Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IIHM1212200Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıBilgisayar ağları, Donanım birimleri ve işlevleri, Bilişim etiği, Sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulama ve tanımları, sosyal ağlar, konularında gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri sağlamayı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma
,Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
,Özel Uygulama Yazılımları
,Çoklu Ortam Uygulamaları
,EndNote Programı
,Bilişim Hukuku ve Etiği
,E-Öğrenme (EdModo)
,E-Devlet Uygulamaları
,Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
,Ağ Güvenlik Uygulamaları
,Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri
,Bulut Bilişim ve Çeşitleri
,Bulut Bilişim Uygulamaları
,Büyük Veri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilgisayar türleri hakkında bilgi sahibi olacak, 23, 8, 9A, E
Bilgisayar ile ilgili temel bazı sorunları çözümleyebilecek ve çözebilecek 8, 9A, E
Bilgisayarın iç ve dış birimlerini tanımlayabilecek, 23, 8, 9A, E
Yeni iletişim teknolojileri ve internet’in önemini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Sosyal ağların kullanımını ifade edebilecek, 23, 8, 9A, E
Sosyal medyanın önemini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak 23, 8, 9A, E
Çoklu ortamlarda kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek, 23, 8, 9A, E
PDF yazılımının kullanım gerekçelerini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler kavramlarını tanımlayabilecek 23, 8, 9A, E
Web Tasarımı sürecini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Sanal Gerçeklik ve Robotlar kavramlarını tanımlayabilecek 23, 8, 9A, E
Bilişim hukuku ve bilişim suçları ile ilgili kavramları açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Fikrî haklar kavramı ve bilişim alanına ilişkin düzenlemeleri belirtebilecek, 23, 8, 9A, E
Kişilik hakları, kişisel veri ve bilişim hukuku arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Bilişim etiği kavramını tanımlayabilecek 23, 8, 9A, E
Öğrenmede elektronik teknoloji kullanımının gelişimini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
İçerik, etkileşim ve değerlendirme bileşenlerine örnek verebilecek, 23, 8, 9A, E
Öğrenme yönetim sistemi ve sanal öğrenme ortamlarını tanımlayabilecek, 23, 8, 9A, E
Açık kaynak hareketini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Kişisel öğrenme ortamlarını ve sosyal öğrenmeyi tartışabilecek, 23, 8, 9A, E
Bilgisayar güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilecek, 23, 8, 9A, E
Kötü niyetli yazılımları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayabilecek, 23, 8, 9A, E
Antivirüs yazılımının görevini ve fonksiyonunu tanımlayarak güvenlik duvarı ile ilgili ayarları yapabilecek, 23, 8, 9A, E
Akıllı telefonların güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayabilecek, 23, 8, 9A, E
Güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı için ayarlamaları yaparak güvenli internet konusunda bilgi sahibi olabilecek, 23, 8, 9A, E
Zaman içinde olgunlaşan bilişimin zorlukları ve fırsatlarını açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Kullanıcı odaklı bilişimin ipuçlarını fark edebilecek, 23, 8, 9A, E
5651 sayılı Kanun ve getirdiği düzenlemeleri açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:23: Kavram Haritası Tekniği, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma
İlgili Ders Notları
2Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
İlgili Ders Notları
3Özel Uygulama Yazılımları
İlgili Ders Notları
4Çoklu Ortam Uygulamaları
İlgili Ders Notları
5EndNote Programı
İlgili Ders Notları
6Bilişim Hukuku ve Etiği
İlgili Ders Notları
7E-Öğrenme (EdModo)
İlgili Ders Notları
8E-Devlet Uygulamaları
İlgili Ders Notları
9Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
İlgili Ders Notları
10Ağ Güvenlik Uygulamaları
İlgili Ders Notları
11Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri
İlgili Ders Notları
12Bulut Bilişim ve Çeşitleri
İlgili Ders Notları
13Bulut Bilişim Uygulamaları
İlgili Ders Notları
14Büyük Veri
İlgili Ders Notları
Kaynak
Anadolu Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri-II https://www.acikakademi.com/portal/egitimler/t; Information Technology Law The Law and Society

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 20
Genel Sınavın Başarıya Oranı 80
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(58/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IIHM1212200Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıBilgisayar ağları, Donanım birimleri ve işlevleri, Bilişim etiği, Sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulama ve tanımları, sosyal ağlar, konularında gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri sağlamayı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma
,Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
,Özel Uygulama Yazılımları
,Çoklu Ortam Uygulamaları
,EndNote Programı
,Bilişim Hukuku ve Etiği
,E-Öğrenme (EdModo)
,E-Devlet Uygulamaları
,Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
,Ağ Güvenlik Uygulamaları
,Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri
,Bulut Bilişim ve Çeşitleri
,Bulut Bilişim Uygulamaları
,Büyük Veri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilgisayar türleri hakkında bilgi sahibi olacak, 23, 8, 9A, E
Bilgisayar ile ilgili temel bazı sorunları çözümleyebilecek ve çözebilecek 8, 9A, E
Bilgisayarın iç ve dış birimlerini tanımlayabilecek, 23, 8, 9A, E
Yeni iletişim teknolojileri ve internet’in önemini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Sosyal ağların kullanımını ifade edebilecek, 23, 8, 9A, E
Sosyal medyanın önemini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak 23, 8, 9A, E
Çoklu ortamlarda kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek, 23, 8, 9A, E
PDF yazılımının kullanım gerekçelerini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler kavramlarını tanımlayabilecek 23, 8, 9A, E
Web Tasarımı sürecini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Sanal Gerçeklik ve Robotlar kavramlarını tanımlayabilecek 23, 8, 9A, E
Bilişim hukuku ve bilişim suçları ile ilgili kavramları açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Fikrî haklar kavramı ve bilişim alanına ilişkin düzenlemeleri belirtebilecek, 23, 8, 9A, E
Kişilik hakları, kişisel veri ve bilişim hukuku arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Bilişim etiği kavramını tanımlayabilecek 23, 8, 9A, E
Öğrenmede elektronik teknoloji kullanımının gelişimini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
İçerik, etkileşim ve değerlendirme bileşenlerine örnek verebilecek, 23, 8, 9A, E
Öğrenme yönetim sistemi ve sanal öğrenme ortamlarını tanımlayabilecek, 23, 8, 9A, E
Açık kaynak hareketini açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Kişisel öğrenme ortamlarını ve sosyal öğrenmeyi tartışabilecek, 23, 8, 9A, E
Bilgisayar güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilecek, 23, 8, 9A, E
Kötü niyetli yazılımları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayabilecek, 23, 8, 9A, E
Antivirüs yazılımının görevini ve fonksiyonunu tanımlayarak güvenlik duvarı ile ilgili ayarları yapabilecek, 23, 8, 9A, E
Akıllı telefonların güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayabilecek, 23, 8, 9A, E
Güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı için ayarlamaları yaparak güvenli internet konusunda bilgi sahibi olabilecek, 23, 8, 9A, E
Zaman içinde olgunlaşan bilişimin zorlukları ve fırsatlarını açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Kullanıcı odaklı bilişimin ipuçlarını fark edebilecek, 23, 8, 9A, E
5651 sayılı Kanun ve getirdiği düzenlemeleri açıklayabilecek, 23, 8, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:23: Kavram Haritası Tekniği, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma
İlgili Ders Notları
2Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
İlgili Ders Notları
3Özel Uygulama Yazılımları
İlgili Ders Notları
4Çoklu Ortam Uygulamaları
İlgili Ders Notları
5EndNote Programı
İlgili Ders Notları
6Bilişim Hukuku ve Etiği
İlgili Ders Notları
7E-Öğrenme (EdModo)
İlgili Ders Notları
8E-Devlet Uygulamaları
İlgili Ders Notları
9Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
İlgili Ders Notları
10Ağ Güvenlik Uygulamaları
İlgili Ders Notları
11Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri
İlgili Ders Notları
12Bulut Bilişim ve Çeşitleri
İlgili Ders Notları
13Bulut Bilişim Uygulamaları
İlgili Ders Notları
14Büyük Veri
İlgili Ders Notları
Kaynak
Anadolu Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri-II https://www.acikakademi.com/portal/egitimler/t; Information Technology Law The Law and Society

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 20
Genel Sınavın Başarıya Oranı 80
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19