Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PAZARLAMA İLKELERİHM2166650Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıDersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Kavramı ve Unsurları,2. Pazarlama Anlayışı ve Gelişimi,3. Dış Pazarlama Çevresi Unsurları,4. Mikro ve Makro Çevre,5. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı,6. Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci,7. Örgütsel Pazarlar,8. Örgütsel Pazarda Satın Alma Karar Süreci,9. Yeni Ürün Kabul Süreci,10. Pazar Bölümlendirmesi ve Konumlandırma,11. Pazarlama Bilgi Sistemleri,12. Pazarlama Bileşenleri Olarak Mamul Kavramı ve Fiyatlandırma,13. Dağıtım ve Dağıtım Kanalları,14. Tutundurma / Pazarlama İletişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrar ve yorumlar.10, 13, 16, 9A, E, G
2. Pazarlama kavramını açıklar.10, 13, 16, 9A, E, G
3. Pazar türlerini sınıflar.10, 13, 16, 9A, E
4. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.10, 13, 16, 9A, E
5. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanır.10, 13, 16, 9A, E
6. Tüketicilerin satın alma kararlarını değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
7. Örgütsel pazarda satın alma karar sürecini değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
8. Pazar bölümlendirmesini planlar.10, 13, 16, 9A, E
9. Pazarlama bileşenlerini açıklar.10, 13, 16, 9A, E
10. Pazarlama bileşenlerini kullanır.10, 13, 16, 9A, E
11. Tutundurma faaliyetlerini planlar.10, 13, 16, 9A, E
12. Dağıtım kanallarını karşılaştırır.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Kavramı ve Unsurlarıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
22. Pazarlama Anlayışı ve Gelişimiİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
33. Dış Pazarlama Çevresi Unsurlarıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
44. Mikro ve Makro Çevreİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
55. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
66. Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreciİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
77. Örgütsel Pazarlarİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
88. Örgütsel Pazarda Satın Alma Karar Süreciİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
99. Yeni Ürün Kabul Süreciİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1010. Pazar Bölümlendirmesi ve Konumlandırmaİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1111. Pazarlama Bilgi Sistemleriİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1212. Pazarlama Bileşenleri Olarak Mamul Kavramı ve Fiyatlandırmaİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1313. Dağıtım ve Dağıtım Kanallarıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1414. Tutundurma / Pazarlama İletişimiİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point sunumlar
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları.; Cemal Yükselen, Pazarlama: İlkeler, yönetim, örnek olaylar, Detay Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11616
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11212
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)130
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(130/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PAZARLAMA İLKELERİHM2166650Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıDersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Kavramı ve Unsurları,2. Pazarlama Anlayışı ve Gelişimi,3. Dış Pazarlama Çevresi Unsurları,4. Mikro ve Makro Çevre,5. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı,6. Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci,7. Örgütsel Pazarlar,8. Örgütsel Pazarda Satın Alma Karar Süreci,9. Yeni Ürün Kabul Süreci,10. Pazar Bölümlendirmesi ve Konumlandırma,11. Pazarlama Bilgi Sistemleri,12. Pazarlama Bileşenleri Olarak Mamul Kavramı ve Fiyatlandırma,13. Dağıtım ve Dağıtım Kanalları,14. Tutundurma / Pazarlama İletişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrar ve yorumlar.10, 13, 16, 9A, E, G
2. Pazarlama kavramını açıklar.10, 13, 16, 9A, E, G
3. Pazar türlerini sınıflar.10, 13, 16, 9A, E
4. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.10, 13, 16, 9A, E
5. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanır.10, 13, 16, 9A, E
6. Tüketicilerin satın alma kararlarını değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
7. Örgütsel pazarda satın alma karar sürecini değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
8. Pazar bölümlendirmesini planlar.10, 13, 16, 9A, E
9. Pazarlama bileşenlerini açıklar.10, 13, 16, 9A, E
10. Pazarlama bileşenlerini kullanır.10, 13, 16, 9A, E
11. Tutundurma faaliyetlerini planlar.10, 13, 16, 9A, E
12. Dağıtım kanallarını karşılaştırır.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Kavramı ve Unsurlarıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
22. Pazarlama Anlayışı ve Gelişimiİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
33. Dış Pazarlama Çevresi Unsurlarıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
44. Mikro ve Makro Çevreİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
55. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
66. Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreciİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
77. Örgütsel Pazarlarİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
88. Örgütsel Pazarda Satın Alma Karar Süreciİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
99. Yeni Ürün Kabul Süreciİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1010. Pazar Bölümlendirmesi ve Konumlandırmaİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1111. Pazarlama Bilgi Sistemleriİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1212. Pazarlama Bileşenleri Olarak Mamul Kavramı ve Fiyatlandırmaİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1313. Dağıtım ve Dağıtım Kanallarıİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
1414. Tutundurma / Pazarlama İletişimiİlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point sunumlar
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları.; Cemal Yükselen, Pazarlama: İlkeler, yönetim, örnek olaylar, Detay Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19