Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİHM3166910Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih ONARAN
Dersin AmacıBu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi
,Girişimcilik Kültürü
,Girişimcilik ve Etik
,Girişimcilikte İş Modelleri
,İnovasyon Yönetimi
,Girişimcilikte Rekabet Analizi
,Girişimcilikte Stratejik İş Birliği
,Yönetim Becerileri ve Liderlik
,Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi
,Girişimciliğin Finansmanı
,Kurumsal Girişimcilik
,Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon
,Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik
,Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir. 16, 9A
2.Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilecektir.16, 9A
3.İş planı ve iş modeli oluşturabilir.16, 9A
4.Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilir.16, 9A
5.Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilir.16, 9A
6.Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapabilir.16, 9A
7.İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Girişimcilik Kültürü
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Girişimcilik ve Etik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Girişimcilikte İş Modelleri
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5İnovasyon Yönetimi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Girişimcilikte Rekabet Analizi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Girişimcilikte Stratejik İş Birliği
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Yönetim Becerileri ve Liderlik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Girişimciliğin Finansmanı
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Kurumsal Girişimcilik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Prof. Dr. Kahraman Çatı, Girişimcilik ve İnavasyon Yönetimi, Nobel Yayınları,Ders Notları, Powerpoint Sunular, Derse ait okuma listesi, Önerilen okuma listesi
The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(91/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİHM3166910Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih ONARAN
Dersin AmacıBu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi
,Girişimcilik Kültürü
,Girişimcilik ve Etik
,Girişimcilikte İş Modelleri
,İnovasyon Yönetimi
,Girişimcilikte Rekabet Analizi
,Girişimcilikte Stratejik İş Birliği
,Yönetim Becerileri ve Liderlik
,Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi
,Girişimciliğin Finansmanı
,Kurumsal Girişimcilik
,Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon
,Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik
,Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir. 16, 9A
2.Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilecektir.16, 9A
3.İş planı ve iş modeli oluşturabilir.16, 9A
4.Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilir.16, 9A
5.Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilir.16, 9A
6.Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapabilir.16, 9A
7.İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Girişimcilik Kültürü
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Girişimcilik ve Etik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Girişimcilikte İş Modelleri
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5İnovasyon Yönetimi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Girişimcilikte Rekabet Analizi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Girişimcilikte Stratejik İş Birliği
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Yönetim Becerileri ve Liderlik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Girişimciliğin Finansmanı
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Kurumsal Girişimcilik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları
Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Prof. Dr. Kahraman Çatı, Girişimcilik ve İnavasyon Yönetimi, Nobel Yayınları,Ders Notları, Powerpoint Sunular, Derse ait okuma listesi, Önerilen okuma listesi
The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19