Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EKONOMİSİHM2166620Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emre YILMAZ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin, ekonomik kavram, ilke ve yöntemlerin sağlık sektörüne uygulanması ve sağlık ekonomisi ile ilişkili alanlar hakkında temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonomi ve temel kavramalr,Sağlık ekonomisine giriş,Sağlık hizmetlerinde talep,Sağlık hizmetlerinde talep: RAND deneyi,Grossman'ın Sağlık Talebi,Sağlıkta sosyoekonomik eşitsizlikler,Sağlıkta arz: hekimler için işgücü piyasası,Hastane endüstrisi,Bilgi ekonomisi: sigorta talebi,Ters seçim,Ahlaki tehlike,Sağlık teknolojileri değerlendirme,Ekonomik değerlendirme yöntemleri,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık ekonomisinin temel kavram ve konularını açıklar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık ekonomisini tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özellikleri anlatır.10, 16, 9A, E
4. Sağlık hizmetlerinin arz ve talebini etkileyen temel faktörleri özetler.10, 16, 9A, E
5. Sağlık hizmetleri üretim maliyeti, verimlilik, kalite, eşitlik ve hakkaniyet konularını özetler.10, 16, 9A, E
6. Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolünü özetler.10, 14, 16, 9A, E
7. Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmenin amacını, önemini ve yöntemlerini özetler.10, 16, 9A, E
8. Sağlık ekonomisi ilke ve yöntemleri ile etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilişkisini kurar.10, 16, 9A, E
9. Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili konuları ve sağlık ekonomisinin küreselleşme ve sağlık politikası ile ilişkisini özetler.10, 16, 9A, E
10. Sağlık hizmetlerinde finansmanın amacını ve önemini açıklar.10, 16, 9A, E
11. Sağlık hizmetlerinde finansman fonksiyonlarını özetler.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonomi ve temel kavramalrKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
2Sağlık ekonomisine girişKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
3Sağlık hizmetlerinde talep Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
4Sağlık hizmetlerinde talep: RAND deneyi Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
5Grossman'ın Sağlık TalebiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
6Sağlıkta sosyoekonomik eşitsizliklerKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
7Sağlıkta arz: hekimler için işgücü piyasasıKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
8Hastane endüstrisiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
9Bilgi ekonomisi: sigorta talebiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
10Ters seçimKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
11Ahlaki tehlikeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
12Sağlık teknolojileri değerlendirmeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
13Ekonomik değerlendirme yöntemleriKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
14Genel değerlendirmeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
Kaynak
Öğretim üyesine ait ders notları
*Ders Notları *Bhattacharya, J., Hyde, T., & Tu, P. (2014). Health economics. Bloomsbury Publishing. *WHO, Sağlık İstatistikleri, https://apps.who.int/gho/data/view.main *Guinness, L., Wiseman, V. Introduction to Health Economics, Open University Press, 2011. •WHO (2000). The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance. Geneva.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı15656
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EKONOMİSİHM2166620Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emre YILMAZ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin, ekonomik kavram, ilke ve yöntemlerin sağlık sektörüne uygulanması ve sağlık ekonomisi ile ilişkili alanlar hakkında temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonomi ve temel kavramalr,Sağlık ekonomisine giriş,Sağlık hizmetlerinde talep,Sağlık hizmetlerinde talep: RAND deneyi,Grossman'ın Sağlık Talebi,Sağlıkta sosyoekonomik eşitsizlikler,Sağlıkta arz: hekimler için işgücü piyasası,Hastane endüstrisi,Bilgi ekonomisi: sigorta talebi,Ters seçim,Ahlaki tehlike,Sağlık teknolojileri değerlendirme,Ekonomik değerlendirme yöntemleri,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık ekonomisinin temel kavram ve konularını açıklar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık ekonomisini tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özellikleri anlatır.10, 16, 9A, E
4. Sağlık hizmetlerinin arz ve talebini etkileyen temel faktörleri özetler.10, 16, 9A, E
5. Sağlık hizmetleri üretim maliyeti, verimlilik, kalite, eşitlik ve hakkaniyet konularını özetler.10, 16, 9A, E
6. Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolünü özetler.10, 14, 16, 9A, E
7. Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmenin amacını, önemini ve yöntemlerini özetler.10, 16, 9A, E
8. Sağlık ekonomisi ilke ve yöntemleri ile etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilişkisini kurar.10, 16, 9A, E
9. Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili konuları ve sağlık ekonomisinin küreselleşme ve sağlık politikası ile ilişkisini özetler.10, 16, 9A, E
10. Sağlık hizmetlerinde finansmanın amacını ve önemini açıklar.10, 16, 9A, E
11. Sağlık hizmetlerinde finansman fonksiyonlarını özetler.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonomi ve temel kavramalrKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
2Sağlık ekonomisine girişKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
3Sağlık hizmetlerinde talep Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
4Sağlık hizmetlerinde talep: RAND deneyi Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
5Grossman'ın Sağlık TalebiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
6Sağlıkta sosyoekonomik eşitsizliklerKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
7Sağlıkta arz: hekimler için işgücü piyasasıKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
8Hastane endüstrisiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
9Bilgi ekonomisi: sigorta talebiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
10Ters seçimKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
11Ahlaki tehlikeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
12Sağlık teknolojileri değerlendirmeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
13Ekonomik değerlendirme yöntemleriKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
14Genel değerlendirmeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
Kaynak
Öğretim üyesine ait ders notları
*Ders Notları *Bhattacharya, J., Hyde, T., & Tu, P. (2014). Health economics. Bloomsbury Publishing. *WHO, Sağlık İstatistikleri, https://apps.who.int/gho/data/view.main *Guinness, L., Wiseman, V. Introduction to Health Economics, Open University Press, 2011. •WHO (2000). The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance. Geneva.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19