Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişime Giriş,İletişimin Öğeleri,İletişim Koşulları,İletişim Engelleri,Sağlık İletişimi,Sağlık İletişiminde Hedef Kitle,Sağlık Hizmetlerinde İletişim Düzeyleri,Sağlık Davranışı Teorileri-I,Sağlık Davranışı Teorileri-II,Sağlık Personeli-Hasta Arasındaki Aktif İletişim Süreci,Karar Verme Modelleri,Görüşme Teknikleri,Hasta Tipleri ve Yaklaşım Biçimleri,Beden Dili; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etkin iletişim sürecini yorumlayabilecektir. 1, 10
1.1. İletişim sürecindeki öğeleri açıklar. 1
1.2. İletişim sürecindeki öğelerin nitelik ve işlevlerini tartışır. 2
1.3. İletişim yaklaşımlarını karşılaştırır. 10
1.4. İletişim engellerini örnekler. 15
2. Sağlık hizmetlerinde iletişimin gerçekleşebileceği düzeyleri sınıflandırabilecektir. 1
2.1. İletişim yöntemlerini yorumlar. 1
2.2. Kişilerarası iletişimde sohbet etmenin unsurlarını açıklar. 1
2.3. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini karşılaştırır. 10, 19
3. İletişim aracılığı ile davranış değişikliği oluşturabilecektir. 10
3.1. İletişimin insan davranışı üzerindeki etkilerini tartışır. 10
3.2. Davranış değiştirme sürecinin aşamalarını karşılaştırır. 18
3.3. İletişime karşı direnç mekanizmalarını açıklar. 10
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişime Giriş
2 İletişimin Öğeleri
3 İletişim Koşulları
4 İletişim Engelleri
5 Sağlık İletişimi
6 Sağlık İletişiminde Hedef Kitle
7 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Düzeyleri
8 Sağlık Davranışı Teorileri-I
9 Sağlık Davranışı Teorileri-II
10 Sağlık Personeli-Hasta Arasındaki Aktif İletişim Süreci
11 Karar Verme Modelleri
12 Görüşme Teknikleri
13 Hasta Tipleri ve Yaklaşım Biçimleri
14 Beden Dili
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
Okay A. Sağlık İletişimi, Der’in Yayınları, İstanbul, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 13 13
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu