Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİHM3266960Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıKalite bilincini oluşturmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmede kullanılan teknikleri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler,Kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleri,Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramı,Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler,Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki rolü,Kalite çemberleri, Deming çevrimi,Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking),Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering),Sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli,Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler,Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam),Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam),Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kalite ve kalite ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.10, 16, 9A, E
1.1. Kalitenin türlerini ve kaliteyi etkileyen faktörleri anlatır.10, 16, 9A, E
1.2. Kalitenin boyutlarını sınıflar. 1.3. Kalitenin gelişimini gösterir.10, 16, 9A, E
2. Kalite gelişimini tartışabilir.10, 16, 9A, E
2. Kalite iyileştirme faaliyetlerini örnekleyebilir.10, 16, 9A, E
2.1. Kıyaslamayı açıklar.10, 16, 9A, E
2.2. Kalite çemberleri ve Deming çevrimini yorumlar.10, 16, 9A, E
2.3. Süreçlerin yeniden yapılandırılmasını açıklar.10, 16, 9A, E
3. Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir.10, 16, 9A, E
3. Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir.10, 16, 9A, E
3.2. İstatistik bilgileri yorumlar.10, 16, 9A, E
3.3. Verilerin sonuçlarını tartışır.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörlerKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
2Kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
3Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
4Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörlerKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
5Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki rolüKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
6Kalite çemberleri, Deming çevrimiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
7Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
8Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
9Sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeliKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
10Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan tekniklerKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
12Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
13Vaka çalışmasıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
14Vaka çalışmasıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, Örnek Olaylar
Akın Maşrap,Sağlık İşletmelerinde Kalite Huriye Çatalca, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Işıl Pekdemir, Benchmarking Kıyaslayarak Öğrenme Canan Çetin, Besim Akın, Vedat Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi Dilek Ekici, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme616
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı13434
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİHM3266960Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıKalite bilincini oluşturmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmede kullanılan teknikleri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler,Kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleri,Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramı,Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler,Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki rolü,Kalite çemberleri, Deming çevrimi,Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking),Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering),Sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli,Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler,Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam),Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam),Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kalite ve kalite ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.10, 16, 9A, E
1.1. Kalitenin türlerini ve kaliteyi etkileyen faktörleri anlatır.10, 16, 9A, E
1.2. Kalitenin boyutlarını sınıflar. 1.3. Kalitenin gelişimini gösterir.10, 16, 9A, E
2. Kalite gelişimini tartışabilir.10, 16, 9A, E
2. Kalite iyileştirme faaliyetlerini örnekleyebilir.10, 16, 9A, E
2.1. Kıyaslamayı açıklar.10, 16, 9A, E
2.2. Kalite çemberleri ve Deming çevrimini yorumlar.10, 16, 9A, E
2.3. Süreçlerin yeniden yapılandırılmasını açıklar.10, 16, 9A, E
3. Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir.10, 16, 9A, E
3. Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir.10, 16, 9A, E
3.2. İstatistik bilgileri yorumlar.10, 16, 9A, E
3.3. Verilerin sonuçlarını tartışır.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörlerKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
2Kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
3Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
4Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörlerKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
5Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki rolüKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
6Kalite çemberleri, Deming çevrimiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
7Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
8Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
9Sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeliKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
10Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan tekniklerKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
12Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam)Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
13Vaka çalışmasıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
14Vaka çalışmasıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, Örnek Olaylar
Akın Maşrap,Sağlık İşletmelerinde Kalite Huriye Çatalca, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Işıl Pekdemir, Benchmarking Kıyaslayarak Öğrenme Canan Çetin, Besim Akın, Vedat Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi Dilek Ekici, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19