Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUM TEMELLI REHABILITASYON 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Görkem ATA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Görkem ATA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplum temelli rehabilitasyonu, uygulama alanlarını, rehabilitasyona ihtiyacı olan hem bireylere hem de yetkililere ulaşmanın yollarını ve rehabilitasyon uygulamalarında ekipte yer alarak ergoterapi değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulamasını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplum temelli rehabilitasyon nedir ve rehabilitasyon ekibi kimlerden oluşur?,Farklı Toplum temelli rehabilitasyon projelerinin sunulması,Ekibin eğitim paketinin düzenlenmesi,Çevre-ev ve kişi değerlendirmeleri ile bireylerin aktivite performanslarının analiz edilmesi,Çevre ve saha çalışması-kaldırımlar, Merdiven Yüksekliği,Çevre ve saha çalışması-Devlet binaları,Çevre ve saha çalışması-Hastane Girişleri,Özrün engellenmesinde Fizyoterapistin rolü,Toplum temelli rehabilitasyon programının değerlendirilmesi,Türkiyede Toplum Temelli Rehabilitasyon projesine ihtiyacı olan illerin tespit edilmesi,Çevre ve saha çalışması-Toplu taşıma, Ulaşım araçları,Çevre ve saha çalışması-Etkinlikler, müzeler, eğlence merkezleri vb. ,Grup Çalışması,Grup Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplum Temelli rehabilitasyonu tanımlar. 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
Toplum temelli rehabilitasyon ekibini oluşturacak diğer disiplinleri tanır ve görev dağılımlarını sıralar 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
Toplum temelli rehabilitasyon ekibini eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitimi sağlar 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
Toplum temelli rehabilitasyon programını oluşturur 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
Toplum temelli rehabilitasyon programını oluştururken yetkili makamlar ile iletişime geçer 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
İhtiyacı olan bireyleri belirleyerek ihtiyaç analizlerini yapar, müdahale planlarını uygulayarak sorgular 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
Toplumu bu tür projelerden haberdar ederek bilinçlendirir 1, 10, 16, 2, 3 A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplum temelli rehabilitasyon nedir ve rehabilitasyon ekibi kimlerden oluşur? Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
2 Farklı Toplum temelli rehabilitasyon projelerinin sunulması Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
3 Ekibin eğitim paketinin düzenlenmesi Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
4 Çevre-ev ve kişi değerlendirmeleri ile bireylerin aktivite performanslarının analiz edilmesi Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
5 Çevre ve saha çalışması-kaldırımlar, Merdiven Yüksekliği Araştırma
6 Çevre ve saha çalışması-Devlet binaları Araştırma
7 Çevre ve saha çalışması-Hastane Girişleri Araştırma
8 Özrün engellenmesinde Fizyoterapistin rolü Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
9 Toplum temelli rehabilitasyon programının değerlendirilmesi Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
10 Türkiyede Toplum Temelli Rehabilitasyon projesine ihtiyacı olan illerin tespit edilmesi Önceden verilen ders notuna hazırlanmak
11 Çevre ve saha çalışması-Toplu taşıma, Ulaşım araçları Araştırma
12 Çevre ve saha çalışması-Etkinlikler, müzeler, eğlence merkezleri vb. Araştırma
13 Grup Çalışması Araştırma
14 Grup Çalışması Araştırma
Kaynaklar
1. Kronenberg, F., Algado, S.S., Pollard, N. Occupational Therapy Without Borders Learning From The Spirit Of The Survıvors. Elsevier-Churchill Livingstone,London,2004. 1. Scaffa, M.E.Occupational Therapy in Community-Based Practice Settings. F.A.Davis Company, Philadelphia,2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 2 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 71
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu