Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AQUATERAPİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Görkem ATA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Aquaterapiyi farklı problemlerde değerlendirme yaparak kullanabilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Suyun dinlenme ve daldırmada fizyolojik etkileri,Su içi egzersizlerinin fizyolojik yanıtları,Kas iskelet hastalıklarında aquatik terapi,Nörolojik hastalıklarda aquatik terapi,Pediatrik grupta aquatik terapi,Obstetrik ve jinekoloji de aquatik terapi,Vaka çalışması,Romatizmal hastalıklarda aquatik terapi,Sporcularda aquatik terapi,Kardiyovasküler hastalıklarda aquatik terapi,Bad Ragaz tekniğinin farklı hastalık gruplarında uygulanması,Halliwick yönteminin kullanım alanları,Watsu tekniğinin temel prensipleri,Aqua terapide risk yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kas iskelet problemleri ve nörolojik problemlerde aquaterapiyi tartışabilmesi 1, 21 A
Kardiovasküler ve romatizmal hastalarda aquaterapiyi değerlendirebilmesi 1, 21 A
Çocuk ve gebelerde aquaterapiyi değerlendirebilecektir ve aquaterapide özel teknikleri karşılaştırabilecektir. 1, 21 A
Bad Ragaz tekniğinin hedeflerini anlatabilmesi 1, 21 A
Halliwik yöntemini özetlemesi 1, 21 A
Watsu uygulamasını aktarması 1, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Suyun dinlenme ve daldırmada fizyolojik etkileri Ders Notu
2 Su içi egzersizlerinin fizyolojik yanıtları Ders Notu
3 Kas iskelet hastalıklarında aquatik terapi Ders Notu
4 Nörolojik hastalıklarda aquatik terapi Ders Notu
5 Pediatrik grupta aquatik terapi Ders Notu
6 Obstetrik ve jinekoloji de aquatik terapi Ders Notu
7 Vaka çalışması Ders Notu
8 Romatizmal hastalıklarda aquatik terapi Ders Notu
9 Sporcularda aquatik terapi Ders Notu
10 Kardiyovasküler hastalıklarda aquatik terapi Ders Notu
11 Bad Ragaz tekniğinin farklı hastalık gruplarında uygulanması Ders Notu
12 Halliwick yönteminin kullanım alanları Ders Notu
13 Watsu tekniğinin temel prensipleri Ders Notu
14 Aqua terapide risk yönetimi Ders Notu
Kaynaklar
Ders notu verilecektir
1.Ruoti R.G., Morris D.M, Cole A.J., Aquatic Rehabilitation Lippincott 1997 2. Barron P. Hydrotherapy Theory, Tecnique Pine Island 2003 3. Kayıhan H., Tunalı Dolunay N. Isı Işık Su HÜ FTRYO yayını 1992

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu