Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİHM2266710Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemlerinin kuruluşunu, muhasebe tekniklerinin kullanımını, hizmet üretim maliyeti sisteminin kuruluş amaçlarını ve aşamalarını, maliyet unsurlarını, maliyet muhasebesi ve yöntemlerini öğretmek ve bunların hastanelerde kullanımı hakkında bilgi ve beceri edinmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık işletmelerinin tanımı, çeşitleri, sınıflandırması, hizmet verme şekilleri ve işleyişleri. Sağlık işletmesi ile maliyet muhasebesi ilişkisi,2. Maliyet muhasebesi ve temel kavramları: Gider, harcama, maliyet kavramları içerisine giren değerler,3. Tek düzen hesap planında maliyet hesapları: 7/A ve 7/ B seçenekleri,4. Maliyetlerin gider çeşitlerine göre sınıflandırılması İşletme fonksiyonlarına göre sınıflandırma,5. Sağlık işletmeleri için genel olarak maliyetler ve unsurları, işletmelerde maliyet hesaplama yöntemleri,6. Maliyet türlerini hesaplama: LİFO Yöntemi, FİFO Yöntemi, Ortalama Maliyet ve diğer yöntemler,7. Maliyetleme yöntemleri: Standart, safha, sipariş ve diğer yöntem kayıtları. Toplam ve birim maliyetler,8. Sağlık işletmelerinde İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri - Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemi,9. Sağlık işletmelerinde İşçilik Maliyetleri Hesaplama Yöntemleri: Doktor ve Sağlık Personel Maliyeti ve Diğer Maliyetler,10. Sağlık işletmelerinde Genel Hizmet Üretim Maliyetleri hesaplama yöntemleri,11. İşletme maliyetlerinin gider yerlerine dağıtımı: yatırım maliyetleri fonksiyonları muhasebeleştirme,12. Sağlık kurumları için servis maliyeti hesaplama, hizmet işletmeleri ile üretim ve sanayi işletmeleri arasındaki farklar,13. Sağlık işletmelerinde maliyet bilgilerinin bütçeleme ve karar vermede kullanımı - Maliyet Yönetimi,14. Sağlık işletmelerinde bütçe maliyet analizi: Başabaş Noktası ve Verimlilik Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık işletmesi ile maliyet muhasebesi ilişkisini kavrar16, 9A
12.Dışardan alınan hizmetleri gösterir.16, 9A
21.Başabaş analizini ve verimlilik analizini hesaplar.16, 9A
2. Maliyet muhasebenin temel kavramlarını açıklar.16, 9A
3 Tek Düzen Hesap Planı’nda maliyet hesaplarını tanır 7/A ve 7/B seçeneklerini bilir ve muhasebe sistemini yorumlar.16, 9A
4 Sağlık işletmelerinin maliyet unsurlarını sınıflandırır.16, 9A
5. Sağlık işletmelerinde maliyet hesaplama yöntemlerini ve stok değerleme yöntemlerini tartışır16, 9A
6. Genel maliyet yöntemlerini kullanır, standart maliyet, safha maliyet ve sipariş maliyeti örnekler.16, 9A
7. Stok değerleme yöntemlerini kullanır. Stok yöntemlerine göre maliyet değişim ve farklarını kavrar.16, 9A
8. Hizmet maliyeti kavramını tanır. Birim ve bölümlere göre maliyeti hesaplar.16, 9A
9. Sağlık işletmelerinde ilk madde ve malzeme, doktor ve diğer personel işçilikleri ile hizmet üretim maliyetini ayrıştırır.16, 9A
10. İlk madde ve malzeme maliyetlerinin hizmet üretim maliyeti içerisindeki yerini ve dağılımını tartışır.16, 9A
11. Doktor ve personel işçilik maliyetlerini, fazla mesaileri hesaplar.16, 9A
13. Genel hizmet üretim maliyeti içerisine giren maliyetleri açıklar.16, 9A
14. Oluşum sürecini ve hesaplamasını yapar.16, 9A
15. Maliyetleri ile Bütçeleme ve Maliyet raporlamasını hazırlar.16, 9A, E
16. Giderlerin ayrım ve dağıtımlarını yapar ve bunları muhasebeleştirir.16, 9A
17. Sağlık kurumunun gider bütçesinin hazırlığında finansal bilgileri toplar ve dağıtımlar sonucunda elde edilen verilerle fiyatlama politikalarına yön verir.16, 9A
18. Yatırım maliyetlerinin planlar ve yatırım karar sürecini değerlendirir ve muhasebesini yapar.16, 9A
19. Üretilen sağlık hizmetinin toplam ve birim maliyetini tespit eder.16, 9A
20. Bütçeleme ve maliyetlerin öngörüsünü yapar. 16, 9A
22. 7/A seçeneği ile giderlerin gider çeşitleri esasına göre kayıt altına alınmasını sağlar ve yardımcı defterler yardımı ile giderleri işletme fonksiyonlarına göre takip eder.16, 9A
23. 7/A seçeneği ile giderlerin işletme fonksiyonları esasına göre kayıt alınmasını sağlar ve yardımcı defterler yardımıyla gider çeşitlerini takip eder.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık işletmelerinin tanımı, çeşitleri, sınıflandırması, hizmet verme şekilleri ve işleyişleri. Sağlık işletmesi ile maliyet muhasebesi ilişkisiİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
22. Maliyet muhasebesi ve temel kavramları: Gider, harcama, maliyet kavramları içerisine giren değerlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
33. Tek düzen hesap planında maliyet hesapları: 7/A ve 7/ B seçenekleriİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
44. Maliyetlerin gider çeşitlerine göre sınıflandırılması İşletme fonksiyonlarına göre sınıflandırmaİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
55. Sağlık işletmeleri için genel olarak maliyetler ve unsurları, işletmelerde maliyet hesaplama yöntemleriİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
66. Maliyet türlerini hesaplama: LİFO Yöntemi, FİFO Yöntemi, Ortalama Maliyet ve diğer yöntemlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
77. Maliyetleme yöntemleri: Standart, safha, sipariş ve diğer yöntem kayıtları. Toplam ve birim maliyetlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
88. Sağlık işletmelerinde İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri - Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemiİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
99. Sağlık işletmelerinde İşçilik Maliyetleri Hesaplama Yöntemleri: Doktor ve Sağlık Personel Maliyeti ve Diğer Maliyetlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1010. Sağlık işletmelerinde Genel Hizmet Üretim Maliyetleri hesaplama yöntemleriİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1111. İşletme maliyetlerinin gider yerlerine dağıtımı: yatırım maliyetleri fonksiyonları muhasebeleştirmeİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1212. Sağlık kurumları için servis maliyeti hesaplama, hizmet işletmeleri ile üretim ve sanayi işletmeleri arasındaki farklarİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1313. Sağlık işletmelerinde maliyet bilgilerinin bütçeleme ve karar vermede kullanımı - Maliyet Yönetimiİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1414. Sağlık işletmelerinde bütçe maliyet analizi: Başabaş Noktası ve Verimlilik Analiziİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
Kaynak
Ders Notları
İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayınları, 4. baskı -Nalan Akdoğan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4832
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİHM2266710Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi sistemlerinin kuruluşunu, muhasebe tekniklerinin kullanımını, hizmet üretim maliyeti sisteminin kuruluş amaçlarını ve aşamalarını, maliyet unsurlarını, maliyet muhasebesi ve yöntemlerini öğretmek ve bunların hastanelerde kullanımı hakkında bilgi ve beceri edinmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık işletmelerinin tanımı, çeşitleri, sınıflandırması, hizmet verme şekilleri ve işleyişleri. Sağlık işletmesi ile maliyet muhasebesi ilişkisi,2. Maliyet muhasebesi ve temel kavramları: Gider, harcama, maliyet kavramları içerisine giren değerler,3. Tek düzen hesap planında maliyet hesapları: 7/A ve 7/ B seçenekleri,4. Maliyetlerin gider çeşitlerine göre sınıflandırılması İşletme fonksiyonlarına göre sınıflandırma,5. Sağlık işletmeleri için genel olarak maliyetler ve unsurları, işletmelerde maliyet hesaplama yöntemleri,6. Maliyet türlerini hesaplama: LİFO Yöntemi, FİFO Yöntemi, Ortalama Maliyet ve diğer yöntemler,7. Maliyetleme yöntemleri: Standart, safha, sipariş ve diğer yöntem kayıtları. Toplam ve birim maliyetler,8. Sağlık işletmelerinde İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri - Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemi,9. Sağlık işletmelerinde İşçilik Maliyetleri Hesaplama Yöntemleri: Doktor ve Sağlık Personel Maliyeti ve Diğer Maliyetler,10. Sağlık işletmelerinde Genel Hizmet Üretim Maliyetleri hesaplama yöntemleri,11. İşletme maliyetlerinin gider yerlerine dağıtımı: yatırım maliyetleri fonksiyonları muhasebeleştirme,12. Sağlık kurumları için servis maliyeti hesaplama, hizmet işletmeleri ile üretim ve sanayi işletmeleri arasındaki farklar,13. Sağlık işletmelerinde maliyet bilgilerinin bütçeleme ve karar vermede kullanımı - Maliyet Yönetimi,14. Sağlık işletmelerinde bütçe maliyet analizi: Başabaş Noktası ve Verimlilik Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık işletmesi ile maliyet muhasebesi ilişkisini kavrar16, 9A
12.Dışardan alınan hizmetleri gösterir.16, 9A
21.Başabaş analizini ve verimlilik analizini hesaplar.16, 9A
2. Maliyet muhasebenin temel kavramlarını açıklar.16, 9A
3 Tek Düzen Hesap Planı’nda maliyet hesaplarını tanır 7/A ve 7/B seçeneklerini bilir ve muhasebe sistemini yorumlar.16, 9A
4 Sağlık işletmelerinin maliyet unsurlarını sınıflandırır.16, 9A
5. Sağlık işletmelerinde maliyet hesaplama yöntemlerini ve stok değerleme yöntemlerini tartışır16, 9A
6. Genel maliyet yöntemlerini kullanır, standart maliyet, safha maliyet ve sipariş maliyeti örnekler.16, 9A
7. Stok değerleme yöntemlerini kullanır. Stok yöntemlerine göre maliyet değişim ve farklarını kavrar.16, 9A
8. Hizmet maliyeti kavramını tanır. Birim ve bölümlere göre maliyeti hesaplar.16, 9A
9. Sağlık işletmelerinde ilk madde ve malzeme, doktor ve diğer personel işçilikleri ile hizmet üretim maliyetini ayrıştırır.16, 9A
10. İlk madde ve malzeme maliyetlerinin hizmet üretim maliyeti içerisindeki yerini ve dağılımını tartışır.16, 9A
11. Doktor ve personel işçilik maliyetlerini, fazla mesaileri hesaplar.16, 9A
13. Genel hizmet üretim maliyeti içerisine giren maliyetleri açıklar.16, 9A
14. Oluşum sürecini ve hesaplamasını yapar.16, 9A
15. Maliyetleri ile Bütçeleme ve Maliyet raporlamasını hazırlar.16, 9A, E
16. Giderlerin ayrım ve dağıtımlarını yapar ve bunları muhasebeleştirir.16, 9A
17. Sağlık kurumunun gider bütçesinin hazırlığında finansal bilgileri toplar ve dağıtımlar sonucunda elde edilen verilerle fiyatlama politikalarına yön verir.16, 9A
18. Yatırım maliyetlerinin planlar ve yatırım karar sürecini değerlendirir ve muhasebesini yapar.16, 9A
19. Üretilen sağlık hizmetinin toplam ve birim maliyetini tespit eder.16, 9A
20. Bütçeleme ve maliyetlerin öngörüsünü yapar. 16, 9A
22. 7/A seçeneği ile giderlerin gider çeşitleri esasına göre kayıt altına alınmasını sağlar ve yardımcı defterler yardımı ile giderleri işletme fonksiyonlarına göre takip eder.16, 9A
23. 7/A seçeneği ile giderlerin işletme fonksiyonları esasına göre kayıt alınmasını sağlar ve yardımcı defterler yardımıyla gider çeşitlerini takip eder.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık işletmelerinin tanımı, çeşitleri, sınıflandırması, hizmet verme şekilleri ve işleyişleri. Sağlık işletmesi ile maliyet muhasebesi ilişkisiİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
22. Maliyet muhasebesi ve temel kavramları: Gider, harcama, maliyet kavramları içerisine giren değerlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
33. Tek düzen hesap planında maliyet hesapları: 7/A ve 7/ B seçenekleriİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
44. Maliyetlerin gider çeşitlerine göre sınıflandırılması İşletme fonksiyonlarına göre sınıflandırmaİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
55. Sağlık işletmeleri için genel olarak maliyetler ve unsurları, işletmelerde maliyet hesaplama yöntemleriİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
66. Maliyet türlerini hesaplama: LİFO Yöntemi, FİFO Yöntemi, Ortalama Maliyet ve diğer yöntemlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
77. Maliyetleme yöntemleri: Standart, safha, sipariş ve diğer yöntem kayıtları. Toplam ve birim maliyetlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
88. Sağlık işletmelerinde İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri - Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemiİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
99. Sağlık işletmelerinde İşçilik Maliyetleri Hesaplama Yöntemleri: Doktor ve Sağlık Personel Maliyeti ve Diğer Maliyetlerİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1010. Sağlık işletmelerinde Genel Hizmet Üretim Maliyetleri hesaplama yöntemleriİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1111. İşletme maliyetlerinin gider yerlerine dağıtımı: yatırım maliyetleri fonksiyonları muhasebeleştirmeİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1212. Sağlık kurumları için servis maliyeti hesaplama, hizmet işletmeleri ile üretim ve sanayi işletmeleri arasındaki farklarİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1313. Sağlık işletmelerinde maliyet bilgilerinin bütçeleme ve karar vermede kullanımı - Maliyet Yönetimiİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
1414. Sağlık işletmelerinde bütçe maliyet analizi: Başabaş Noktası ve Verimlilik Analiziİlgili konuya ders kitabından hazırlanmak
Kaynak
Ders Notları
İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayınları, 4. baskı -Nalan Akdoğan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19