16, 9A
3.Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.16, 9A
4.Günümüz bilgi teknolojisi takibini yapar ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.16, 9A
5.Girişimcilik yetenekleriyle organizasyon yönetimi yaparak takımı ile bilgi iletişimi içerisinde olacak ve onlara karşı sorumluluk üstelenir.16, 9A
6.Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olur.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi KavramıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Bilginin Epistemolojik KökenleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Bilgi Yaratma SüreciKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Örgütsel BilgiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Oyun TeorisiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Bilgi Yönetimi Kavramı: Örgütsel ve Endüstriyel Seviyede SınıflandırılmasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Örgütsel ÖğrenmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Öğrenen ÖrgütlerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Örgütsel HafızaKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Enformasyon TeknolojileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Bilgi Kodlama SüreciKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Bilgi TransferiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Bilgi PaylaşımıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Bilgi Ekonomisi ve Entelektüel SermayeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler,Prof. Dr. Ali EKber AKGÜN, Doç. Dr. Halit KESKİN, Dr. Ayşe GÜNSEL, Eflatun Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19