Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Vücudun ve yapıtaşlarının çalımasını, bunların vücut sistemleri halinde nasıl entegre edildiklerini, ve bunların işlevlerinin sürekli değişen bir ortamda vücut homeostazisini sürdürmek için nasıl kontrol edildiklerini ve bütünleştirildiklerini anlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Vücut sistemlerine giriş, anatomi ve fizyoloji ilgili temel terimler, homeostasis,Hücreler, dokular ve membranlar, ve cilt sistemi,İskelet sistemi: İskelet kasları, kas kasılması, egzersiz ve yaşlanmanın etkileri,Sinir sistemi: Organizasyonu, sinyal iletimi, merkezi ve periferik sinir sistemi,Nöromusküler bağlantı, postür, denge ve hareketlerin koordinasyonu,Endokrin sistem: Endokrin bezler ve dokular, hipotalamus ve hipofiz hormonları ,Endokrin sistem: Hormonlar (büyüme, tiroid, paratiroid, insülin, kortizol) ve endokrin kontrol,Üreme sistemi: Erkek üreme sistemi, dişi üreme sistemi, gebelik, doğum, emzirme, yaşlılık ve cinsiyet hormonları,Kardiyovasküler sistem: Kan, kalp, damarlar, dolaşım ve kan basıncının düzenlenmesi,Üriner sistem: Böbrekler, idrar oluşumu ve içeriği, sıvı dengesinin kontrolü, böbrek kan akımı kontrolü,Lenfatik sistem ve immün sistem,Solunum sistemi: Akciğerler, solunum, gaz değişimi, solunumun kontrolü,Sindirim sistemi: Gastrointestinal yol, karaciğer ve pankreas işlevleri, sindirim, emilim ve dışkılama, beslenme,İşlevlerin bütünleştirilmesi: kan basıncının düzenlenmesi, sıvı dengesinin sağlanması, vücut ısısının kontrolü, puberte ve büyüme, algı ve hareket, refleksler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Vücut sistemlerine giriş, anatomi ve fizyoloji ilgili temel terimler, homeostasis Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 1, 2
2 Hücreler, dokular ve membranlar, ve cilt sistemi Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 3,4
3 İskelet sistemi: İskelet kasları, kas kasılması, egzersiz ve yaşlanmanın etkileri Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 5, 6
4 Sinir sistemi: Organizasyonu, sinyal iletimi, merkezi ve periferik sinir sistemi Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 7
5 Nöromusküler bağlantı, postür, denge ve hareketlerin koordinasyonu Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 8
6 Endokrin sistem: Endokrin bezler ve dokular, hipotalamus ve hipofiz hormonları Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 9
7 Endokrin sistem: Hormonlar (büyüme, tiroid, paratiroid, insülin, kortizol) ve endokrin kontrol Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 9
8 Üreme sistemi: Erkek üreme sistemi, dişi üreme sistemi, gebelik, doğum, emzirme, yaşlılık ve cinsiyet hormonları Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 16
9 Kardiyovasküler sistem: Kan, kalp, damarlar, dolaşım ve kan basıncının düzenlenmesi Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 10
10 Üriner sistem: Böbrekler, idrar oluşumu ve içeriği, sıvı dengesinin kontrolü, böbrek kan akımı kontrolü Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 15
11 Lenfatik sistem ve immün sistem Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 11, 12
12 Solunum sistemi: Akciğerler, solunum, gaz değişimi, solunumun kontrolü Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 13
13 Sindirim sistemi: Gastrointestinal yol, karaciğer ve pankreas işlevleri, sindirim, emilim ve dışkılama, beslenme Applied anatomy and physiology for manual therapists, Bölüm 14
14 İşlevlerin bütünleştirilmesi: kan basıncının düzenlenmesi, sıvı dengesinin sağlanması, vücut ısısının kontrolü, puberte ve büyüme, algı ve hareket, refleksler Applied anatomy and physiology for manual therapists
Kaynaklar
1. Guyton Textbook of Medical Physiology 2. Vander Human Physiology 3. Ganong’s Review of Medical Physiology 4. Patricia A. Archer, Lisa A. Nelson. Applied Anatomy and Physiology for Manual Therapists. Wolters Kluwer, LWW, 2013
Ders sunuları, ders notları, Coursera ve EdX online açık dersleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 22 44
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 132
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu