Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANE YÖNETİMİHM2166690Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin, hastane yönetiminde hem teorik hem de fiili uygulamalara ilişkin temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş:
• Sağlık ve sağlık hizmetleri kavramları, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık sistemi öğeleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, hastaneler tarihi ve gelişimi, hastanelerin temel işlevleri ve sınıflandırması,Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Hizmet Birimlerine İlişkin Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik ve Etkililik (Öğrencilere çalışmaları için örnek soru verilmesi),Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Hastane Hizmetleri İle İlgili Ölçütler
, Hastanelerde Sunulan Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
• Tanı hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Tedavi hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Rehabilitasyon hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi,Hastane Organizasyonu ve Yönetim
• Hastane organizasyonunun açıklanması
• Hastane yönetimi ve fonksiyonlarının açıklanması,Türkiye Sağlık Sistemi ve Hastaneler
• Türkiye Sağlık Sisteminin hastaneler odağında ele alınması
• Sağlık Bakanlığı ve Örgütlenmesi
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve Örgütlenmesi
• Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar,Türkiye'de Hastane Organizasyon ve Yönetimi
• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
• Üniversite Hastaneleri
• Özel Hastaneler ,Hastane Kuruluş Çalışmaları:
• Hastane Yeri Seçimi
• Kuruluş Yeri Seçim Metotları,Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi,Hastanelerde Üretim Yönetimi,Hastanelerde Stratejik Yönetim,Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar,Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hastanede sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık ve sağlık hizmetini tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
4. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırmasını açıklar.10, 16, 9A, E
5. Sağlık kurumlarını tanımlar ve özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
6. Hastaneyi tanımlar ve hastane sınıflandırma ölçütlerini açıklayabilir.10, 16, 9A, E
7. Hastane hizmetlerini ve hizmet birimlerine ilişkin kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
8. Hastane yönetiminde temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
9. Hastane yönetiminde temel kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
10. Hastane yönetiminde ekonomiklik, verimlilik, etkililik kavramlarını ve değerlendirmesi ile ilgili ölçütleri açıklar ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hesaplamaları yapar. 10, 16, 9A, E
11. Hastane yönetiminde önemli değerlendirme ölçütleri arasında yer alan ölüm hızları ve enfeksiyon hızları gibi ölçütleri açıklar ve gerekli hesaplamaları yapar.10, 16, 9A, E
12. Hastane organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
13. Hastane organizasyonu ve şemasını açıklar.10, 16, 9A, E
14. Hastane yönetimi ve fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 9A, E
15. Hastane insan kaynakları yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
16. Hastane kuruluş yeri seçimi ve üretim yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
17. Hastane yönetiminde stratejik yönetim ve çağdaş yönetim konularını açıklar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş:
• Sağlık ve sağlık hizmetleri kavramları, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık sistemi öğeleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, hastaneler tarihi ve gelişimi, hastanelerin temel işlevleri ve sınıflandırması
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
2Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Hizmet Birimlerine İlişkin Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik ve Etkililik (Öğrencilere çalışmaları için örnek soru verilmesi)
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
3Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Hastane Hizmetleri İle İlgili Ölçütler
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
4 Hastanelerde Sunulan Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
• Tanı hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Tedavi hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Rehabilitasyon hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
5Hastane Organizasyonu ve Yönetim
• Hastane organizasyonunun açıklanması
• Hastane yönetimi ve fonksiyonlarının açıklanması
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
6Türkiye Sağlık Sistemi ve Hastaneler
• Türkiye Sağlık Sisteminin hastaneler odağında ele alınması
• Sağlık Bakanlığı ve Örgütlenmesi
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve Örgütlenmesi
• Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
7Türkiye'de Hastane Organizasyon ve Yönetimi
• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
• Üniversite Hastaneleri
• Özel Hastaneler
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
8Hastane Kuruluş Çalışmaları:
• Hastane Yeri Seçimi
• Kuruluş Yeri Seçim Metotları
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
9Hastanelerde İnsan Kaynakları YönetimiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
10Hastanelerde Üretim YönetimiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
11Hastanelerde Stratejik YönetimKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
12Hastane Yönetiminde Çağdaş YaklaşımlarKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
13Hastane Yönetiminde Çağdaş YaklaşımlarKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
14Genel DeğerlendirmeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
Kaynak
Powerpoint Sunuları, Sağlık Bakanlığı websitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu websitesi ve diğer ilişkili websiteleri
1. AĞIRBAŞ, İ. (2016). Hastane Yönetimi ve Organizasyon. Siyasal Kitapevi 2. KAVUNCUBAŞI, Ş. and S. YILDIRIM (2015). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitapevi 3. Tengilimoğlu, D. ve diğ. (2011). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 4. Llewelyn-Davies, R. (1996). Hospital Planning and Administration. 5. Osborn, C. E. (2007). Basic Statistical Data Used in Acute Care Facilities. Basic Statistics for Health Information Management Technology. 6. Siddiqui, M. I. (2013). "Hospital Administration." 7. TOP, M. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Hastane Rolleri. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterler, (2009), Sağlık Bakanlığı; Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı. 9. Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023, (2011) Sağlık Bakanlığı. 10. ÇOBAN, H. (2009). Sağlık Ekonomisi Ve Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması 11. Tragakes, E. and M. Vienonen (1998). Key issues in rationing and priority setting for health care services, WHO.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANE YÖNETİMİHM2166690Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin, hastane yönetiminde hem teorik hem de fiili uygulamalara ilişkin temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş:
• Sağlık ve sağlık hizmetleri kavramları, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık sistemi öğeleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, hastaneler tarihi ve gelişimi, hastanelerin temel işlevleri ve sınıflandırması,Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Hizmet Birimlerine İlişkin Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik ve Etkililik (Öğrencilere çalışmaları için örnek soru verilmesi),Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Hastane Hizmetleri İle İlgili Ölçütler
, Hastanelerde Sunulan Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
• Tanı hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Tedavi hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Rehabilitasyon hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi,Hastane Organizasyonu ve Yönetim
• Hastane organizasyonunun açıklanması
• Hastane yönetimi ve fonksiyonlarının açıklanması,Türkiye Sağlık Sistemi ve Hastaneler
• Türkiye Sağlık Sisteminin hastaneler odağında ele alınması
• Sağlık Bakanlığı ve Örgütlenmesi
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve Örgütlenmesi
• Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar,Türkiye'de Hastane Organizasyon ve Yönetimi
• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
• Üniversite Hastaneleri
• Özel Hastaneler ,Hastane Kuruluş Çalışmaları:
• Hastane Yeri Seçimi
• Kuruluş Yeri Seçim Metotları,Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi,Hastanelerde Üretim Yönetimi,Hastanelerde Stratejik Yönetim,Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar,Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hastanede sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık ve sağlık hizmetini tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
4. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırmasını açıklar.10, 16, 9A, E
5. Sağlık kurumlarını tanımlar ve özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
6. Hastaneyi tanımlar ve hastane sınıflandırma ölçütlerini açıklayabilir.10, 16, 9A, E
7. Hastane hizmetlerini ve hizmet birimlerine ilişkin kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
8. Hastane yönetiminde temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
9. Hastane yönetiminde temel kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
10. Hastane yönetiminde ekonomiklik, verimlilik, etkililik kavramlarını ve değerlendirmesi ile ilgili ölçütleri açıklar ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hesaplamaları yapar. 10, 16, 9A, E
11. Hastane yönetiminde önemli değerlendirme ölçütleri arasında yer alan ölüm hızları ve enfeksiyon hızları gibi ölçütleri açıklar ve gerekli hesaplamaları yapar.10, 16, 9A, E
12. Hastane organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
13. Hastane organizasyonu ve şemasını açıklar.10, 16, 9A, E
14. Hastane yönetimi ve fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 9A, E
15. Hastane insan kaynakları yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
16. Hastane kuruluş yeri seçimi ve üretim yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
17. Hastane yönetiminde stratejik yönetim ve çağdaş yönetim konularını açıklar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş:
• Sağlık ve sağlık hizmetleri kavramları, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık sistemi öğeleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, hastaneler tarihi ve gelişimi, hastanelerin temel işlevleri ve sınıflandırması
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
2Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Hizmet Birimlerine İlişkin Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik ve Etkililik (Öğrencilere çalışmaları için örnek soru verilmesi)
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
3Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar
• Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Hastane Hizmetleri İle İlgili Ölçütler
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
4 Hastanelerde Sunulan Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
• Tanı hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Tedavi hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
• Rehabilitasyon hizmetlerinin anlatılması ve örneklerle incelenmesi
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
5Hastane Organizasyonu ve Yönetim
• Hastane organizasyonunun açıklanması
• Hastane yönetimi ve fonksiyonlarının açıklanması
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
6Türkiye Sağlık Sistemi ve Hastaneler
• Türkiye Sağlık Sisteminin hastaneler odağında ele alınması
• Sağlık Bakanlığı ve Örgütlenmesi
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve Örgütlenmesi
• Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
7Türkiye'de Hastane Organizasyon ve Yönetimi
• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
• Üniversite Hastaneleri
• Özel Hastaneler
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
8Hastane Kuruluş Çalışmaları:
• Hastane Yeri Seçimi
• Kuruluş Yeri Seçim Metotları
Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
9Hastanelerde İnsan Kaynakları YönetimiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
10Hastanelerde Üretim YönetimiKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
11Hastanelerde Stratejik YönetimKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
12Hastane Yönetiminde Çağdaş YaklaşımlarKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
13Hastane Yönetiminde Çağdaş YaklaşımlarKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
14Genel DeğerlendirmeKonuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
Kaynak
Powerpoint Sunuları, Sağlık Bakanlığı websitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu websitesi ve diğer ilişkili websiteleri
1. AĞIRBAŞ, İ. (2016). Hastane Yönetimi ve Organizasyon. Siyasal Kitapevi 2. KAVUNCUBAŞI, Ş. and S. YILDIRIM (2015). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitapevi 3. Tengilimoğlu, D. ve diğ. (2011). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 4. Llewelyn-Davies, R. (1996). Hospital Planning and Administration. 5. Osborn, C. E. (2007). Basic Statistical Data Used in Acute Care Facilities. Basic Statistics for Health Information Management Technology. 6. Siddiqui, M. I. (2013). "Hospital Administration." 7. TOP, M. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Hastane Rolleri. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterler, (2009), Sağlık Bakanlığı; Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı. 9. Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023, (2011) Sağlık Bakanlığı. 10. ÇOBAN, H. (2009). Sağlık Ekonomisi Ve Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması 11. Tragakes, E. and M. Vienonen (1998). Key issues in rationing and priority setting for health care services, WHO.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19