Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONHM2166630Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBir örgütün yönetimi ile ilgili temel kavramları, fonksiyonları ve yöntemleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim bilimi ile ilgili genel bilgiler,Yönetim ve yöneticilik kavramı ve özellikleri,Yönetsel Roller ve Beceriler, Liderlik teorileri,İşletmelerde etik ve sosyal sorumluluk,Klasik ve neoklasik yönetim teorileri,Modern yönetim teorileri,Modern sonrası çağdaş kavramlar,Yönetim fonksiyonları,Planlama fonksiyonu,Örgütleme fonksiyonu,Yürütme fonksiyonu,Denetleme fonksiyonu,Organizasyon ilkeleri,Yönetim biliminin güncel konuları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1.Yönetim ile ilgili temel kavramları ve yönetim teorilerini açıklar.16, 4, 9A
3.Yönetim teorilerinin sınıflandırılmasını yorumlar ve arasındaki farkları açıklar.16, 4, 9A
5.Temel yönetim fonksiyonlarını ve yönetim fonksiyonlarında kullanılan farklı yaklaşımları açıklar.16, 4, 9A
6.Örgütleri ekonomik, sosyal ve politik çevreleri ile ilişkilendirir.16, 4, 9A
2. Organizasyon kavramını ve organizasyon ilkelerini açıklar.16, 4, 9A
4. Yönetim teorilerinin tarihsel süreçlerini dikkate alarak bu teorileri sağlık kurumları yönetimi ile ilişkilendirir.16, 4, 9A
7. Modern yönetim teorilerini açıklar ve bu teoriler arasındaki farkları değerlendirir.16, 4, 9A
8. Çatışma yönetimi, stres yönetimi, kriz yönetimi ve değişim yönetimi konularında bilgi sahibi olur.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim bilimi ile ilgili genel bilgilerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Yönetim ve yöneticilik kavramı ve özellikleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Yönetsel Roller ve Beceriler, Liderlik teorileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4İşletmelerde etik ve sosyal sorumlulukKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Klasik ve neoklasik yönetim teorileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Modern yönetim teorileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Modern sonrası çağdaş kavramlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Yönetim fonksiyonlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Planlama fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Örgütleme fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Yürütme fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Denetleme fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Organizasyon ilkeleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Yönetim biliminin güncel konularıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesine ait ders notları
M.Şerif Şimşek. Yönetim ve Organizasyon, 2015. Tamer Koçel. İşletme Yöneticiliği, 2010. Dilaver Tengilimoğlu. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012. Mümin Ertürk. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 2012. Halil Can. Organizasyon ve Yönetim, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)97
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(97/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONHM2166630Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBir örgütün yönetimi ile ilgili temel kavramları, fonksiyonları ve yöntemleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim bilimi ile ilgili genel bilgiler,Yönetim ve yöneticilik kavramı ve özellikleri,Yönetsel Roller ve Beceriler, Liderlik teorileri,İşletmelerde etik ve sosyal sorumluluk,Klasik ve neoklasik yönetim teorileri,Modern yönetim teorileri,Modern sonrası çağdaş kavramlar,Yönetim fonksiyonları,Planlama fonksiyonu,Örgütleme fonksiyonu,Yürütme fonksiyonu,Denetleme fonksiyonu,Organizasyon ilkeleri,Yönetim biliminin güncel konuları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1.Yönetim ile ilgili temel kavramları ve yönetim teorilerini açıklar.16, 4, 9A
3.Yönetim teorilerinin sınıflandırılmasını yorumlar ve arasındaki farkları açıklar.16, 4, 9A
5.Temel yönetim fonksiyonlarını ve yönetim fonksiyonlarında kullanılan farklı yaklaşımları açıklar.16, 4, 9A
6.Örgütleri ekonomik, sosyal ve politik çevreleri ile ilişkilendirir.16, 4, 9A
2. Organizasyon kavramını ve organizasyon ilkelerini açıklar.16, 4, 9A
4. Yönetim teorilerinin tarihsel süreçlerini dikkate alarak bu teorileri sağlık kurumları yönetimi ile ilişkilendirir.16, 4, 9A
7. Modern yönetim teorilerini açıklar ve bu teoriler arasındaki farkları değerlendirir.16, 4, 9A
8. Çatışma yönetimi, stres yönetimi, kriz yönetimi ve değişim yönetimi konularında bilgi sahibi olur.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim bilimi ile ilgili genel bilgilerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Yönetim ve yöneticilik kavramı ve özellikleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Yönetsel Roller ve Beceriler, Liderlik teorileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4İşletmelerde etik ve sosyal sorumlulukKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Klasik ve neoklasik yönetim teorileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Modern yönetim teorileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Modern sonrası çağdaş kavramlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Yönetim fonksiyonlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Planlama fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Örgütleme fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Yürütme fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Denetleme fonksiyonuKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Organizasyon ilkeleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Yönetim biliminin güncel konularıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesine ait ders notları
M.Şerif Şimşek. Yönetim ve Organizasyon, 2015. Tamer Koçel. İşletme Yöneticiliği, 2010. Dilaver Tengilimoğlu. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012. Mümin Ertürk. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 2012. Halil Can. Organizasyon ve Yönetim, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19