Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLERHM2166610Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık bilimleri ile sosyal bilimlerin kuramsal ve uygulamalı çalışma alanları arasındaki ilişkiyi ve sosyal bilimlerin perspektif, kavram ve yöntemlerinin sağlık alanına uygulanması ile değişen sağlık anlayışını incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Sağlık, Hastalık ve Beden,Sağlığın Sosyal Belirleyicileri,Sağlık ve İktidar,Sağlıkta Eşitsizlik,Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık,Çalışma ve İş Sağlığı,Sağlık ve Yeni Biyoteknolojiler,Geleneksel ve Modern Tıp Yaklaşımları,Sağlık ve Hastalık Anlatıları,Sağlık ve Hastalığın Popüler Kültürdeki Temsilleri,Sağlık Politikaları,Küreselleşme ve Sağlık,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Sağlık bilimleri ile sosyal bilimlerin yaklaşım, kavram ve yöntemlerini tartışır.16, 9A
2. Sağlık, hastalık, haklar ve eşitsizlikler kavramlarını sorgular.16, 9A
3. Sağlık politikalarını ve sağlık iktidar ilişkisini sorgular.16, 9A
4. Sağlığın kültür ve çevre ile ilişkisini ifade eder.16, 9A
5. Sosyal bilimlerin yöntemleri kullanılarak değişen sağlık anlayışı ve sağlığa bakış açısını ayırt eder.16, 9A
6. Antropoloji, sosyoloji, demografi ve sağlık ilişkisini tanır.16, 9A
7. Geleneksel ve modern sağlık yaklaşımlarını tartışır ve kıyaslar.16, 9A
8. Güncel sosyal sorunlar ile sağlık ilişkisini sorgular.16, 9A
9. Yeni teknolojiler ve küreselleşen dünyanın sağlık kavramını nasıl etkilediğini analiz eder.16, 9A
10. Sağlığın sosyal ve kültürel boyutlarını göz önünde bulundurarak farklı sağlık konularına yaklaşımı tartışır.16, 9A
11. Sağlık ve hastalığın toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, cinsel yönelim ve sosyal sınıf gibi analitik kategorilerle etkileşimini tartışır.16, 9A
12. Sağlıkta eşitsizliğin nedenlerini ve boyutlarını sorgular.16, 9A
13. Değişik ülke örneklerini tartışır.16, 9A
14. Sağlık ve hastalığın sanat ve popüler kültürdeki temsillerini ve bunların anlamlarını sorgular.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişDers notlarının okunması
2Sağlık, Hastalık ve BedenDers notlarının okunması
3Sağlığın Sosyal BelirleyicileriDers notlarının okunması
4Sağlık ve İktidarDers notlarının okunması
5Sağlıkta EşitsizlikDers notlarının okunması
6Toplumsal Cinsiyet ve SağlıkDers notlarının okunması
7Çalışma ve İş SağlığıDers notlarının okunması
8Sağlık ve Yeni BiyoteknolojilerDers notlarının okunması
9Geleneksel ve Modern Tıp YaklaşımlarıDers notlarının okunması
10Sağlık ve Hastalık AnlatılarıDers notlarının okunması
11Sağlık ve Hastalığın Popüler Kültürdeki TemsilleriDers notlarının okunması
12Sağlık PolitikalarıDers notlarının okunması
13Küreselleşme ve SağlıkDers notlarının okunması
14Genel tekrarDers notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Marmot, M., & Wilkinson, R. G. (Eds.). (2009). Sağlığın Sosyal Belirleyicileri. İstanbul: İnsev Yayınları. 2. Özbay, C., Terzioğlu, A., & Yasin, Y. (Eds.). (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. Istanbul: Metis Yayınevi. 3. Sanal, A. (2013). Yeni Organlar Yeni Hayatlar: Organ Nakli, Ahlak ve Ekonomi. İstanbul: Metis Yayınevi. 4. Sezgin, D. (2011). Tibbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık. İstanbul: Ayrıntı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı414
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı11414
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLERHM2166610Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık bilimleri ile sosyal bilimlerin kuramsal ve uygulamalı çalışma alanları arasındaki ilişkiyi ve sosyal bilimlerin perspektif, kavram ve yöntemlerinin sağlık alanına uygulanması ile değişen sağlık anlayışını incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Sağlık, Hastalık ve Beden,Sağlığın Sosyal Belirleyicileri,Sağlık ve İktidar,Sağlıkta Eşitsizlik,Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık,Çalışma ve İş Sağlığı,Sağlık ve Yeni Biyoteknolojiler,Geleneksel ve Modern Tıp Yaklaşımları,Sağlık ve Hastalık Anlatıları,Sağlık ve Hastalığın Popüler Kültürdeki Temsilleri,Sağlık Politikaları,Küreselleşme ve Sağlık,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Sağlık bilimleri ile sosyal bilimlerin yaklaşım, kavram ve yöntemlerini tartışır.16, 9A
2. Sağlık, hastalık, haklar ve eşitsizlikler kavramlarını sorgular.16, 9A
3. Sağlık politikalarını ve sağlık iktidar ilişkisini sorgular.16, 9A
4. Sağlığın kültür ve çevre ile ilişkisini ifade eder.16, 9A
5. Sosyal bilimlerin yöntemleri kullanılarak değişen sağlık anlayışı ve sağlığa bakış açısını ayırt eder.16, 9A
6. Antropoloji, sosyoloji, demografi ve sağlık ilişkisini tanır.16, 9A
7. Geleneksel ve modern sağlık yaklaşımlarını tartışır ve kıyaslar.16, 9A
8. Güncel sosyal sorunlar ile sağlık ilişkisini sorgular.16, 9A
9. Yeni teknolojiler ve küreselleşen dünyanın sağlık kavramını nasıl etkilediğini analiz eder.16, 9A
10. Sağlığın sosyal ve kültürel boyutlarını göz önünde bulundurarak farklı sağlık konularına yaklaşımı tartışır.16, 9A
11. Sağlık ve hastalığın toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, cinsel yönelim ve sosyal sınıf gibi analitik kategorilerle etkileşimini tartışır.16, 9A
12. Sağlıkta eşitsizliğin nedenlerini ve boyutlarını sorgular.16, 9A
13. Değişik ülke örneklerini tartışır.16, 9A
14. Sağlık ve hastalığın sanat ve popüler kültürdeki temsillerini ve bunların anlamlarını sorgular.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişDers notlarının okunması
2Sağlık, Hastalık ve BedenDers notlarının okunması
3Sağlığın Sosyal BelirleyicileriDers notlarının okunması
4Sağlık ve İktidarDers notlarının okunması
5Sağlıkta EşitsizlikDers notlarının okunması
6Toplumsal Cinsiyet ve SağlıkDers notlarının okunması
7Çalışma ve İş SağlığıDers notlarının okunması
8Sağlık ve Yeni BiyoteknolojilerDers notlarının okunması
9Geleneksel ve Modern Tıp YaklaşımlarıDers notlarının okunması
10Sağlık ve Hastalık AnlatılarıDers notlarının okunması
11Sağlık ve Hastalığın Popüler Kültürdeki TemsilleriDers notlarının okunması
12Sağlık PolitikalarıDers notlarının okunması
13Küreselleşme ve SağlıkDers notlarının okunması
14Genel tekrarDers notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Marmot, M., & Wilkinson, R. G. (Eds.). (2009). Sağlığın Sosyal Belirleyicileri. İstanbul: İnsev Yayınları. 2. Özbay, C., Terzioğlu, A., & Yasin, Y. (Eds.). (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. Istanbul: Metis Yayınevi. 3. Sanal, A. (2013). Yeni Organlar Yeni Hayatlar: Organ Nakli, Ahlak ve Ekonomi. İstanbul: Metis Yayınevi. 4. Sezgin, D. (2011). Tibbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık. İstanbul: Ayrıntı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:18Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 12:19