Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALKLA İLİŞKİLERHM1254240Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerin rolünü değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Halkla İlişkilere Giriş,Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi,Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar,Halkla İlişkiler Teorileri/ Modelleri,Medya İlişkileri ve Sağlık Kuruluşlarında Medya İlişkileri Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya,Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Halkla İlişkilerde Reklam, Sosyal Medya ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurum İçi İletişim, Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları
,Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurumsal Reklamcılık ve Sosyal Medya, Lobicilik ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurumsal Kimlik, İmaj ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya, Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Genel Tekrar ve Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Halkla ilişkiler kavramını açıklar ve halkla ilişkilere yakın kavramları tanımlar.16, 9A
2. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitleyi tarif eder.16, 9A
3. Hedef kitleyi belirleme sebeplerini değerlendirir.16, 9A
4. Hedef kitleyi belirlememenin sonuçlarını değerlendirir.16, 9A
5. Kriz yönetimini değerlendirir.16, 9A
6. Krizi tanımlar ve krizi meydana getiren etmenleri sınıflandırır.16, 9A
7. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler fonksiyonunu değerlendirir.16, 9A
8. Kriz yönetimi adımlarını sıralar.16, 9A
9. Halkla ilişkiler kampanyası hazırlar ve halkla ilişkiler kampanyasının aşamalarını sıralar. 16, 9A
10. Halkla ilişkilerde kullanılan araçları sıralar.16, 9A
11. Bilgi toplamada kullanılabilecek yöntemleri değerlendirir.16, 9A
12. Halkla ilişkiler kampanyalarının önemini sıralar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Halkla İlişkilere GirişDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
2Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları, Halkla İlişkilerin Tarihsel GelişimiDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
3Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu AlanlarDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
4Halkla İlişkiler Teorileri/ ModelleriDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
5Medya İlişkileri ve Sağlık Kuruluşlarında Medya İlişkileri Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Sosyal MedyaDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
6Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
7Halkla İlişkilerde Reklam, Sosyal Medya ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
8Kurum İçi İletişim, Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları
Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
9Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
10Kurumsal Reklamcılık ve Sosyal Medya, Lobicilik ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
11Kurumsal Kimlik, İmaj ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
12Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
13Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya, Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
14Genel Tekrar ve DeğerlendirmeDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
Kaynak
Öğretim elemanına ait ders notları
Okay A. & Okay A. Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2005. Edward L. Bernays - Public Reliations Alison Theater - Public Reliations Handbook Craig E Aronoff, Otis W. Baskin - Public Relations: The Profession and the Practice Scott Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom - Effective Public Relations

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı12929
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALKLA İLİŞKİLERHM1254240Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerin rolünü değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Halkla İlişkilere Giriş,Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi,Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar,Halkla İlişkiler Teorileri/ Modelleri,Medya İlişkileri ve Sağlık Kuruluşlarında Medya İlişkileri Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya,Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Halkla İlişkilerde Reklam, Sosyal Medya ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurum İçi İletişim, Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları
,Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurumsal Reklamcılık ve Sosyal Medya, Lobicilik ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurumsal Kimlik, İmaj ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya, Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Genel Tekrar ve Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Halkla ilişkiler kavramını açıklar ve halkla ilişkilere yakın kavramları tanımlar.16, 9A
2. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitleyi tarif eder.16, 9A
3. Hedef kitleyi belirleme sebeplerini değerlendirir.16, 9A
4. Hedef kitleyi belirlememenin sonuçlarını değerlendirir.16, 9A
5. Kriz yönetimini değerlendirir.16, 9A
6. Krizi tanımlar ve krizi meydana getiren etmenleri sınıflandırır.16, 9A
7. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler fonksiyonunu değerlendirir.16, 9A
8. Kriz yönetimi adımlarını sıralar.16, 9A
9. Halkla ilişkiler kampanyası hazırlar ve halkla ilişkiler kampanyasının aşamalarını sıralar. 16, 9A
10. Halkla ilişkilerde kullanılan araçları sıralar.16, 9A
11. Bilgi toplamada kullanılabilecek yöntemleri değerlendirir.16, 9A
12. Halkla ilişkiler kampanyalarının önemini sıralar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Halkla İlişkilere GirişDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
2Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları, Halkla İlişkilerin Tarihsel GelişimiDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
3Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu AlanlarDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
4Halkla İlişkiler Teorileri/ ModelleriDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
5Medya İlişkileri ve Sağlık Kuruluşlarında Medya İlişkileri Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Sosyal MedyaDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
6Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
7Halkla İlişkilerde Reklam, Sosyal Medya ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
8Kurum İçi İletişim, Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları
Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
9Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
10Kurumsal Reklamcılık ve Sosyal Medya, Lobicilik ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
11Kurumsal Kimlik, İmaj ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
12Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar ve Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
13Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya, Sağlık Kurumlarındaki UygulamalarıDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
14Genel Tekrar ve DeğerlendirmeDers kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
Kaynak
Öğretim elemanına ait ders notları
Okay A. & Okay A. Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2005. Edward L. Bernays - Public Reliations Alison Theater - Public Reliations Handbook Craig E Aronoff, Otis W. Baskin - Public Relations: The Profession and the Practice Scott Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom - Effective Public Relations

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19