Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİHM4267140Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık yöneticilerinin günlük faaliyetlerinde karşılaşacakları her türlü riskleri yönetebilme, değişimleri yorumlayabilme ve risk yönetimi modellerini karşılaştırabilme konusunda teknik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Risk ve risk yönetimi kavramı,Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisi,Risk yönetiminin aşamaları,Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar,Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü,Yatırım açısından risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde piyasa riski,Sağlık işletmelerinde temel riskler,Sağlık işletmelerinde kriz planlaması,Finansal tablo analizleri ve rasyolar,Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesi,Halka açık şirket analizleri,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bir sağlık işletmesinin risk yönetim süreci analizini yapar.16, 4, 9A
7.Risklere karşı alınacak önlemler konusunu sıralar.16, 4, 9A
1. Risk kavramını ve araçlarını bilir.16, 4, 9A
3. Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemini bilir.16, 4, 9A
4. Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisini bilir.16, 4, 9A
5. Risk yönetiminin aşamalarını tanımlar.16, 4, 9A
6. Risk yönetimin aşamalarının analizini yapar.16, 4, 9A
8. Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurları bilir.16, 4, 9A
9. Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolünü tartışır.16, 4, 9A
10. Risklere karşı proaktif davranır.16, 4, 9A
11. Sağlık işletmelerindeki risk yönetimini tanımlar.16, 4, 9A
12. Sağlık işletmelerindeki kriz planlamasını yapar.16, 4, 9A
13. Risk ölçüm tekniklerini sıralar.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Risk ve risk yönetimi kavramıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Risk yönetiminin aşamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolüKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Yatırım açısından risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık işletmelerinde risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık işletmelerinde piyasa riskiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık işletmelerinde temel risklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık işletmelerinde kriz planlamasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Finansal tablo analizleri ve rasyolarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Halka açık şirket analizleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notları ve power point sunumları
Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Nilgün Bozbuğa ve Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi144
Okul Dışı Diğer Faaliyetler144
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı8216
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİHM4267140Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık yöneticilerinin günlük faaliyetlerinde karşılaşacakları her türlü riskleri yönetebilme, değişimleri yorumlayabilme ve risk yönetimi modellerini karşılaştırabilme konusunda teknik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Risk ve risk yönetimi kavramı,Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisi,Risk yönetiminin aşamaları,Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar,Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü,Yatırım açısından risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde piyasa riski,Sağlık işletmelerinde temel riskler,Sağlık işletmelerinde kriz planlaması,Finansal tablo analizleri ve rasyolar,Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesi,Halka açık şirket analizleri,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bir sağlık işletmesinin risk yönetim süreci analizini yapar.16, 4, 9A
7.Risklere karşı alınacak önlemler konusunu sıralar.16, 4, 9A
1. Risk kavramını ve araçlarını bilir.16, 4, 9A
3. Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemini bilir.16, 4, 9A
4. Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisini bilir.16, 4, 9A
5. Risk yönetiminin aşamalarını tanımlar.16, 4, 9A
6. Risk yönetimin aşamalarının analizini yapar.16, 4, 9A
8. Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurları bilir.16, 4, 9A
9. Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolünü tartışır.16, 4, 9A
10. Risklere karşı proaktif davranır.16, 4, 9A
11. Sağlık işletmelerindeki risk yönetimini tanımlar.16, 4, 9A
12. Sağlık işletmelerindeki kriz planlamasını yapar.16, 4, 9A
13. Risk ölçüm tekniklerini sıralar.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Risk ve risk yönetimi kavramıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Risk yönetiminin aşamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolüKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Yatırım açısından risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık işletmelerinde risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık işletmelerinde piyasa riskiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık işletmelerinde temel risklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık işletmelerinde kriz planlamasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Finansal tablo analizleri ve rasyolarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Halka açık şirket analizleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notları ve power point sunumları
Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Nilgün Bozbuğa ve Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19