Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Farzin HAJEBRAHIMI, Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK, Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN, Öğr.Gör. Görkem ATA, Öğr.Gör. Yasin YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı klinik tanısı olan vakalara uygulanan tedavi stratejilerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik Vaka,Nörolojik Vaka,Ortopedik Vaka,Ortopedik Vaka,Romatolojik Vaka,Kardiyovasküler Vaka,Göğüs Hastalıkları Vaka,Pediatrik Vaka,Pediatrik Vaka,Obstetrik Vaka,Onkolojik Vaka,Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi,Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Spesifik hastalıklar için test ve değerlendirme yöntemlerini tartışabilmesi 1, 11, 18 A
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı planlama tekniklerini, farklı çözüm önerilerini, bilimsel temellere dayandırarak interaktif yöntemlerle tartışabilmesi 1, 11, 18 A
Uygulamalar için gerekli olan araçları ayırt edebilmesi 1, 11, 18 A
Güncel tedavi yaklaşımlarını tartışabilmesi 1, 11, 18 A, D, F
Yürüme teknolojilerini özetleyebilmesi 1, 11, 18 A
Farklı klinikteki hastalara yardımcı cihaz kullanımını tartışabilmesi 1, 11, 18 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik Vaka Vaka hazırlığı
2 Nörolojik Vaka Vaka hazırlığı
3 Ortopedik Vaka Vaka hazırlığı
4 Ortopedik Vaka Vaka hazırlığı
5 Romatolojik Vaka Vaka hazırlığı
6 Kardiyovasküler Vaka Vaka hazırlığı
7 Göğüs Hastalıkları Vaka Vaka hazırlığı
8 Pediatrik Vaka Vaka hazırlığı
9 Pediatrik Vaka Vaka hazırlığı
10 Obstetrik Vaka Vaka hazırlığı
11 Onkolojik Vaka Vaka hazırlığı
12 Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi Literatür araştırma
13 Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi Literatür araştırma
14 Genel tekrar Klinik problemlerin belirlenmesi
Kaynaklar
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu