Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK SİGORTASIHM2166660Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıKamu ve Özel sağlık sigortaları konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak ve sağlık yönetiminde finans ve sigortanın önemini anlatmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel Kriterler,Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi,Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması,Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları,Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat (devam),Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat (devam),Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları,Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık sistemi ve alt sistemlerini, finansal makro bakış açısı ile gözden geçirir.16, 4, 9A
2. Sağlık finansman kaynaklarını ve çeşitliliğin önemini açıklar.16, 4, 9A
3. Sağlık giderlerini kaynak ve dağılıma göre sınıflar ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.16, 4, 9A
4. Sigorta ve sigortacılık kavramlarını açıklar ve sigortanın temel çalışma prensiplerini kavrar.16, 4, 9A
5. Özel ve Kamu Sağlık Sigortacılığını tartışır, genel hatları ile sigorta kanunu, yetkili organları, aralarındaki ilişkileri ve bunların önemini kavrar.16, 4, 9A
6. Özel Sağlık Sigorta kurumlarındaki organizasyon ve fonksiyon dağılımını ve yapılanmasını, hizmet sunucularla ilişkilerini saptar.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel KriterlerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve ÖnemiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve SınıflamasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım KanallarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel MevzuatKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili MevzuatKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat (devam)Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili MevzuatKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat (devam)Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık SigortalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık SigortacılığıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin AnaliziKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam)Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları
Dersi veren öğretim üyesinin gerekli gördüğü takdirde kitap, dergi, makale ve tez gibi basılı dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11515
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(118/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK SİGORTASIHM2166660Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıKamu ve Özel sağlık sigortaları konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak ve sağlık yönetiminde finans ve sigortanın önemini anlatmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel Kriterler,Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi,Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması,Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları,Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat (devam),Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat (devam),Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları,Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık sistemi ve alt sistemlerini, finansal makro bakış açısı ile gözden geçirir.16, 4, 9A
2. Sağlık finansman kaynaklarını ve çeşitliliğin önemini açıklar.16, 4, 9A
3. Sağlık giderlerini kaynak ve dağılıma göre sınıflar ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.16, 4, 9A
4. Sigorta ve sigortacılık kavramlarını açıklar ve sigortanın temel çalışma prensiplerini kavrar.16, 4, 9A
5. Özel ve Kamu Sağlık Sigortacılığını tartışır, genel hatları ile sigorta kanunu, yetkili organları, aralarındaki ilişkileri ve bunların önemini kavrar.16, 4, 9A
6. Özel Sağlık Sigorta kurumlarındaki organizasyon ve fonksiyon dağılımını ve yapılanmasını, hizmet sunucularla ilişkilerini saptar.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel KriterlerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve ÖnemiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve SınıflamasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım KanallarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel MevzuatKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili MevzuatKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat (devam)Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili MevzuatKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat (devam)Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık SigortalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık SigortacılığıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin AnaliziKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam)Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları
Dersi veren öğretim üyesinin gerekli gördüğü takdirde kitap, dergi, makale ve tez gibi basılı dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19