Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOİSTATİSTİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye etik ilkelere uygun olarak bilimsel araştırmaların dizaynı, araştırma verilerinin toplanması, araştırmaya uygun istatistiksel analizlerin yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması pratiğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Genel kavram ve teknikler, araştırma ve yayın etiği.,2. Ölçümler, Araştırma tipleri, Frekans dağılımları, Ortalamalar.,3. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.,4. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.,5. Kantitatif değişkenler.,6. Bağımsız grup ortalamalrının karşılaştırılması.,7. İkiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).,8. Korelasyon ve Regresyon.,9. Çoklu lineer regresyon.,10. Kategorik değişkenler.,11. İki oranın karşılaştırılması.,12. Çapraz tablolar.,13. Tabakalandırılmış tablolar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Biyoistatistik hakkında bilgi sahibi olur, bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurar. 1.1. Biyoistatistiği tanımlar. 1.2. Etik ilkeleri bilir ve araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yürütür. 1.3. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisinden yararlanır. 1.4. Bilimsel bir makaleyi değerlendirirken istatistik bilgisinden yararlanır. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 4, 6 C
2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini öğrenir ve bunları uygular. 2.1. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini özetler. 2.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar. 2.3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini uygular. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
3. Tablo ve grafik oluşturur ve bunları yorumlar. 3.1. Tablo ve grafik bilgisini özetler. 3.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerin sonuçlarını tablo ve grafik üzerinde ifade eder. 3.3. Tablo ve grafikleri yorumlar. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 6 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Genel kavram ve teknikler, araştırma ve yayın etiği.
2 2. Ölçümler, Araştırma tipleri, Frekans dağılımları, Ortalamalar.
3 3. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.
4 4. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.
5 5. Kantitatif değişkenler.
6 6. Bağımsız grup ortalamalrının karşılaştırılması.
7 7. İkiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).
8 8. Korelasyon ve Regresyon.
9 9. Çoklu lineer regresyon.
10 10. Kategorik değişkenler.
11 11. İki oranın karşılaştırılması.
12 12. Çapraz tablolar.
13 13. Tabakalandırılmış tablolar.
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile Biyoistatistik, Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr, Janelle Klar, Stephen K. Lwanga. Çeviren S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu