Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASIHM2266730Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin Amacıİşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgileri sunulurken uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmekle beraber, sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş, tanışma, ders tanıtımı, içeriği, amaçları, pazarlama kavramı,Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışları,Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,,Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileri,Ürün ve ürün geliştirme stratejileri,Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,,Tutundurma ve tutundurma politikaları,,Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimi,Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi,Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar Yönetimi ,Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften Bakış,Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni Medya,Genel değerlendirme ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında, pazarlama teknik ve uygulamaları temel bilgilerini öğrenir, kavram ve terminolojiye hâkim olur. 10, 13, 16, 9A, E
3.Stratejik pazarlama planı oluşturur, uygular ve değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
4.Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunu benimser.10, 13, 16, 9A, E
5.Sağlık tüketicilerinin karar verme süreci ve bölümlendirilebilmesini kavrar.10, 13, 16, 9A, E
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlamayı teşvik eden güçleri sıralar ve çevresel unsurların pazarlama ile olan ilişkilerini bilir. 10, 13, 16, 9A, E
6. Sağlık hizmetlerinde pazarlama karmasını sayar. 10, 13, 16, 9A, E
7. Sağlık kurumlarında pazarlamanın ayırt edici özelliklerini sıralar.10, 16, 9A, E
8. Müşteri ilişkileri Yönetimi temel kavram ve yöntemlerini açıklar.13, 16, 9
9. Müşteri veritabanlarını ve müşteri portföylerini yönetir.13, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, tanışma, ders tanıtımı, içeriği, amaçları, pazarlama kavramıDers notlarının okunması
2Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleriDers notlarının okunması
3Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışlarıDers notlarının okunması
4Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,Ders notlarının okunması
5Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileriDers notlarının okunması
6Ürün ve ürün geliştirme stratejileriDers notlarının okunması
7Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,Ders notlarının okunması
8Tutundurma ve tutundurma politikaları,Ders notlarının okunması
9Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimiDers notlarının okunması
10Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimiDers notlarının okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar Yönetimi Ders notlarının okunması
12Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften BakışDers notlarının okunması
13Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni MedyaDers notlarının okunması
14Genel değerlendirme ve tekrarDers notlarının okunması
Kaynak
Öğretim üyesinin notları
1. Tengilimoğlu, Dilaver, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara, 2012 2. Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması ve Reklamın Etkileri, Yrd.Doç.Dr. Sefer Gümüş, Derya Toy, Hiperlink Yayınları 3. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Nevin Altuğ- Şeniz Özhan, Paradigma Akademi 4. Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Abdulvahap Baydaş, Fuat Yalman, Kriter Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11616
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11212
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı11818
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASIHM2266730Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin Amacıİşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgileri sunulurken uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmekle beraber, sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş, tanışma, ders tanıtımı, içeriği, amaçları, pazarlama kavramı,Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışları,Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,,Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileri,Ürün ve ürün geliştirme stratejileri,Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,,Tutundurma ve tutundurma politikaları,,Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimi,Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi,Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar Yönetimi ,Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften Bakış,Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni Medya,Genel değerlendirme ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında, pazarlama teknik ve uygulamaları temel bilgilerini öğrenir, kavram ve terminolojiye hâkim olur. 10, 13, 16, 9A, E
3.Stratejik pazarlama planı oluşturur, uygular ve değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
4.Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunu benimser.10, 13, 16, 9A, E
5.Sağlık tüketicilerinin karar verme süreci ve bölümlendirilebilmesini kavrar.10, 13, 16, 9A, E
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlamayı teşvik eden güçleri sıralar ve çevresel unsurların pazarlama ile olan ilişkilerini bilir. 10, 13, 16, 9A, E
6. Sağlık hizmetlerinde pazarlama karmasını sayar. 10, 13, 16, 9A, E
7. Sağlık kurumlarında pazarlamanın ayırt edici özelliklerini sıralar.10, 16, 9A, E
8. Müşteri ilişkileri Yönetimi temel kavram ve yöntemlerini açıklar.13, 16, 9
9. Müşteri veritabanlarını ve müşteri portföylerini yönetir.13, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, tanışma, ders tanıtımı, içeriği, amaçları, pazarlama kavramıDers notlarının okunması
2Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleriDers notlarının okunması
3Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışlarıDers notlarının okunması
4Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,Ders notlarının okunması
5Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileriDers notlarının okunması
6Ürün ve ürün geliştirme stratejileriDers notlarının okunması
7Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,Ders notlarının okunması
8Tutundurma ve tutundurma politikaları,Ders notlarının okunması
9Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimiDers notlarının okunması
10Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimiDers notlarının okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar Yönetimi Ders notlarının okunması
12Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften BakışDers notlarının okunması
13Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni MedyaDers notlarının okunması
14Genel değerlendirme ve tekrarDers notlarının okunması
Kaynak
Öğretim üyesinin notları
1. Tengilimoğlu, Dilaver, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara, 2012 2. Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması ve Reklamın Etkileri, Yrd.Doç.Dr. Sefer Gümüş, Derya Toy, Hiperlink Yayınları 3. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Nevin Altuğ- Şeniz Özhan, Paradigma Akademi 4. Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Abdulvahap Baydaş, Fuat Yalman, Kriter Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19