Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMHM4167080Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıTürkiye'de 2003 sonrası uygulanan sağlık politikalarının gözden geçirilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; 2003 yılı öncesi Türkiye'de Sağlık Politikaları
,Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Anatomisi
,Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Gelişmeler ve Yenilikler
,Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Aile Hekimliği Sistemi
,Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sunulan Sağlık Hizmetler
,İlaç ve Eczacılık Hizmetlerindeki Yenilikler
,Sağlık Bilgi Sistemi
,Sağlık İnsan İş Gücü ve Uygulanan Politikalar
,Sağlıkta Stratejik Yönetim, Performans ve Kalite
,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türkiye'nin sağlık sistemi ile ilgili temel kavramları özetler.16, 9A, E
2. Türkiye'de Sağlık Hizmeti sunumundaki temel kavramları tanımlar. 16, 9A, E
3. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Finansmanındaki temel kavramları tanımlar. 16, 9A, E
4. Türkiye'de sağlık insan gücü politikalarını açıklar. 16, 9A, E
5. Trükiye'de sağlık hizmeti sunucularını açıklar.16, 9A, E
6. Türkiye'de sağlık hizmetleri finansmanını açıklar. 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
12003 yılı öncesi Türkiye'de Sağlık Politikaları
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
2Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Anatomisi
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
3Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Gelişmeler ve Yenilikler
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
4Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Aile Hekimliği Sistemi
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
5Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sunulan Sağlık Hizmetler
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
6İlaç ve Eczacılık Hizmetlerindeki Yenilikler
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
7Sağlık Bilgi Sistemi
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
8Sağlık İnsan İş Gücü ve Uygulanan Politikalar
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
9Sağlıkta Stratejik Yönetim, Performans ve Kalite
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
10Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
11Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
12Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
13Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
14Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
Kaynak
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011), Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011,
"Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu 2014, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, Assessment of the Turkish health care system reforms: A stakeholder analysis, Health Policy 107 (2012) 21– 30, Atun R, Aydın S, Aran M, Gürol İ, Chakraborty S, Akdağ R: Health-care reform in Turkey: far from perfect The Lancet, Volume 383, Issue 9911, 4–10 January 2014, Pages 25-26 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62738-5"

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi31030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı224
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMHM4167080Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıTürkiye'de 2003 sonrası uygulanan sağlık politikalarının gözden geçirilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; 2003 yılı öncesi Türkiye'de Sağlık Politikaları
,Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Anatomisi
,Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Gelişmeler ve Yenilikler
,Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Aile Hekimliği Sistemi
,Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sunulan Sağlık Hizmetler
,İlaç ve Eczacılık Hizmetlerindeki Yenilikler
,Sağlık Bilgi Sistemi
,Sağlık İnsan İş Gücü ve Uygulanan Politikalar
,Sağlıkta Stratejik Yönetim, Performans ve Kalite
,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türkiye'nin sağlık sistemi ile ilgili temel kavramları özetler.16, 9A, E
2. Türkiye'de Sağlık Hizmeti sunumundaki temel kavramları tanımlar. 16, 9A, E
3. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Finansmanındaki temel kavramları tanımlar. 16, 9A, E
4. Türkiye'de sağlık insan gücü politikalarını açıklar. 16, 9A, E
5. Trükiye'de sağlık hizmeti sunucularını açıklar.16, 9A, E
6. Türkiye'de sağlık hizmetleri finansmanını açıklar. 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
12003 yılı öncesi Türkiye'de Sağlık Politikaları
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
2Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Anatomisi
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
3Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Gelişmeler ve Yenilikler
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
4Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Aile Hekimliği Sistemi
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
5Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sunulan Sağlık Hizmetler
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
6İlaç ve Eczacılık Hizmetlerindeki Yenilikler
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
7Sağlık Bilgi Sistemi
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
8Sağlık İnsan İş Gücü ve Uygulanan Politikalar
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
9Sağlıkta Stratejik Yönetim, Performans ve Kalite
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
10Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
11Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
12Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
13Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
14Vaka çalışması
Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
Kaynak
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011), Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011,
"Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu 2014, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, Assessment of the Turkish health care system reforms: A stakeholder analysis, Health Policy 107 (2012) 21– 30, Atun R, Aydın S, Aran M, Gürol İ, Chakraborty S, Akdağ R: Health-care reform in Turkey: far from perfect The Lancet, Volume 383, Issue 9911, 4–10 January 2014, Pages 25-26 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62738-5"

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19