Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensiplerini ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına yol açan patolojilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı, amacı, içeriği, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri.,Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji.,Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri.,Kırık tipler, sınıflandırma ve genel tedavi prensipleri.,Üst ve alt ekstremite kırıklarının özellikleri ve fizyoterapi - rehabilitasyon uygulamaları.,Kalça kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.,Kalça artroplastilerinde fizyoterapi,Diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.,Diz bağ, meniskus yaralanmaları ve rehabilitasyonu.,Patellofemoral ağrı sendromu ve rehabilitasyonu.,Omuz problemlerinde rehabilitasyon,Ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon.,Osteoartrit ve rehabilitasyonu.,Omurga problemleri ve rehabilitasyonu.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ortopedik ve travmatolojik problemlerde rehabilitasyon yaklaşımlarını planlayabilmesi 1, 18 A
Ortopedik rehabilitasyona ait Özel fizyoterapi tekniklerini seçebilmek için gereken bilgi ve beceriyi ayırt edebilmesi 1, 12, 15 A
Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini spesifik durumlara uyarlayabilmesi 1, 18 A
Kas ve iskelet sistemi travmalarında ortopedik fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 18 A
Yumuşak doku,kıkırdak ve eklem problemlerinde ortopedik fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi. 1 A
Omurga problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 15, 5 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerinin temel prensipleri. Önceden verilen ders notuna çalışılması
2 Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonda terminoloji. Önceden verilen ders notuna çalışılması
3 Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri. Önceden verilen ders notuna çalışılması
4 Kırık tipler, sınıflandırma ve genel tedavi prensipleri. Önceden verilen ders notuna çalışılması
5 Üst ve alt ekstremite kırıklarının özellikleri ve fizyoterapi - rehabilitasyon uygulamaları. Önceden verilen ders notuna çalışılması
6 Kalça kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları. Önceden verilen ders notuna çalışılması
7 Kalça artroplastilerinde fizyoterapi Önceden verilen ders notuna çalışılması
8 Diz artroplastilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları. Önceden verilen ders notuna çalışılması
9 Diz bağ, meniskus yaralanmaları ve rehabilitasyonu. Önceden verilen ders notuna çalışılması
10 Patellofemoral ağrı sendromu ve rehabilitasyonu. Önceden verilen ders notuna çalışılması
11 Omuz problemlerinde rehabilitasyon Önceden verilen ders notuna çalışılması
12 Ayak ve ayak bileği bağ yaralanmalarında rehabilitasyon. Önceden verilen ders notuna çalışılması
13 Osteoartrit ve rehabilitasyonu. Önceden verilen ders notuna çalışılması
14 Omurga problemleri ve rehabilitasyonu. Önceden verilen ders notuna çalışılması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Brotzman SB. Manske RC. Clinical Orthopaedic Rehabilitation, 3.rd ed.Elsevier Mosby, Philadelphia, 2011. 2. Prentice WE, Voight MI: Techniques in Musculoskeletal Rehabilitation, Mc Grow-Hill Companies, USA, 2001. 3. Donatelli R,Wooden MJ. Orthopaedic Physical Therapy. Churchill Livingstone, New York, 1989.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 2 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 3 9
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 75
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu