Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yasemin YOZGAT BYRNE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hilal EREN GÖZEL, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri hakkında genel kavramları incelemek ve genetik mekanizmalar konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi biyolojiye giriş, Tarihsel yaklaşım, Hücre genel özellikleri,Hücre organizasyonu (prokaryot-ökaryot karşılaştırma), Hücre membranı ve özellikleri,Hücre iskeleti ve Hücre organelleri,Genetik materyal yapısı, işlevi, DNA-RNA, Gen organizasyonu ve gen ifadesinin düzenlenmesi,Kromatin, Kromozom, Sentromer ve Telomer,Hücre döngüsü ve DNA replikasyonu,Transkripsiyon ve Translasyon,Kromozomal yapı ve sayı anomalileri, Mutasyon ve polimorfizm,DNA hasarı ve onarım mekanizmaları,Hücre yaşlanması, Apoptoz ve kanserleşme mekanizmaları,Mendel Genetiği ve kalıtım modelleri, Mendel Dışı kalıtım modelleri,İnsan genom projesi,Moleküler biyoloji teknikleri,Sitogenetik, prenatal tanı ve genetik danışmanlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
2. Hücrenin membranı ve organellerini tanımlar, hücre iskeleti hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A
3. Kromozom, DNA ve RNA kavramlarının özelliklerini açıklar. 1, 2, 3 A
4. Gen organizasyonu ve gen ifadesinin düzenlenmesini açıklar. 1, 2, 3 A
5. Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını açıklayabilecek, hücresel sentez mekanizmalarını tartışabilecektir. 1, 2, 3 A
6. Hücre döngüsünün aşamalarını ve kontrol noktalarını tanımlar. 1, 2, 3 A
7. Mitoz ve mayoz bölünmeleri açıklar ve bunları genetik anomaliler ve kanserler ile ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
8. Transkripsiyon ve regülasyonu hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A
9. Translasyon ve regülasyonu hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A
10. Kromozomal anomaliler ile DNA hasarı mekanizmaları ve bunların hastalıklar ile ilişkilerini yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
11. Kromozomlar yapı ve sayı anomalilerini açıklar, hastalıklar ile ilişkilendirilir. 1, 2, 3 A
12. DNA mutasyonları, onarım mekanizmaları hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A
13. Hücre yaşlanması, hücre ölümü ve kanserleşme mekanizmalarını açıklar. 1, 2, 3 A
14. Kalıtım modellerini tanımlayabilecek, moleküler biyoloji teknikleri ve kullanım alanlarını tartışabilecek, genetik tanı yöntemlerini yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
15. Mendel Genetiği ve kalıtım modellerini açıklar. 1, 2, 3 A
16. Mendel-dışı kalıtım modellerini açıklar. 1, 2, 3 A
17. İnsan genom projesi hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A
18. Moleküler biyoloji tekniklerini açıklar ve genetik tanı amaçlı kullanım alanları hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi biyolojiye giriş, Tarihsel yaklaşım, Hücre genel özellikleri 3. kaynak 1. bölüm
2 Hücre organizasyonu (prokaryot-ökaryot karşılaştırma), Hücre membranı ve özellikleri 2. kaynak sayfa 9-19 ve 3. kaynak 2. bölüm
3 Hücre iskeleti ve Hücre organelleri 3 kaynak bölüm 4 ve 6, 2. kaynak sayfa 65 ve 165
4 Genetik materyal yapısı, işlevi, DNA-RNA, Gen organizasyonu ve gen ifadesinin düzenlenmesi 3. kaynak bölüm 8 ve 5. kaynak bölüm 3
5 Kromatin, Kromozom, Sentromer ve Telomer 2. kaynak sayfa 176, 5. kaynak sayfa 5
6 Hücre döngüsü ve DNA replikasyonu 3. kaynak bölüm 11
7 Transkripsiyon ve Translasyon 3. kaynak sayfa 174 ve 195
8 Kromozomal yapı ve sayı anomalileri, Mutasyon ve polimorfizm 5. kaynak bölüm 2 ve 6
9 DNA hasarı ve onarım mekanizmaları 3. kaynak sayfa 162
10 Hücre yaşlanması, Apoptoz ve kanserleşme mekanizmaları 2. kaynak sayfa 257, 3. kaynak sayfa 309 ve 311, 5. kaynak sayfa 311
11 Mendel Genetiği ve kalıtım modelleri, Mendel Dışı kalıtım modelleri 5. kaynak 5. bölüm
12 İnsan genom projesi 5. kaynak sayfa 111
13 Moleküler biyoloji teknikleri 5. kaynak bölüm 4
14 Sitogenetik, prenatal tanı ve genetik danışmanlık 5. kaynak sayfa 135, sayfa 359 ve 375
Kaynaklar
1)Ders anlatımında kullanılan sunumlar 2)Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No:275, İstanbul, 2009. 3)Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Moleküler Hücre Biyolojisi, İstanbul Tıp Kitabevi, 3. Baskı, 2013. 4)Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Essential Cell Biology, Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013. 5)Robert L. Nussbaum, Roderick R. Mcinnes, Huntington F. Willard. Thompson and Thompson Tıbbi Genetik, Güneş tıp Kitabevi, 2005.
1)Alberts B, Bray A, Lewis J. Molecular Biology of Cell, Garland Publishing, Inc., New York 1989. 2)David L. Nelson, Michael M. Cox, Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, Palme Yayınevi, Ankara, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu