Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞHM1139610Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıGelecekte insan kaynağı gibi çok karmaşık bir malzeme ile çalışacak yönetici adaylarına yol göstermek ve örgütsel yaşamda destek olabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,Algılama,Öğrenme ve Davranış Değişikliği,Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,Motivasyon,Bireysel Karar Verme,Gruplar ve Grup Dinamiği,Güç ve Politikalar,Liderlik,İletişim,Çatışma Yönetimi,Örgüt Yapısı,Kültür,Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.16, 4, 9A
2. Örgütsel davranış kapsamındaki kavramları ve teorileri açıklar.16, 4, 9A
3. Sağlık kurumlarında grup dinamiklerini ve sağlık kurumlarındaki iletişim yapısını tanır.16, 4, 9A
4. Sağlık kurumlarında örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve örgüt iklimini açıklar.16, 4, 9A
5. Mobbing davranışını tanımlar, mobbingin neden olduğu kişisel ve örgütsel zararları anlatır.16, 4, 9A
6. Çalışanları cesaretlendiren örgüt iklimini oluşturur, çatışma ve iş stresiyle baş edebilme yollarını tanır.16, 4, 9A
7. Bireylerin kurumun istediği davranışlara uyma ya da uymama durumunu değerlendirir.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından ÖnemiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2AlgılamaKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Öğrenme ve Davranış DeğişikliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Değerler, Tutumlar ve İş TatminiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5MotivasyonKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Bireysel Karar VermeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Gruplar ve Grup DinamiğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Güç ve PolitikalarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9LiderlikKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10İletişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Çatışma YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Örgüt YapısıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13KültürKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Örgütsel Değişim ve DavranışlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notları, Örnek olaylar, Power point sunumlar ve videolar
• Davranışlarımızdan Seçmeler; İnci Erdem Artan, Suna Tevruz, Tülay Bozkurt • Örgütsel Davranış; Robbins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(98/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞHM1139610Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıGelecekte insan kaynağı gibi çok karmaşık bir malzeme ile çalışacak yönetici adaylarına yol göstermek ve örgütsel yaşamda destek olabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,Algılama,Öğrenme ve Davranış Değişikliği,Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,Motivasyon,Bireysel Karar Verme,Gruplar ve Grup Dinamiği,Güç ve Politikalar,Liderlik,İletişim,Çatışma Yönetimi,Örgüt Yapısı,Kültür,Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.16, 4, 9A
2. Örgütsel davranış kapsamındaki kavramları ve teorileri açıklar.16, 4, 9A
3. Sağlık kurumlarında grup dinamiklerini ve sağlık kurumlarındaki iletişim yapısını tanır.16, 4, 9A
4. Sağlık kurumlarında örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve örgüt iklimini açıklar.16, 4, 9A
5. Mobbing davranışını tanımlar, mobbingin neden olduğu kişisel ve örgütsel zararları anlatır.16, 4, 9A
6. Çalışanları cesaretlendiren örgüt iklimini oluşturur, çatışma ve iş stresiyle baş edebilme yollarını tanır.16, 4, 9A
7. Bireylerin kurumun istediği davranışlara uyma ya da uymama durumunu değerlendirir.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından ÖnemiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2AlgılamaKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Öğrenme ve Davranış DeğişikliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Değerler, Tutumlar ve İş TatminiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5MotivasyonKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Bireysel Karar VermeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Gruplar ve Grup DinamiğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Güç ve PolitikalarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9LiderlikKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10İletişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Çatışma YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Örgüt YapısıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13KültürKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Örgütsel Değişim ve DavranışlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notları, Örnek olaylar, Power point sunumlar ve videolar
• Davranışlarımızdan Seçmeler; İnci Erdem Artan, Suna Tevruz, Tülay Bozkurt • Örgütsel Davranış; Robbins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19