Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spinal kord yaralanmaları, multıple skleroz ve Parkinson rehabilitasyonunda fizyoterapi değerlendirme ve rehabilitasyon uygulamalarını değerlendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Spinal kord yaralanmaları ve seviyeye göre fonksiyonel durum,Spinal kord yaralanmalarında görülen komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları,Spinal kord yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon,Spinal kord yaralanmalarında uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon,Seviyeye göre rehabilitasyon uygulamaları,Multıple skleroz ve semptomları,Multıple skleroz ve Rehabilitasyonu,Multıple sklerozda fizyoterapi ve rehabilitasyon,Multıple sklerozda uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon,Kanıta dayalı fizyoterapi uygulamaları,Parkinson ve semptomları,Parkinsonda fizyoterapi ve rehabilitasyon,Parkinsonda uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon,Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Spinal kord yaralanmalarının rehabilitasyonunda değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tartışabilmesi 1, 4 A, E
Multiple skleroz rehabilitasyonunda değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tartışabilmesi 1, 4 A, E
Parkinson değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 4 A, E
Amiyotrofik Lateral Sklerozda değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 4 A, E
Guillain Barre Sendromunda değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 4 A, E
Polio Sendromunda değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını tartışabilmesi 1, 4 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spinal kord yaralanmaları ve seviyeye göre fonksiyonel durum 2. kaynak sayfa, 1-6
2 Spinal kord yaralanmalarında görülen komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları 2. kaynak sayfa, 6-13
3 Spinal kord yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 13-22
4 Spinal kord yaralanmalarında uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 13-22
5 Seviyeye göre rehabilitasyon uygulamaları 2. kaynak sayfa, 13-22
6 Multıple skleroz ve semptomları 2. kaynak sayfa, 127-131
7 Multıple skleroz ve Rehabilitasyonu 2. kaynak sayfa, 131-139
8 Multıple sklerozda fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 131-139
9 Multıple sklerozda uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 131-139
10 Kanıta dayalı fizyoterapi uygulamaları 2. kaynak sayfa, 131-139
11 Parkinson ve semptomları 2. kaynak sayfa,157-162
12 Parkinsonda fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 162-176
13 Parkinsonda uygulamalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 162-176
14 Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon 2. kaynak sayfa, 162-176
Kaynaklar
Kitap önerilecek ve ders notu verilecektir.
1 –Z. Candan Algun(Türeyen) Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon,DEÜ yayınları 1998 2- Z. Candan Algun (ed.) Fizyoterapi Rehabilitasyon DEÜ yayınları, 2012 3-SA Sisto,E Druin,MM Sliwinski,Mosby Elsevıer 2009 4-CM Wiles,Physiotherapy and related activities in multiple sclerosis,multıple sclerosis 14:863-871,2008 -

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu