Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EPİDEMİYOLOJİHM2266740Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıBir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin temel stratejilerini ve epidemiyolojik araştırma tipleri ile kullanım alanlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Epidemiyolojiye giriş,2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleri,3. Epidemiyolojik araştırmalar-I,4. Epidemiyolojik araştırmalar-II,5. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirme,6. Epidemiyolojide nedensellik,7. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,8. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi,9. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyoloji,10. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimi,11. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlaması,12. Vaka çalışması,13. Vaka çalışması,14. Epidemiyolojik araştırma planlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışır.16, 9A, E
2. Epidemiyolojiyi ve önemini tanır.16, 9A, E
3. Epidemiyolojinin gelişme sürecini ve tarihçesini özetler.9A, E
4. Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynaklarını belirler.16, 9A, D, E
5. Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisini ve nedensellik faktörlerini açıklar.13, 9D, E
6. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini ve araştırma tiplerini ayırt eder.16, 9A, D, E
7. Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaları ve özelliklerini açıklar.16, 9A, D, E
8. Analitik gözlemsel araştırmaları ve özelliklerini açıklar.9A, D, E
9. Müdahaleli araştırmaları ve özelliklerini açıklar.9A, E
10. Sağlık ile ilgili çalışmalarda hangi epidemiyolojik yöntemlerin uygulanması gerektiğini ayırt eder.16, 6, 9A, D, E
11. Epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi tartışır.13, 16, 9A, E
12. Sağlık politikası ve sağlık planlaması kavramlarını tanımlar.16, 9A, D, E
13. Sağlık kayıtlarını ve nasıl elde edileceğini açıklar.16, 9A, D, E
14. Sağlık kayıtlarını kullanarak sağlık göstergelerini yorumlar.6, 9A, D
15. Epidemiyolojik çalışmaların sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesindeki önemini tartışır.10, 9D, E
16. Farklı sağlık sorunlarının incelenmesinde epidemiyolojik yaklaşımı değerlendirir.16, 9A, D, E
17. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel kavramları ve hastalığa yönelik korunma ve kontrol yöntemlerini açıklar.16, 9A, D, E
18. Sürveyansı tanımlar, kullanımı ve önemini açıklar.6, 9A, D, E
19. Kronik hastalıkların önemini tanır, koruma ve tarama tanımlarını ve uygulamalarını açıklar.16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Epidemiyolojiye girişKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
22. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
33. Epidemiyolojik araştırmalar-IKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
44. Epidemiyolojik araştırmalar-IIKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
55. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirmeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
66. Epidemiyolojide nedensellikKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
77. Kronik hastalıklar epidemiyolojisiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
88. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
99. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyolojiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1010. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1111. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlamasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1212. Vaka çalışmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1313. Vaka çalışmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1414. Epidemiyolojik araştırma planlamasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Sabahat Tezcan; Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi Turhan Akbulut, H. Hilmi Sabuncu; Epidemiyoloji. Prensip ve Uygulamalar R. Bonita, R Beaglehole, T Kjellström; Temel Epidemiyoloji

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı616
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EPİDEMİYOLOJİHM2266740Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıBir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin temel stratejilerini ve epidemiyolojik araştırma tipleri ile kullanım alanlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Epidemiyolojiye giriş,2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleri,3. Epidemiyolojik araştırmalar-I,4. Epidemiyolojik araştırmalar-II,5. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirme,6. Epidemiyolojide nedensellik,7. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,8. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi,9. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyoloji,10. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimi,11. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlaması,12. Vaka çalışması,13. Vaka çalışması,14. Epidemiyolojik araştırma planlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışır.16, 9A, E
2. Epidemiyolojiyi ve önemini tanır.16, 9A, E
3. Epidemiyolojinin gelişme sürecini ve tarihçesini özetler.9A, E
4. Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynaklarını belirler.16, 9A, D, E
5. Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisini ve nedensellik faktörlerini açıklar.13, 9D, E
6. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini ve araştırma tiplerini ayırt eder.16, 9A, D, E
7. Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaları ve özelliklerini açıklar.16, 9A, D, E
8. Analitik gözlemsel araştırmaları ve özelliklerini açıklar.9A, D, E
9. Müdahaleli araştırmaları ve özelliklerini açıklar.9A, E
10. Sağlık ile ilgili çalışmalarda hangi epidemiyolojik yöntemlerin uygulanması gerektiğini ayırt eder.16, 6, 9A, D, E
11. Epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi tartışır.13, 16, 9A, E
12. Sağlık politikası ve sağlık planlaması kavramlarını tanımlar.16, 9A, D, E
13. Sağlık kayıtlarını ve nasıl elde edileceğini açıklar.16, 9A, D, E
14. Sağlık kayıtlarını kullanarak sağlık göstergelerini yorumlar.6, 9A, D
15. Epidemiyolojik çalışmaların sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesindeki önemini tartışır.10, 9D, E
16. Farklı sağlık sorunlarının incelenmesinde epidemiyolojik yaklaşımı değerlendirir.16, 9A, D, E
17. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel kavramları ve hastalığa yönelik korunma ve kontrol yöntemlerini açıklar.16, 9A, D, E
18. Sürveyansı tanımlar, kullanımı ve önemini açıklar.6, 9A, D, E
19. Kronik hastalıkların önemini tanır, koruma ve tarama tanımlarını ve uygulamalarını açıklar.16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Epidemiyolojiye girişKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
22. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
33. Epidemiyolojik araştırmalar-IKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
44. Epidemiyolojik araştırmalar-IIKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
55. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirmeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
66. Epidemiyolojide nedensellikKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
77. Kronik hastalıklar epidemiyolojisiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
88. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
99. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyolojiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1010. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1111. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlamasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1212. Vaka çalışmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1313. Vaka çalışmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1414. Epidemiyolojik araştırma planlamasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Sabahat Tezcan; Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi Turhan Akbulut, H. Hilmi Sabuncu; Epidemiyoloji. Prensip ve Uygulamalar R. Bonita, R Beaglehole, T Kjellström; Temel Epidemiyoloji

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19